2010-09-28 11:53:20

Val till kommunfullmäktige i Västervik - Preliminärt valresultat

Samtliga 25 valdistrikt räknade

36,5%
6,4%
3,5%
2,5%
34,8%
3,3%
3,8%
3,0%
2,6%
3,0%
0,5%
M C FP KD S V MP SD VDM S-V ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,1%
+3,2
2006: 78,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Västervik

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 21 -1 22
C Centerpartiet 4 -2 6
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 -1 22
V Vänsterpartiet 2 -1 3
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
VDM Kommunpartiet VDM 1 -2 3
S-V Socialisterna-Välfärdspartiet 1 +1  
Totalt 57 -5 62

Preliminär röstfördelning - kommun Västervik

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 8724 36,5% +1020 +2,6 7704 33,8%
C Centerpartiet 1521 6,4% -483 -2,4 2004 8,8%
FP Folkpartiet liberalerna 837 3,5% +9 -0,1 828 3,6%
KD Kristdemokraterna 604 2,5% -168 -0,9 772 3,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8312 34,8% +255 -0,6 8057 35,4%
V Vänsterpartiet 796 3,3% -121 -0,7 917 4,0%
MP Miljöpartiet de gröna 914 3,8% +310 +1,2 604 2,7%
SD Sverigedemokraterna 723 3,0% +584 +2,4 139 0,6%
VDM Kommunpartiet VDM 633 2,6% -443 -2,1 1076 4,7%
S-V Socialisterna-Välfärdspartiet 727 3,0% +727 +3,0    
ÖVR Övriga partier 126 0,5% -535 -2,4 661 2,9%
  Giltiga röster 23917 100,0% +1155   22762 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 316 1,3% -53 -0,3 369 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 107 0,4% +100 +0,4 7  
VDT Valdeltagande 24340 82,1% +1202 +3,2 23138 78,9%
  Antal röstberättigade 29641   +333   29308  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Västervik

Område M C FP KD S V MP SD VDM S-V ÖVR BLANK OG VDT
39,2% 2,4% 4,1% 1,8% 35,5% 3,1% 4,2% 2,8% 3,1% 3,7% 0,2% 1,3% 0,4% 81,3%
43,3% 3,2% 3,9% 1,7% 32,0% 4,1% 3,8% 2,2% 2,8% 2,9% 0,1% 2,0%   84,7%
51,7% 2,0% 6,1% 1,4% 22,6% 2,1% 5,0% 1,6% 4,5% 2,7% 0,3% 1,3% 0,5% 80,6%
29,8% 2,3% 3,1% 1,0% 42,4% 4,1% 5,2% 3,8% 2,6% 5,5% 0,3% 0,8% 0,2% 79,8%
20,2% 1,6% 1,6% 0,7% 56,4% 4,0% 4,7% 3,6% 2,0% 5,1% 0,1% 1,2%   72,3%
36,3% 1,4% 4,4% 2,1% 40,5% 3,6% 3,4% 2,9% 3,1% 2,1% 0,1% 1,0% 0,4% 87,0%
54,7% 2,4% 5,1% 1,7% 22,4% 2,0% 3,7% 1,8% 4,2% 1,8% 0,2% 0,8% 0,6% 87,9%
38,2% 2,2% 2,6% 1,9% 37,9% 2,9% 3,8% 3,0% 2,6% 4,2% 0,5% 2,0% 0,3% 75,3%
27,3% 2,5% 2,7% 3,2% 45,6% 3,3% 4,1% 3,9% 2,7% 4,7%   0,9% 0,7% 79,2%
46,4% 3,8% 5,0% 1,8% 29,3% 2,4% 3,4% 3,5% 2,7% 1,8%   1,6% 0,1% 83,3%
30,0% 1,5% 3,9% 1,3% 40,3% 4,1% 4,4% 3,4% 2,7% 8,4%   1,0% 0,8% 70,0%
43,8% 2,8% 5,1% 1,4% 33,7% 2,0% 3,3% 2,3% 3,0% 2,6% 0,1% 1,2% 0,1% 84,6%
35,5% 2,9% 4,6% 3,5% 32,6% 3,2% 5,2% 3,5% 3,3% 5,5% 0,1% 1,4% 0,7% 80,2%
40,3% 2,8% 1,4% 5,6% 23,6% 6,9% 12,5% 5,6%     1,4% 6,5%    
33,0% 11,5% 2,7% 3,5% 33,8% 3,6% 3,4% 3,2% 2,1% 2,2% 1,0% 1,4% 0,5% 83,2%
36,4% 28,4% 1,7% 1,1% 20,1% 3,4% 2,6% 3,6% 1,8% 1,0%   1,3% 2,8% 83,0%
45,8% 4,8% 4,4% 2,3% 26,4% 2,8% 3,6% 2,5% 3,9% 2,7% 0,8% 0,5% 0,2% 85,8%
33,5% 13,8% 3,2% 5,4% 30,6% 3,8% 4,5% 2,0% 1,7% 1,5%   1,8% 0,4% 79,3%
34,4% 9,1% 2,0% 8,7% 30,3% 4,9% 3,9% 3,7% 1,6% 1,3%   1,6%   83,6%
29,9% 7,2% 2,4% 2,3% 40,6% 4,3% 3,2% 5,4% 2,0% 2,3% 0,3% 2,0% 0,3% 81,2%
20,1% 3,0% 3,0% 1,9% 56,3% 4,1% 2,3% 3,7% 0,8% 4,7%   1,4% 0,3% 80,1%
26,2% 12,8% 1,5% 3,4% 35,0% 3,5% 2,2% 3,4% 1,6% 3,2% 7,1% 1,6% 0,6% 83,3%
45,4% 18,6% 4,0% 2,3% 20,9% 2,2% 3,4% 1,5% 1,2% 0,5%   2,0%   85,5%
31,5% 19,7% 1,6% 3,2% 30,2% 3,0% 3,5% 3,5% 0,9% 1,3% 1,5% 1,1% 0,8% 84,3%
45,3% 6,3% 3,5% 1,4% 23,1% 3,3% 3,9% 2,9% 7,1% 2,2% 1,0% 0,4% 0,2% 84,8%
16,3% 7,3% 2,4% 2,1% 56,5% 3,4% 3,0% 3,4% 1,4% 3,8% 0,4% 1,1% 0,4% 79,8%
25,4% 7,9% 4,8% 11,1% 23,8% 11,1% 7,9% 4,8% 3,2%     1,6%    
Västervik 36,5% 6,4% 3,5% 2,5% 34,8% 3,3% 3,8% 3,0% 2,6% 3,0% 0,5% 1,3% 0,4% 82,1%

http://www.val.se