Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-18 16:50:05

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Karta - 40 Eriksberg-Håga

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: 41 Eriksberg-Västertorg Valdistrikt: 47 Västra Flogsta Valdistrikt: 85 Norra Gottsunda Valdistrikt: 87 Västra Gottsunda Valdistrikt: 43 Eriksberg-Täljstenen Valdistrikt: 86 Södra Valsätra Valdistrikt: 42 Eriksberg Valdistrikt: 38 Kungsgärdet Valdistrikt: 34 Södra Flogsta Valdistrikt: 88 Mellersta Gottsunda Valdistrikt: 37 Ekeby-Studentstaden Valdistrikt: 45 Östra Norby Valdistrikt: 32 Stenhagen-Herrhagen Valdistrikt: 33 Stenhagen-Berthåga Valdistrikt: 44 Västra Norby Valdistrikt: 39 Kåbo Valdistrikt: 83 Norra Valsätra Valdistrikt: 82 Gottsunda-Vårdsätra Valdistrikt: 40 Eriksberg-Håga Valdistrikt: 117 Vänge-Läby Valdistrikt: 114 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker

http://www.val.se