2010-09-24 13:54:59

Val till kommunfullmäktige i Höganäs - Preliminärt valresultat

Samtliga 16 valdistrikt räknade

47,1%
5,7%
9,5%
4,0%
17,5%
2,1%
6,7%
5,6%
1,8%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 84,1%
+1,2
2006: 82,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Höganäs

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 19 +2 17
C Centerpartiet 2 -1 3
FP Folkpartiet liberalerna 4 +1 3
KD Kristdemokraterna 2 -1 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 -2 9
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 3 +1 2
SD Sverigedemokraterna 2   2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1   1
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Höganäs

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 7527 47,1% +1265 +5,7 6262 41,4%
C Centerpartiet 912 5,7% -235 -1,9 1147 7,6%
FP Folkpartiet liberalerna 1526 9,5% +377 +1,9 1149 7,6%
KD Kristdemokraterna 636 4,0% -365 -2,6 1001 6,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2792 17,5% -794 -6,2 3586 23,7%
V Vänsterpartiet 340 2,1% +6 -0,1 334 2,2%
MP Miljöpartiet de gröna 1067 6,7% +494 +2,9 573 3,8%
SD Sverigedemokraterna 892 5,6% +151 +0,7 741 4,9%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 281 1,8% -29 -0,3 310 2,0%
ÖVR Övriga partier 14 0,1% -5   19 0,1%
  Giltiga röster 15987 100,0% +865   15122 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 215 1,3% -1 -0,1 216 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 59 0,4% +50 +0,3 9 0,1%
VDT Valdeltagande 16261 84,1% +914 +1,2 15347 82,9%
  Antal röstberättigade 19341   +828   18513  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Höganäs

Område M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR BLANK OG VDT
36,0% 3,0% 11,3% 2,4% 26,6% 2,7% 7,4% 6,4% 4,1%   0,7% 0,7% 81,1%
39,4% 3,2% 9,2% 3,2% 24,7% 3,1% 8,2% 6,5% 2,4%   1,3% 0,2% 77,8%
35,4% 4,7% 8,1% 3,9% 29,2% 2,3% 6,2% 8,1% 2,1% 0,1% 2,7% 0,3% 71,4%
39,2% 3,0% 10,1% 3,0% 28,8% 2,4% 6,7% 5,1% 1,7% 0,1% 1,3% 0,7% 74,7%
29,9% 2,9% 7,1% 2,8% 35,8% 2,4% 7,2% 9,1% 2,6% 0,3% 2,0% 0,1% 77,9%
38,0% 5,9% 6,7% 3,9% 27,8% 3,1% 6,0% 7,0% 1,8%   1,3% 0,6% 77,3%
45,5% 18,3% 8,7% 3,7% 11,5% 1,9% 3,2% 5,7% 1,6%   1,5% 0,8% 84,9%
45,3% 13,9% 7,1% 4,2% 14,7% 2,3% 5,3% 6,0% 1,0% 0,1% 1,2% 0,5% 79,1%
52,5% 2,4% 14,8% 5,6% 13,1% 1,3% 4,2% 5,0% 1,1%   1,5%   86,7%
48,2% 3,0% 10,6% 3,8% 19,2% 2,9% 5,4% 5,7% 1,1% 0,2% 2,6% 0,5% 84,9%
54,1% 4,0% 10,9% 4,9% 6,5% 1,8% 12,7% 4,2% 0,9%   0,9% 0,3% 83,8%
48,1% 4,6% 11,5% 5,1% 10,0% 2,7% 9,9% 5,7% 2,3% 0,1% 1,1% 0,2% 84,9%
65,5% 5,8% 9,0% 3,7% 6,4% 0,7% 4,6% 2,7% 1,4% 0,2% 1,0%   89,8%
73,0% 4,3% 8,0% 5,3% 2,7% 0,8% 3,6% 1,8% 0,5%   0,1% 0,3% 85,1%
61,3% 5,4% 9,8% 4,3% 8,6% 1,0% 4,2% 3,8% 1,6%   1,0% 0,1% 87,6%
46,3% 7,2% 8,2% 3,5% 12,1% 3,3% 10,9% 6,8% 1,0% 0,8% 1,8% 0,8%  
Höganäs 47,1% 5,7% 9,5% 4,0% 17,5% 2,1% 6,7% 5,6% 1,8% 0,1% 1,3% 0,4% 84,1%

http://www.val.se