2010-09-29 08:33:35

Val till kommunfullmäktige i Härnösand - Preliminärt valresultat

Samtliga 17 valdistrikt räknade

19,2%
8,7%
4,9%
2,9%
40,7%
7,8%
7,4%
2,4%
6,0%
0,2%
M C FP KD S V MP SD SJVP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 81,5%
+1,8
2006: 79,7%

Preliminär mandatfördelning - kommun Härnösand

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 8   8
C Centerpartiet 4 -3 7
FP Folkpartiet liberalerna 2 -1 3
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 +1 17
V Vänsterpartiet 3   3
MP Miljöpartiet de gröna 3   3
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 3 -3 6
Totalt 43 -6 49

Preliminär röstfördelning - kommun Härnösand

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3044 19,2% +575 +3,3 2469 15,8%
C Centerpartiet 1376 8,7% -751 -5,0 2127 13,6%
FP Folkpartiet liberalerna 776 4,9% -35 -0,3 811 5,2%
KD Kristdemokraterna 460 2,9% -50 -0,4 510 3,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6469 40,7% +1117 +6,4 5352 34,3%
V Vänsterpartiet 1232 7,8% +165 +0,9 1067 6,8%
MP Miljöpartiet de gröna 1184 7,4% +212 +1,2 972 6,2%
SD Sverigedemokraterna 383 2,4% +179 +1,1 204 1,3%
SJVP Sjukvårdspartiet - Västernorrland 946 6,0% -1123 -7,3 2069 13,3%
ÖVR Övriga partier 24 0,2% +4   20 0,1%
  Giltiga röster 15894 100,0% +293   15601 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 172 1,1% -92 -0,6 264 1,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 69 0,4% +61 +0,4 8 0,1%
VDT Valdeltagande 16135 81,5% +262 +1,8 15873 79,7%
  Antal röstberättigade 19790   -121   19911  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Härnösand

Område M C FP KD S V MP SD SJVP ÖVR BLANK OG VDT
17,9% 14,8% 3,1% 8,7% 32,9% 6,9% 7,0% 3,8% 5,0%   1,1% 0,5% 79,1%
14,8% 7,1% 5,1% 2,2% 41,0% 6,4% 10,0% 2,1% 9,9% 1,4%   0,7% 83,4%
27,7% 6,3% 5,1% 2,8% 37,4% 6,9% 7,5% 1,8% 4,5% 0,1% 0,8% 1,4% 79,4%
23,0% 6,5% 8,1% 3,1% 34,4% 7,7% 9,6% 1,0% 6,5% 0,1% 1,0% 0,9% 78,8%
21,1% 6,1% 5,8% 2,1% 43,3% 7,1% 7,3% 1,5% 5,4% 0,1% 1,1% 0,2% 84,7%
15,9% 6,7% 4,0% 2,9% 42,4% 8,0% 11,0% 2,4% 6,8%   0,5% 0,2% 70,8%
19,7% 20,0% 3,6% 2,5% 31,2% 9,3% 5,2% 1,4% 7,1%   1,6%   85,5%
16,6% 5,9% 3,5% 2,3% 47,3% 8,9% 6,3% 2,2% 6,8% 0,1% 1,2% 0,5% 78,7%
23,9% 6,3% 6,1% 2,2% 37,7% 5,9% 9,2% 1,9% 6,7%   0,9% 0,3% 84,6%
7,1% 18,3% 1,6% 2,3% 49,4% 11,2% 4,0% 3,4% 2,5%   0,6% 0,3% 79,8%
17,3% 6,6% 4,8% 3,3% 45,3% 8,9% 3,6% 3,3% 6,9%   1,3% 1,2% 77,4%
20,5% 6,0% 7,5% 2,0% 39,5% 6,5% 10,2% 2,8% 5,1%   1,5% 0,3% 78,5%
22,8% 8,7% 3,9% 2,4% 41,2% 8,6% 6,4% 1,1% 4,8%   1,2% 0,2% 87,2%
17,9% 12,4% 4,4% 2,6% 38,9% 7,4% 4,4% 4,7% 7,1% 0,1% 1,2% 0,1% 81,5%
20,8% 7,9% 6,1% 2,6% 39,6% 8,0% 6,9% 2,2% 5,8% 0,1% 1,7% 0,2% 81,1%
16,9% 5,4% 4,2% 3,1% 46,2% 8,0% 8,1% 1,9% 5,9% 0,3% 1,1%   78,9%
16,9% 7,6% 4,1% 2,3% 34,3% 6,4% 20,3% 3,5% 2,9% 1,7% 2,8%    
Härnösand 19,2% 8,7% 4,9% 2,9% 40,7% 7,8% 7,4% 2,4% 6,0% 0,2% 1,1% 0,4% 81,5%

http://www.val.se