Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-18 16:50:05

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Karta - Västra Villastaden/Kolla

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Innerstaden Valdistrikt: Hammerö Valdistrikt: Varla Södra Valdistrikt: Tingberget Valdistrikt: Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla Valdistrikt: Hammerö Södra/Västra Valdistrikt: Hålabäck Valdistrikt: Fors Valdistrikt: Varla Norra Valdistrikt: Västra Villastaden/Kolla Valdistrikt: Forsbäck/Oskarsberg Valdistrikt: Vallda Bröndome Valdistrikt: Hanhals Valdistrikt: Tölö Landsbygd

http://www.val.se