2010-09-28 09:44:14

Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Preliminärt valresultat

Samtliga 14 valdistrikt räknade

25,9%
17,6%
2,2%
6,0%
35,2%
3,2%
4,9%
4,2%
0,8%
0,0%
M C FP KD S V MP SD ND ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,3%
+3,1
2006: 79,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Vimmerby

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 13 +7 6
C Centerpartiet 9 -4 13
FP Folkpartiet liberalerna 1   1
KD Kristdemokraterna 3 -3 6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 -2 19
V Vänsterpartiet 2 -1 3
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
ND Nationaldemokraterna      
Totalt 49   49

Preliminär röstfördelning - kommun Vimmerby

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2559 25,9% +1355 +12,9 1204 12,9%
C Centerpartiet 1746 17,6% -758 -9,2 2504 26,8%
FP Folkpartiet liberalerna 221 2,2% +22 +0,1 199 2,1%
KD Kristdemokraterna 597 6,0% -450 -5,2 1047 11,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3488 35,2% +17 -2,0 3471 37,2%
V Vänsterpartiet 312 3,2% -178 -2,1 490 5,3%
MP Miljöpartiet de gröna 482 4,9% +217 +2,0 265 2,8%
SD Sverigedemokraterna 412 4,2% +282 +2,8 130 1,4%
ND Nationaldemokraterna 77 0,8% +77 +0,8    
ÖVR Övriga partier 4   -13 -0,1 17 0,2%
  Giltiga röster 9898 100,0% +571   9327 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 234 2,3% -81 -1,0 315 3,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 38 0,4% +34 +0,3 4  
VDT Valdeltagande 10170 82,3% +524 +3,1 9646 79,2%
  Antal röstberättigade 12364   +184   12180  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Vimmerby

Område M C FP KD S V MP SD ND ÖVR BLANK OG VDT
31,3% 21,5% 1,1% 15,6% 20,7% 1,8% 6,5% 1,5%     0,7%   80,5%
25,3% 33,8% 1,7% 4,2% 23,8% 3,5% 3,5% 3,9% 0,5%   1,2% 0,9% 81,6%
21,7% 21,0% 1,3% 7,1% 38,4% 0,9% 3,0% 3,5% 3,0% 0,2% 0,7% 0,7% 82,3%
22,3% 31,0% 1,3% 2,5% 24,8% 2,5% 8,8% 6,6% 0,3%   2,1%   80,1%
19,3% 39,4% 1,5% 10,5% 19,5% 3,6% 3,9% 1,5% 0,9%   1,7% 1,0% 83,2%
21,3% 11,0% 4,6% 3,6% 44,8% 3,6% 4,2% 6,3% 0,6%   3,6% 0,1% 79,3%
22,5% 18,8% 2,0% 5,8% 37,5% 2,7% 5,1% 4,7% 1,0%   2,1%   78,7%
26,6% 27,8% 2,8% 7,1% 25,3% 5,1% 2,6% 2,4% 0,4%   1,9% 0,6% 81,7%
31,1% 15,4% 2,5% 5,1% 32,3% 2,7% 5,2% 5,0% 0,6%   3,6% 0,4% 75,9%
24,0% 8,7% 1,2% 5,9% 44,8% 3,9% 5,5% 4,3% 1,6% 0,1% 1,4% 0,7% 77,0%
32,1% 13,8% 3,1% 7,8% 33,2% 2,7% 3,6% 3,3% 0,3% 0,1% 1,5% 0,1% 88,5%
20,7% 11,2% 1,5% 4,7% 43,0% 4,7% 6,9% 6,6% 0,8%   3,2% 0,3% 76,0%
30,9% 12,3% 2,9% 5,1% 39,1% 2,3% 4,9% 2,4% 0,2%   3,2% 0,1% 90,5%
27,7% 13,1% 2,2% 4,4% 33,6% 5,1% 9,5% 3,6%   0,7% 6,1% 1,4%  
Vimmerby 25,9% 17,6% 2,2% 6,0% 35,2% 3,2% 4,9% 4,2% 0,8%   2,3% 0,4% 82,3%

http://www.val.se