2010-09-30 11:36:52

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Preliminärt valresultat - Södertälje Första

Samtliga 26 valdistrikt räknade

21,4%
3,3%
6,2%
4,4%
41,3%
5,6%
5,4%
7,3%
0,7%
3,4%
0,1%
0,7%
0,3%
M C FP KD S V MP SD PPS ND Jp Södp ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 72,6%
+0,9
2006: 71,7%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Södertälje Första

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 7   7
C Centerpartiet 1 -1 2
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14 +2 12
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 2 +1 1
PPS Pensionärspartiet i Södertälje   -1 1
ND Nationaldemokraterna 1   1
Jp Järna Partiet      
Södp Södertäljepartiet      
Totalt 33 +2 31

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Södertälje Första

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4911 21,4% -29 -1,5 4940 22,8%
C Centerpartiet 758 3,3% -236 -1,3 994 4,6%
FP Folkpartiet liberalerna 1429 6,2% -215 -1,4 1644 7,6%
KD Kristdemokraterna 1021 4,4% -282 -1,6 1303 6,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9490 41,3% +1401 +3,9 8089 37,4%
V Vänsterpartiet 1286 5,6% -299 -1,7 1585 7,3%
MP Miljöpartiet de gröna 1248 5,4% +314 +1,1 934 4,3%
SD Sverigedemokraterna 1689 7,3% +1192 +5,0 497 2,3%
PPS Pensionärspartiet i Södertälje 158 0,7% -534 -2,5 692 3,2%
ND Nationaldemokraterna 772 3,4% -141 -0,9 913 4,2%
Jp Järna Partiet 12 0,1% +12 +0,1    
Södp Södertäljepartiet 152 0,7% +152 +0,7    
ÖVR Övriga partier 71 0,3% +22 +0,1 49 0,2%
  Giltiga röster 22997 100,0% +1357   21640 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 206 0,9% -138 -0,7 344 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 113 0,5% +101 +0,4 12 0,1%
VDT Valdeltagande 23316 72,6% +1320 +0,9 21996 71,7%
  Antal röstberättigade 32127   +1455   30672  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Södertälje Första

Område M C FP KD S V MP SD PPS ND Jp Södp ÖVR BLANK OG VDT
19,2% 2,1% 8,3% 2,7% 41,4% 6,4% 4,0% 9,7% 0,8% 4,6%   0,6% 0,1% 1,2% 0,7% 72,1%
29,0% 2,1% 6,0% 4,8% 30,9% 7,0% 8,5% 7,7% 0,9% 3,0% 0,1% 0,1%   0,7% 0,3% 77,0%
16,8% 2,4% 8,4% 3,5% 44,2% 5,6% 5,7% 7,3% 0,7% 4,0% 0,1% 1,4%   0,8% 0,6% 63,3%
26,9% 3,0% 9,1% 2,5% 28,8% 6,5% 8,9% 8,3% 0,7% 4,6% 0,5% 0,3%   0,8% 0,4% 76,2%
29,7% 3,0% 7,5% 3,6% 30,5% 5,7% 8,6% 5,6% 0,9% 4,0%   0,8%   0,8% 0,4% 69,4%
15,5% 2,0% 5,7% 1,6% 41,4% 7,5% 4,5% 12,5% 0,8% 8,4% 0,2%     1,2% 0,6% 70,2%
22,5% 3,0% 7,2% 5,3% 38,4% 5,6% 6,1% 6,0% 1,7% 3,9% 0,2% 0,2%   1,6% 0,7% 75,1%
27,8% 4,3% 6,8% 5,2% 28,8% 5,8% 7,4% 8,4% 1,0% 4,0%   0,5% 0,1% 0,7% 1,2% 70,6%
15,3% 1,7% 3,5% 2,3% 39,9% 10,0% 8,6% 10,8% 0,8% 6,8%     0,3% 1,1%   66,7%
23,1% 3,4% 5,0% 4,1% 36,7% 6,4% 6,2% 10,0% 0,8% 3,7%   0,6% 0,1% 1,0% 0,4% 77,1%
14,4% 2,8% 4,6% 5,3% 46,8% 6,4% 4,8% 7,5% 1,1% 6,0%   0,1% 0,1% 2,2%   68,9%
22,5% 3,3% 6,0% 5,4% 38,5% 5,6% 4,9% 9,3% 1,0% 2,9%   0,4% 0,4% 1,8% 0,7% 79,9%
30,0% 5,3% 6,3% 5,8% 30,8% 4,5% 5,8% 8,1% 0,7% 2,7%       0,4%   83,8%
30,2% 8,8% 8,4% 5,8% 26,8% 2,9% 6,0% 7,6% 0,2% 3,2%   0,2%   0,5% 0,3% 84,0%
32,3% 6,4% 8,7% 3,3% 23,8% 5,3% 4,1% 11,6%   3,9%   0,4%   0,9% 0,5% 79,7%
37,1% 11,6% 6,2% 2,3% 19,3% 4,5% 5,2% 10,6% 0,2% 2,9%   0,1%   1,6% 2,0% 85,9%
15,1% 1,7% 8,8% 5,1% 50,1% 5,4% 2,6% 5,6% 0,8% 3,2%   1,5% 0,1% 0,3% 0,5% 74,8%
8,1%   3,6% 5,4% 66,4% 5,6% 3,8% 1,8% 0,2% 1,4%   3,6%     0,4% 56,0%
10,7% 1,6% 4,8% 7,0% 57,2% 6,1% 2,9% 4,9%         4,9% 0,3%   56,6%
14,1% 1,3% 4,7% 5,7% 60,1% 3,6% 2,2% 4,5% 0,7% 1,8%   0,8% 0,5% 0,5%   59,9%
12,4% 1,1% 2,8% 7,2% 64,4% 1,9% 2,5% 2,6% 0,5% 1,1%   3,4%   0,4% 0,4% 64,3%
11,1% 1,2% 3,6% 4,8% 69,1% 3,7% 0,9% 3,1% 0,4% 1,2%   0,9%   0,7%   55,9%
16,7% 1,9% 4,9% 2,7% 50,0% 7,0% 4,5% 7,4% 1,4% 2,8%   0,3% 0,3% 0,8%   64,6%
14,6% 1,8% 4,7% 3,2% 51,7% 6,3% 6,2% 6,3% 0,1% 3,9% 0,1% 1,1% 0,1% 0,2% 0,8% 69,8%
21,3% 1,9% 7,4% 5,8% 42,6% 6,2% 4,9% 5,9% 0,8% 2,4%   0,5% 0,4% 0,7% 0,4% 73,3%
22,1% 4,2% 3,4% 4,6% 43,0% 5,0% 8,6% 6,4% 0,3% 1,8%   0,6%   1,9% 0,6%  
Södertälje Första 21,4% 3,3% 6,2% 4,4% 41,3% 5,6% 5,4% 7,3% 0,7% 3,4% 0,1% 0,7% 0,3% 0,9% 0,5% 72,6%

http://www.val.se