2010-09-24 13:15:42

Val till kommunfullmäktige i Hässleholm - Preliminärt valresultat

Samtliga 36 valdistrikt räknade

24,0%
9,8%
5,3%
5,6%
29,5%
3,0%
5,4%
14,2%
2,6%
0,6%
M C FP KD S V MP SD FOV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,2%
+3,1
2006: 77,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 14 +1 13
C Centerpartiet 5 -2 7
FP Folkpartiet liberalerna 3 -1 4
KD Kristdemokraterna 4 -1 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 -2 20
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 4 +2 2
SD Sverigedemokraterna 9 +5 4
FOV Folkets Väl 2 -2 4
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Hässleholm

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 7513 24,0% +1521 +3,4 5992 20,6%
C Centerpartiet 3078 9,8% -422 -2,2 3500 12,0%
FP Folkpartiet liberalerna 1659 5,3% +128   1531 5,3%
KD Kristdemokraterna 1749 5,6% -612 -2,5 2361 8,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9251 29,5% -448 -3,7 9699 33,3%
V Vänsterpartiet 949 3,0% +48 -0,1 901 3,1%
MP Miljöpartiet de gröna 1680 5,4% +676 +1,9 1004 3,4%
SD Sverigedemokraterna 4435 14,2% +2542 +7,7 1893 6,5%
FOV Folkets Väl 806 2,6% -1308 -4,7 2114 7,3%
ÖVR Övriga partier 194 0,6% +47 +0,1 147 0,5%
  Giltiga röster 31314 100,0% +2172   29142 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 527 1,6% -80 -0,4 607 2,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 165 0,5% +156 +0,5 9  
VDT Valdeltagande 32006 80,2% +2248 +3,1 29758 77,1%
  Antal röstberättigade 39885   +1289   38596  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Hässleholm

Område M C FP KD S V MP SD FOV ÖVR BLANK OG VDT
24,5% 8,5% 5,7% 5,2% 30,9% 3,2% 5,6% 12,9% 2,6% 0,8% 1,6% 0,7% 80,1%
19,2% 24,3% 6,0% 2,0% 20,2% 3,1% 5,1% 16,7% 2,8% 0,7% 1,7%   80,6%
21,3% 5,1% 5,1% 4,5% 38,6% 3,8% 5,1% 13,6% 2,1% 0,8% 1,2% 0,1% 75,1%
25,4% 4,4% 5,0% 6,9% 27,4% 4,3% 7,1% 14,6% 3,0% 1,9% 1,3% 1,1% 70,5%
17,6% 31,7% 3,3% 3,7% 19,0% 2,5% 3,7% 17,4% 1,0%   1,8% 0,6% 85,6%
26,0% 5,6% 6,2% 4,5% 32,1% 3,5% 6,0% 12,2% 3,0% 1,0% 1,5% 0,2% 83,3%
27,5% 4,7% 5,5% 5,5% 28,8% 3,6% 6,0% 15,2% 2,2% 1,0% 1,7% 1,0% 72,5%
19,3% 18,3% 3,3% 3,0% 30,1% 2,2% 5,6% 16,6% 1,3% 0,3% 1,2% 0,9% 78,4%
22,5% 13,0% 4,9% 6,3% 26,4% 2,1% 6,3% 15,8% 2,1% 0,4% 2,7%   82,5%
26,0% 7,9% 9,3% 6,0% 28,5% 3,3% 5,8% 9,9% 3,2%   1,1% 0,5% 82,8%
26,8% 4,1% 8,5% 6,6% 33,5% 1,4% 6,0% 9,8% 3,3% 0,2% 1,6% 1,8% 81,8%
13,3% 2,2% 2,6% 4,6% 57,9% 4,3% 3,9% 8,8% 1,6% 0,7% 0,7% 2,1% 64,7%
29,2% 5,7% 5,4% 4,8% 29,1% 2,7% 4,6% 13,7% 3,3% 1,3% 1,8% 0,6% 82,2%
28,5% 4,1% 7,4% 6,5% 29,4% 3,1% 5,9% 11,0% 3,3% 0,7% 1,7% 0,8% 83,1%
27,4% 11,3% 5,4% 5,6% 25,5% 2,6% 4,0% 15,3% 2,1% 0,7% 2,0%   86,3%
22,3% 6,4% 4,6% 5,3% 31,3% 5,3% 8,3% 11,7% 2,8% 2,0% 2,1% 0,2% 72,7%
27,8% 7,2% 7,1% 7,0% 33,3% 2,5% 4,6% 7,7% 2,5% 0,2% 1,8% 0,5% 85,8%
21,9% 3,8% 6,3% 6,8% 30,0% 8,0% 9,3% 10,5% 1,3% 2,1% 2,4% 1,6%  
23,5% 11,1% 4,9% 5,9% 28,2% 2,8% 5,1% 15,4% 2,6% 0,4% 1,7% 0,3% 80,4%
23,3% 10,4% 6,3% 5,2% 25,0% 4,3% 4,8% 18,4% 1,8% 0,5% 2,1% 0,1% 80,6%
22,5% 10,5% 3,8% 7,2% 32,6% 3,0% 4,4% 14,1% 1,6% 0,2% 1,6% 0,1% 75,2%
15,3% 9,4% 6,0% 3,6% 27,3% 2,4% 3,4% 20,6% 11,8% 0,2% 1,8% 1,2% 75,6%
19,6% 27,4% 4,0% 9,7% 10,9% 1,9% 5,0% 14,1% 7,2% 0,1% 1,1%   82,1%
20,1% 10,6% 4,5% 8,8% 34,6% 1,9% 3,0% 14,4% 1,5% 0,6% 1,9% 1,5% 75,1%
22,5% 17,1% 3,2% 4,1% 22,2% 3,2% 6,4% 18,3% 2,0% 0,9% 2,2% 0,6% 75,2%
32,0% 7,3% 7,3% 4,7% 28,0% 1,7% 5,0% 11,1% 2,9% 0,1% 1,4% 0,3% 84,2%
25,8% 10,6% 4,2% 4,6% 29,1% 2,5% 5,2% 14,9% 2,8% 0,2% 1,6% 0,1% 83,8%
21,6% 8,4% 3,5% 5,2% 32,3% 4,2% 4,4% 16,8% 3,1% 0,5% 2,0%   75,0%
21,2% 6,3% 4,6% 3,3% 35,4% 3,2% 3,9% 17,8% 2,5% 1,8% 2,6% 0,5% 74,9%
19,8% 16,2% 3,7% 4,7% 22,9% 3,1% 4,5% 21,6% 3,6%   0,9% 0,3% 83,2%
27,5% 21,1% 2,8% 7,0% 16,2% 3,4% 4,9% 16,2% 0,9%   0,6%   81,0%
19,8% 5,8% 5,4% 5,2% 41,5% 1,9% 4,0% 14,5% 1,7% 0,1% 1,5%   83,6%
25,3% 8,9% 5,7% 5,3% 31,5% 2,9% 5,9% 12,6% 1,4% 0,4% 1,7% 0,1% 80,7%
20,0% 9,7% 6,5% 7,0% 29,3% 2,5% 7,9% 15,5% 1,3% 0,4% 1,0% 0,2% 83,9%
35,4% 8,1% 4,6% 8,0% 22,3% 2,3% 5,5% 12,7% 0,7% 0,6% 2,0% 0,1% 78,7%
25,8% 15,8% 4,9% 8,3% 21,5% 2,6% 5,3% 13,2% 2,0% 0,6% 1,8% 0,2% 75,8%
17,1% 19,5% 2,1% 5,4% 26,0% 4,8% 6,6% 16,2% 2,4%   1,2% 0,9% 74,9%
29,6% 5,9% 5,9% 6,4% 20,7% 5,4% 12,3% 13,3%   0,5% 5,0% 2,7%  
Hässleholm 24,0% 9,8% 5,3% 5,6% 29,5% 3,0% 5,4% 14,2% 2,6% 0,6% 1,6% 0,5% 80,2%

http://www.val.se