2010-09-26 19:43:53

Val till kommunfullmäktige i Härryda - Preliminärt valresultat

Samtliga 20 valdistrikt räknade

29,7%
6,0%
11,7%
3,5%
21,9%
4,3%
8,4%
4,5%
6,3%
3,3%
0,3%
M C FP KD S V MP SD KomP SPP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 85,8%
+2,3
2006: 83,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 15 +2 13
C Centerpartiet 3   3
FP Folkpartiet liberalerna 6   6
KD Kristdemokraterna 2 -1 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 -4 15
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 4 +1 3
SD Sverigedemokraterna 3 +2 1
KomP Kommunpartiet 4 +1 3
SPP Sportpartiet 1 +1  
Totalt 51 +2 49

Preliminär röstfördelning - kommun Härryda

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 6326 29,7% +1265 +3,3 5061 26,3%
C Centerpartiet 1286 6,0% -1 -0,7 1287 6,7%
FP Folkpartiet liberalerna 2484 11,7% +99 -0,8 2385 12,4%
KD Kristdemokraterna 740 3,5% -351 -2,2 1091 5,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4673 21,9% -851 -6,8 5524 28,7%
V Vänsterpartiet 926 4,3% +11 -0,4 915 4,8%
MP Miljöpartiet de gröna 1793 8,4% +625 +2,3 1168 6,1%
SD Sverigedemokraterna 967 4,5% +543 +2,3 424 2,2%
KomP Kommunpartiet 1340 6,3% +120 -0,1 1220 6,3%
SPP Sportpartiet 712 3,3% +712 +3,3    
ÖVR Övriga partier 62 0,3% -79 -0,4 141 0,7%
  Giltiga röster 21309 100,0% +2093   19216 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 264 1,2% -110 -0,7 374 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 99 0,5% +78 +0,3 21 0,1%
VDT Valdeltagande 21672 85,8% +2061 +2,3 19611 83,5%
  Antal röstberättigade 25260   +1760   23500  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Härryda

Område M C FP KD S V MP SD KomP SPP ÖVR BLANK OG VDT
29,9% 6,3% 12,0% 3,7% 20,4% 4,2% 9,2% 3,2% 6,0% 4,7% 0,3% 0,9% 0,5% 87,2%
30,2% 10,5% 13,1% 4,4% 15,0% 3,7% 10,0% 2,5% 6,2% 4,1% 0,2% 1,1% 0,6% 89,7%
12,5% 6,2% 6,6% 1,6% 38,3% 8,4% 9,1% 5,6% 8,9% 2,6% 0,2% 1,2% 0,5% 72,3%
25,3% 4,7% 10,6% 4,3% 26,5% 5,2% 8,2% 3,5% 8,6% 3,0%   0,7% 0,4% 84,2%
34,8% 5,3% 16,4% 3,3% 15,0% 2,5% 9,9% 1,9% 5,9% 4,9% 0,2% 0,8% 0,1% 90,9%
31,0% 5,5% 10,9% 4,9% 20,5% 4,4% 9,4% 2,3% 5,1% 4,5% 1,5%   0,6% 87,7%
35,3% 7,1% 14,4% 4,3% 12,8% 3,5% 9,1% 1,6% 6,4% 5,3% 0,2% 1,0% 0,1% 93,1%
29,5% 4,3% 11,3% 4,5% 25,0% 3,9% 6,9% 4,8% 4,3% 5,6%   1,2% 0,8% 83,7%
35,8% 7,1% 11,7% 2,5% 15,0% 2,9% 9,8% 4,1% 3,6% 7,5%   1,5% 0,7% 87,5%
33,3% 1,6% 9,5% 5,6% 19,0% 5,6% 17,5% 4,0% 2,4%   1,6% 1,6%    
29,5% 5,8% 11,3% 3,2% 23,4% 4,5% 7,6% 5,8% 6,6% 2,0% 0,3% 1,5% 0,4% 84,5%
25,3% 4,1% 23,4% 5,5% 13,8% 4,0% 12,9% 5,4% 4,8% 0,3% 0,5% 1,0% 0,2% 82,6%
25,3% 5,6% 25,1% 2,4% 17,9% 3,5% 8,3% 5,4% 4,7% 1,6% 0,2% 1,2%   84,7%
31,6% 9,6% 5,5% 2,0% 27,5% 6,8% 7,8% 4,7% 3,0% 1,1% 0,4% 1,8% 0,3% 84,8%
22,5% 8,2% 7,5% 2,7% 22,3% 5,6% 7,1% 9,4% 13,3% 1,4%   1,5% 2,0% 78,3%
27,4% 7,2% 6,7% 3,2% 24,7% 4,9% 6,9% 7,5% 8,2% 2,9% 0,3% 2,1% 0,3% 81,5%
25,9% 3,1% 9,9% 3,4% 32,5% 4,4% 6,3% 5,4% 7,7% 1,2% 0,3% 1,6% 0,3% 80,8%
38,5% 2,3% 11,7% 2,9% 18,5% 3,0% 9,1% 3,9% 6,8% 3,1% 0,3% 1,6% 0,5% 88,0%
39,0% 3,5% 12,0% 4,1% 21,4% 2,7% 5,7% 2,9% 5,4% 3,1% 0,2% 1,1% 0,1% 91,8%
33,1% 4,1% 8,0% 2,5% 23,0% 5,1% 5,7% 8,1% 7,0% 3,3% 0,1% 1,0% 0,1% 80,1%
23,0% 10,9% 7,0% 3,8% 31,4% 4,6% 7,4% 5,6% 5,0% 1,3% 0,1% 1,5% 0,5% 82,7%
32,8% 3,6% 8,8% 2,2% 23,4% 8,8% 10,2% 4,4% 1,5% 0,7% 3,6% 3,5% 0,7%  
Härryda 29,7% 6,0% 11,7% 3,5% 21,9% 4,3% 8,4% 4,5% 6,3% 3,3% 0,3% 1,2% 0,5% 85,8%

http://www.val.se