2010-09-28 13:06:07

Val till kommunfullmäktige i Hylte - Preliminärt valresultat

Samtliga 8 valdistrikt räknade

11,8%
15,7%
7,0%
3,0%
32,1%
1,9%
2,1%
4,1%
18,9%
3,1%
0,2%
M C FP KD S V MP SD Komv SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 78,1%
+0,6
2006: 77,4%

Preliminär mandatfördelning - kommun Hylte

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 5 -2 7
C Centerpartiet 7 -1 8
FP Folkpartiet liberalerna 3 +1 2
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14 +2 12
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 1 +1  
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
Komv Kommunens Väl 8 -3 11
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1 +1  
Totalt 43   43

Preliminär röstfördelning - kommun Hylte

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 719 11,8% -184 -3,3 903 15,0%
C Centerpartiet 961 15,7% -76 -1,5 1037 17,3%
FP Folkpartiet liberalerna 430 7,0% +186 +3,0 244 4,1%
KD Kristdemokraterna 186 3,0% -102 -1,7 288 4,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1962 32,1% +266 +3,9 1696 28,2%
V Vänsterpartiet 113 1,9%     113 1,9%
MP Miljöpartiet de gröna 126 2,1% +59 +0,9 67 1,1%
SD Sverigedemokraterna 250 4,1% +174 +2,8 76 1,3%
Komv Kommunens Väl 1153 18,9% -373 -6,5 1526 25,4%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 191 3,1% +185 +3,0 6 0,1%
ÖVR Övriga partier 12 0,2% -36 -0,6 48 0,8%
  Giltiga röster 6103 100,0% +99   6004 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 98 1,6% -15 -0,3 113 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 23 0,4% +20 +0,3 3  
VDT Valdeltagande 6224 78,1% +104 +0,6 6120 77,4%
  Antal röstberättigade 7973   +68   7905  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Hylte

Område M C FP KD S V MP SD Komv SPI ÖVR BLANK OG VDT
8,9% 8,5% 4,3% 3,9% 41,5% 3,1% 1,8% 5,3% 21,7% 0,9% 0,1% 1,6% 0,4% 72,1%
18,5% 22,6% 11,9% 3,3% 24,0% 1,4% 3,3% 3,9% 7,4% 1,8% 1,8%     73,2%
11,2% 19,6% 3,2% 3,9% 19,4% 0,8% 1,5% 4,8% 35,0% 0,6%   1,3% 0,3% 84,3%
12,8% 16,4% 7,7% 3,7% 33,1% 3,7% 4,1% 2,9% 13,0% 2,3% 0,4% 2,3% 0,2% 81,2%
12,7% 30,2% 1,7% 1,7% 29,0% 0,4% 2,0% 2,3% 2,5% 17,4%   1,7% 0,5% 76,1%
15,3% 11,4% 17,6% 2,0% 34,3% 1,5% 2,4% 3,2% 11,7% 0,7%   2,2% 0,1% 77,5%
8,5% 12,3% 4,4% 2,9% 34,4% 1,4% 1,1% 4,9% 28,8% 1,4%   1,3% 0,7% 78,4%
6,9% 9,7% 4,2% 2,8% 40,3% 9,7% 2,8% 4,2% 16,7% 2,8%   2,7% 1,3%  
Hylte 11,8% 15,7% 7,0% 3,0% 32,1% 1,9% 2,1% 4,1% 18,9% 3,1% 0,2% 1,6% 0,4% 78,1%

http://www.val.se