2010-09-26 21:46:36

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Preliminärt valresultat

Samtliga 28 valdistrikt räknade

25,7%
6,8%
10,1%
5,6%
30,5%
3,6%
5,8%
5,4%
6,3%
0,2%
M C FP KD S V MP SD UtvP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 86,3%
+2,1
2006: 84,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Kungälv

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 15   15
C Centerpartiet 3 -2 5
FP Folkpartiet liberalerna 6   6
KD Kristdemokraterna 4 -1 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 -5 23
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 4 +2 2
SD Sverigedemokraterna 3 +2 1
UtvP Utvecklingspartiet 4 +4  
Totalt 59   59

Preliminär röstfördelning - kommun Kungälv

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 6982 25,7% +950 +1,2 6032 24,5%
C Centerpartiet 1833 6,8% -276 -1,8 2109 8,6%
FP Folkpartiet liberalerna 2730 10,1% +411 +0,6 2319 9,4%
KD Kristdemokraterna 1529 5,6% -364 -2,1 1893 7,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8280 30,5% -1031 -7,4 9311 37,9%
V Vänsterpartiet 968 3,6% -66 -0,6 1034 4,2%
MP Miljöpartiet de gröna 1577 5,8% +560 +1,7 1017 4,1%
SD Sverigedemokraterna 1454 5,4% +838 +2,9 616 2,5%
UtvP Utvecklingspartiet 1704 6,3% +1704 +6,3    
ÖVR Övriga partier 59 0,2% -186 -0,8 245 1,0%
  Giltiga röster 27116 100,0% +2540   24576 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 359 1,3% -116 -0,6 475 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 92 0,3% +79 +0,3 13 0,1%
VDT Valdeltagande 27567 86,3% +2503 +2,1 25064 84,2%
  Antal röstberättigade 31930   +2176   29754  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Kungälv

Område M C FP KD S V MP SD UtvP ÖVR BLANK OG VDT
21,8% 5,2% 9,8% 5,6% 35,6% 4,4% 6,0% 5,6% 5,8% 0,1% 1,3% 0,4% 84,7%
13,6% 3,3% 5,8% 7,5% 47,1% 4,2% 5,0% 7,2% 6,1% 0,1% 1,1% 0,7% 77,6%
17,0% 3,2% 4,0% 3,8% 50,3% 7,3% 4,9% 6,8% 2,6% 0,1% 0,8%   74,2%
14,9% 3,2% 5,5% 4,0% 50,7% 6,9% 4,3% 5,7% 4,8%   1,2% 0,3% 75,5%
26,5% 3,7% 15,4% 9,8% 26,3% 4,2% 6,6% 2,5% 4,8% 0,1% 1,5% 0,1% 89,6%
23,0% 2,7% 11,1% 4,9% 32,4% 4,2% 4,4% 4,8% 12,4% 0,2% 1,2% 0,2% 84,9%
27,2% 3,9% 11,4% 3,9% 24,5% 5,9% 11,2% 4,6% 7,4% 0,2% 1,3% 0,1% 81,2%
22,3% 2,9% 11,5% 6,4% 36,5% 4,7% 4,5% 5,6% 5,6% 0,1% 1,0% 1,5% 83,3%
23,8% 5,4% 10,8% 6,8% 33,0% 5,2% 7,0% 3,2% 4,8%   0,8% 0,5% 85,1%
19,4% 11,5% 9,4% 4,4% 32,9% 2,8% 8,3% 4,9% 6,1% 0,4% 1,2%   87,0%
22,6% 2,8% 11,4% 3,3% 38,8% 4,0% 6,1% 5,3% 5,7% 0,1% 1,6% 0,5% 87,0%
24,8% 3,7% 10,3% 6,3% 35,3% 3,7% 4,4% 7,6% 3,9%   1,6% 0,5% 86,0%
19,5% 18,4% 6,0% 5,5% 28,6% 2,8% 4,7% 10,0% 4,5%   2,3% 1,0% 86,3%
23,4% 8,6% 11,2% 6,8% 30,7% 2,7% 5,9% 4,7% 6,0%   1,2% 0,1% 84,6%
20,4% 1,4% 8,3% 4,2% 33,8% 4,6% 12,0% 6,9% 5,6% 2,8% 2,3%    
29,1% 8,1% 10,3% 5,7% 26,3% 2,8% 5,7% 5,2% 6,7% 0,3% 1,3% 0,2% 87,8%
25,4% 10,2% 9,9% 3,7% 28,8% 5,5% 6,1% 6,7% 3,1% 0,4% 1,6% 0,6% 85,4%
24,4% 14,5% 5,9% 7,5% 21,8% 4,2% 6,1% 5,8% 9,4% 0,3% 1,6% 0,6% 89,7%
27,9% 9,4% 10,4% 5,6% 27,4% 1,9% 5,0% 6,3% 5,8% 0,2% 1,2%   87,4%
32,1% 6,6% 12,2% 3,6% 17,0% 2,3% 6,4% 4,7% 14,4% 0,5% 1,6% 0,4% 87,8%
32,9% 3,1% 15,3% 6,0% 19,5% 1,0% 4,3% 2,5% 15,2% 0,1% 0,6%   84,4%
34,9% 8,4% 6,2% 5,7% 27,2% 2,8% 5,6% 5,8% 3,2% 0,2% 2,1% 0,7% 86,4%
32,2% 10,6% 9,7% 5,3% 20,9% 2,4% 6,8% 5,3% 6,8%   1,3% 0,3% 86,7%
25,9% 10,7% 8,0% 5,1% 28,1% 4,0% 3,9% 8,4% 5,8% 0,1% 2,5% 0,7% 85,3%
24,4% 14,2% 7,9% 4,7% 25,5% 4,3% 7,4% 4,4% 7,1% 0,1% 1,5%   87,0%
33,1% 6,6% 11,2% 7,2% 26,7% 2,0% 5,5% 3,3% 4,4%   0,9% 0,1% 89,7%
27,4% 4,0% 12,2% 6,5% 34,9% 3,2% 3,3% 4,0% 4,3% 0,2% 0,8% 0,1% 83,0%
25,3% 5,0% 14,3% 7,7% 29,7% 2,8% 7,3% 2,9% 3,7% 1,2%   0,1% 90,0%
26,7% 3,9% 10,4% 5,1% 33,4% 3,0% 4,7% 7,5% 5,1% 0,2% 1,4%   82,2%
31,2% 5,4% 7,7% 3,6% 24,4% 1,4% 11,3% 5,9% 6,8% 2,3% 3,5%    
Kungälv 25,7% 6,8% 10,1% 5,6% 30,5% 3,6% 5,8% 5,4% 6,3% 0,2% 1,3% 0,3% 86,3%

http://www.val.se