Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-18 16:50:05

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Karta - Tölö Landsbygd

Vid val till landstingsfullmäktige visar kartorna landsting, landstingsvalkretsar, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Innerstaden Valdistrikt: Hammerö Valdistrikt: Varla Södra Valdistrikt: Tingberget Valdistrikt: Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla Valdistrikt: Hede Valdistrikt: Hammerö Södra/Västra Valdistrikt: Hålabäck Valdistrikt: Almås Valdistrikt: Valås Valdistrikt: Fors Valdistrikt: Fjärås/Må Valdistrikt: Presse/Skällared Valdistrikt: Sinntorp 1 Valdistrikt: Varla Norra Valdistrikt: Västra Villastaden/Kolla Valdistrikt: Vallda Backa Valdistrikt: Skånhälla 2 Valdistrikt: Forsbäck/Oskarsberg Valdistrikt: Sinntorp 2 Valdistrikt: Anneberg Valdistrikt: Askim, Lindås Valdistrikt: Hallen Valdistrikt: Skånhälla 1 Valdistrikt: Malevik/Släps Inland Valdistrikt: Vallda Bröndome Valdistrikt: Hanhals Valdistrikt: Älvsåker Valdistrikt: Särö Valdistrikt: Hällesåker Valdistrikt: Tölö Landsbygd Valdistrikt: Fjärås Södra Valdistrikt: Ubbhult-Sätila Valdistrikt: Sätila Valdistrikt: Fjärås Norra Valdistrikt: Gällinge/Idala/Förlanda

http://www.val.se