2010-09-28 09:36:40

Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Preliminärt valresultat

Samtliga 27 valdistrikt räknade

18,1%
6,8%
4,4%
2,9%
38,7%
7,6%
4,4%
10,9%
6,1%
0,1%
M C FP KD S V MP SD Ofa ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,3%
+3,9
2006: 78,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Borlänge

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 11   11
C Centerpartiet 4 -1 5
FP Folkpartiet liberalerna 2 -2 4
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24 -4 28
V Vänsterpartiet 5 +1 4
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 7 +5 2
Ofa Omsorg för alla 4 +1 3
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Borlänge

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5559 18,1% +1015 +2,0 4544 16,2%
C Centerpartiet 2099 6,8% -252 -1,5 2351 8,4%
FP Folkpartiet liberalerna 1346 4,4% -241 -1,3 1587 5,6%
KD Kristdemokraterna 893 2,9% -245 -1,1 1138 4,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11862 38,7% -871 -6,6 12733 45,3%
V Vänsterpartiet 2337 7,6% +312 +0,4 2025 7,2%
MP Miljöpartiet de gröna 1336 4,4% +262 +0,5 1074 3,8%
SD Sverigedemokraterna 3334 10,9% +2201 +6,8 1133 4,0%
Ofa Omsorg för alla 1880 6,1% +703 +1,9 1177 4,2%
ÖVR Övriga partier 28 0,1% -324 -1,2 352 1,3%
  Giltiga röster 30674 100,0% +2560   28114 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 452 1,4% -203 -0,8 655 2,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 115 0,4% +109 +0,3 6  
VDT Valdeltagande 31241 82,3% +2466 +3,9 28775 78,5%
  Antal röstberättigade 37950   +1280   36670  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Borlänge

Område M C FP KD S V MP SD Ofa ÖVR BLANK OG VDT
20,4% 9,4% 4,5% 3,0% 35,2% 7,2% 4,3% 10,8% 5,2% 0,1% 1,4% 0,3% 83,3%
24,2% 4,7% 5,1% 2,4% 36,4% 7,3% 5,2% 9,0% 5,7% 0,1% 1,3%   78,8%
17,2% 4,4% 4,9% 3,1% 41,9% 7,3% 4,8% 11,5% 4,9% 0,1% 1,6% 0,1% 81,1%
16,0% 4,2% 5,0% 2,6% 42,8% 7,1% 5,0% 10,8% 6,4% 0,1% 1,3%   79,8%
25,6% 7,5% 4,6% 2,4% 36,8% 5,4% 3,5% 7,5% 6,7%   1,3% 0,3% 87,8%
17,5% 5,1% 4,7% 3,4% 42,4% 6,2% 4,7% 10,0% 5,9%   1,6% 0,5% 81,9%
21,9% 11,4% 5,5% 2,6% 33,0% 7,2% 3,7% 10,7% 4,1%   1,3% 0,6% 85,0%
15,6% 4,3% 3,9% 2,1% 41,2% 8,8% 5,3% 11,6% 7,3% 0,1% 1,2% 0,4% 80,5%
21,3% 18,5% 2,8% 3,4% 27,5% 7,2% 3,0% 11,5% 4,8% 0,1% 1,8% 0,2% 81,0%
20,3% 11,0% 5,5% 4,4% 31,1% 8,2% 5,4% 11,4% 2,8%   1,5%   88,0%
29,1% 17,7% 4,8% 3,9% 26,0% 3,5% 3,9% 6,4% 4,8%   1,4% 0,9% 89,2%
15,3% 17,9% 2,7% 3,2% 30,9% 6,4% 2,4% 15,6% 5,4% 0,2% 0,7% 0,6% 81,4%
20,5% 5,1% 4,8% 3,3% 34,1% 10,9% 4,7% 12,1% 4,2% 0,2% 1,7%   78,8%
22,2% 11,8% 4,9% 1,4% 30,6% 10,4% 7,6% 11,1%     5,2% 0,7%  
15,9% 4,4% 4,3% 2,8% 42,0% 8,0% 4,4% 11,0% 7,1% 0,1% 1,4% 0,4% 81,4%
17,9% 5,2% 4,8% 3,8% 38,6% 6,8% 4,9% 9,9% 7,9% 0,2% 2,0%   87,7%
9,0% 2,0% 2,4% 1,7% 48,1% 8,5% 4,5% 14,3% 9,2% 0,3% 1,8% 0,1% 72,8%
13,3% 3,5% 4,8% 2,3% 40,5% 9,6% 6,1% 14,8% 4,8% 0,1% 2,5%   75,8%
15,3% 4,3% 4,1% 3,1% 43,2% 9,0% 5,0% 9,5% 6,5%   1,6% 0,1% 81,7%
15,7% 2,8% 4,2% 3,3% 42,2% 9,2% 3,9% 10,8% 7,9% 0,1% 1,7% 0,3% 79,3%
11,5% 4,2% 4,0% 1,7% 47,1% 8,3% 3,4% 14,6% 4,8% 0,2%   1,5% 76,7%
16,8% 5,2% 4,8% 2,8% 41,0% 7,2% 3,6% 10,3% 8,2% 0,1% 1,1% 0,6% 85,0%
12,7% 2,9% 3,1% 2,9% 48,8% 7,8% 3,8% 9,9% 7,8% 0,1% 1,4% 0,1% 80,6%
22,4% 7,2% 5,8% 3,4% 34,2% 8,9% 5,8% 8,0% 4,3%   2,0% 0,9% 88,4%
17,1% 9,0% 3,2% 3,0% 33,5% 5,6% 3,6% 16,4% 8,6%   2,5% 0,6% 81,3%
22,4% 4,8% 5,7% 4,1% 38,6% 6,3% 5,2% 9,2% 3,4% 0,3% 1,2% 0,8% 84,7%
17,7% 3,2% 3,8% 2,1% 46,9% 8,1% 3,5% 7,3% 7,2% 0,1% 0,5% 0,2% 71,7%
15,1% 3,0% 4,1% 2,0% 40,7% 8,1% 4,3% 10,0% 12,7%   1,3% 0,2% 82,9%
17,8% 6,5% 5,9% 2,4% 36,1% 9,5% 8,3% 10,1% 2,4% 1,2% 2,8% 2,2%  
Borlänge 18,1% 6,8% 4,4% 2,9% 38,7% 7,6% 4,4% 10,9% 6,1% 0,1% 1,4% 0,4% 82,3%

http://www.val.se