Ledamöter och ersättare

2014-11-17 06:49:06

Parti Ledamot Ersättargrupp
M Malin Olsson (personvald)
Urban Persson (personvald)
  1. Anders Karlgren
  2. Bo Arencrantz
  3. Carina Larsson
KD Pernilla Mårtensson (personvald)
  1. Reidar Wångehag
  2. James Sandstedt
  3. Marita Hulth Ottosson
S Torbjörn Laang
Kenth Persson
Jeanette Söderström
  1. Bo Ljungquist
  2. Yvonne Björkman
  3. Lars-Göran Bruce