2010-09-26 19:31:37

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Preliminärt valresultat - Linköping Sydväst

Samtliga 30 valdistrikt räknade

29,7%
7,6%
8,9%
5,4%
28,0%
4,5%
10,7%
3,6%
0,4%
0,3%
0,9%
0,0%
M C FP KD S V MP SD SPI FI PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 85,3%
+1,7
2006: 83,5%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Linköping Sydväst

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 8 +1 7
C Centerpartiet 2   2
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 -1 8
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 3 +1 2
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti      
FI Feministiskt initiativ      
PP Piratpartiet      
Totalt 25 +1 24

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Linköping Sydväst

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 8946 29,7% +1840 +3,7 7106 26,0%
C Centerpartiet 2298 7,6% +71 -0,5 2227 8,1%
FP Folkpartiet liberalerna 2694 8,9% +246   2448 9,0%
KD Kristdemokraterna 1628 5,4% -593 -2,7 2221 8,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8448 28,0% -305 -4,0 8753 32,0%
V Vänsterpartiet 1355 4,5% -13 -0,5 1368 5,0%
MP Miljöpartiet de gröna 3211 10,7% +1048 +2,7 2163 7,9%
SD Sverigedemokraterna 1072 3,6% +622 +1,9 450 1,6%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 120 0,4% -376 -1,4 496 1,8%
FI Feministiskt initiativ 93 0,3% +93 +0,3    
PP Piratpartiet 266 0,9% +266 +0,9    
ÖVR Övriga partier 15   -81 -0,3 96 0,4%
  Giltiga röster 30146 100,0% +2818   27328 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 424 1,4% -212 -0,9 636 2,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 107 0,3% +93 +0,3 14 0,1%
VDT Valdeltagande 30677 85,3% +2699 +1,7 27978 83,5%
  Antal röstberättigade 35971   +2478   33493  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Linköping Sydväst

Område M C FP KD S V MP SD SPI FI PP ÖVR BLANK OG VDT
34,1% 5,5% 8,2% 5,5% 28,1% 2,9% 11,3% 3,3% 0,4% 0,2% 0,6%   1,6% 0,3% 80,3%
10,0% 3,3% 3,5% 1,7% 58,5% 7,5% 8,1% 5,2% 1,0% 0,1% 1,0%   1,0%   70,0%
14,1% 2,6% 5,0% 5,1% 48,5% 4,9% 11,5% 5,6% 0,6% 0,4% 1,6%   0,9% 0,2% 70,7%
36,4% 6,2% 11,6% 4,2% 26,1% 2,2% 8,3% 3,6% 0,6% 0,3% 0,5%   0,8%   88,6%
42,7% 7,5% 14,3% 6,8% 17,0% 1,3% 6,9% 2,3% 0,9%   0,2% 0,1% 0,9%   94,9%
22,7% 4,5% 6,1% 3,7% 42,2% 5,4% 7,9% 4,9% 1,4% 0,5% 0,3% 0,3% 1,2% 0,3% 78,7%
27,2% 4,0% 10,0% 5,8% 35,0% 5,0% 8,1% 2,5% 1,5% 0,3% 0,7%   1,3% 0,2% 87,1%
21,9% 3,6% 7,2% 3,9% 40,2% 7,0% 9,3% 4,9% 0,5% 0,4% 0,9%   1,2% 0,2% 84,5%
40,0% 8,4% 10,2% 5,0% 19,8% 2,4% 10,6% 1,6% 0,8% 0,3% 0,7% 0,3% 1,7%   89,4%
33,0% 6,4% 10,2% 3,0% 23,4% 5,0% 15,4% 2,4% 0,1% 0,5% 0,7%   2,2% 0,4% 80,5%
39,1% 6,5% 9,9% 6,8% 19,9% 3,5% 10,8% 2,0% 0,3% 0,3% 0,8% 0,1% 1,2% 0,6% 87,1%
41,4% 5,5% 10,0% 4,6% 21,9% 3,9% 8,5% 2,4% 0,4% 0,7% 0,6% 0,1% 1,2% 1,5% 85,0%
20,1% 3,7% 6,9% 4,3% 30,1% 9,8% 17,9% 4,6% 0,3% 0,5% 1,9%   1,5% 0,6% 80,2%
36,3% 8,3% 10,2% 5,1% 17,9% 3,9% 13,7% 2,5% 0,2% 0,6% 1,2%   1,1%   83,8%
31,0% 8,7% 12,5% 5,9% 18,0% 4,9% 15,3% 1,3% 0,2% 0,2% 2,0%   2,0% 0,6% 85,1%
30,8% 6,4% 12,8% 4,1% 22,4% 4,5% 16,4% 1,7%   0,2% 0,9%   2,2% 0,5% 85,3%
39,4% 5,0% 8,7% 3,9% 21,7% 4,8% 12,1% 2,8% 0,4% 0,2% 1,1%   1,7% 0,3% 80,3%
25,8% 18,9% 5,1% 6,5% 26,6% 3,7% 7,2% 4,8% 0,2% 0,2% 1,0%   1,3% 0,4% 83,7%
32,7% 10,1% 9,4% 3,7% 28,6% 2,4% 6,0% 6,1% 0,1% 0,3% 0,4% 0,2% 1,9% 0,1% 86,9%
35,1% 9,7% 7,4% 6,3% 26,7% 3,4% 6,5% 3,6% 0,6% 0,2% 0,6%   1,4% 1,2% 88,6%
30,7% 16,2% 7,6% 8,6% 20,4% 3,3% 7,8% 4,9% 0,2% 0,2% 0,1%   1,4%   89,0%
18,4% 4,4% 8,9% 5,3% 39,0% 4,9% 12,5% 4,2% 0,2% 0,4% 1,8%   0,4% 0,6% 80,3%
25,7% 6,0% 9,4% 5,6% 34,3% 5,2% 10,3% 2,4%   0,4% 0,6%   1,3% 0,4% 84,7%
29,3% 6,8% 11,9% 6,9% 25,8% 4,6% 10,6% 1,9% 0,5% 0,2% 1,5%   2,0% 0,4% 83,8%
17,3% 4,1% 8,1% 7,8% 38,6% 7,5% 11,0% 4,0% 0,2% 0,3% 0,9%   1,0% 0,5% 81,3%
26,3% 15,6% 4,9% 8,6% 29,2% 3,7% 4,9% 4,9% 0,8%   0,8%   2,4%   79,6%
27,5% 8,4% 8,1% 6,4% 31,0% 3,2% 7,6% 6,5% 0,5% 0,2% 0,6%   1,0%   87,3%
31,9% 16,8% 6,7% 6,4% 20,0% 3,7% 10,1% 3,6% 0,1% 0,1% 0,5% 0,1% 1,2% 0,1% 85,6%
29,9% 13,7% 5,4% 6,7% 27,6% 3,6% 3,9% 8,7%     0,5%   0,6%   90,1%
28,7% 5,8% 8,3% 4,1% 20,1% 6,9% 20,8% 3,2%   0,9% 0,6% 0,6% 2,7% 0,4%  
Linköping Sydväst 29,7% 7,6% 8,9% 5,4% 28,0% 4,5% 10,7% 3,6% 0,4% 0,3% 0,9%   1,4% 0,3% 85,3%

http://www.val.se