2010-09-27 12:30:53

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Preliminärt valresultat - Kungsbacka östra valkrets

Samtliga 23 valdistrikt räknade

31,0%
10,7%
9,9%
5,6%
19,3%
3,1%
6,4%
4,6%
6,1%
1,6%
1,4%
0,1%
M C FP KD S V MP SD Kbabo SPI Din F ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 85,6%
+2,1
2006: 83,5%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Kungsbacka östra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 10 +2 8
C Centerpartiet 3 -2 5
FP Folkpartiet liberalerna 3   3
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 -1 7
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
Kbabo Kungsbackaborna 2   2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti   -1 1
Din F DIN FRAMTID      
Totalt 31 +1 30

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Kungsbacka östra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 7376 31,0% +1886 +5,3 5490 25,7%
C Centerpartiet 2555 10,7% -575 -3,9 3130 14,7%
FP Folkpartiet liberalerna 2354 9,9% +318 +0,4 2036 9,5%
KD Kristdemokraterna 1332 5,6% -341 -2,2 1673 7,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4599 19,3% -447 -4,3 5046 23,6%
V Vänsterpartiet 746 3,1% -58 -0,6 804 3,8%
MP Miljöpartiet de gröna 1521 6,4% +765 +2,9 756 3,5%
SD Sverigedemokraterna 1098 4,6% +718 +2,8 380 1,8%
Kbabo Kungsbackaborna 1444 6,1% +101 -0,2 1343 6,3%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 372 1,6% -305 -1,6 677 3,2%
Din F DIN FRAMTID 344 1,4% +344 +1,4    
ÖVR Övriga partier 27 0,1%     27 0,1%
  Giltiga röster 23768 100,0% +2406   21362 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 292 1,2% -96 -0,6 388 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 90 0,4% +80 +0,3 10  
VDT Valdeltagande 24150 85,6% +2390 +2,1 21760 83,5%
  Antal röstberättigade 28216   +2146   26070  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Kungsbacka östra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD Kbabo SPI Din F ÖVR BLANK OG VDT
30,2% 9,0% 10,5% 6,4% 19,1% 2,9% 9,1% 5,6% 4,7% 1,5% 1,0%   1,6% 0,4% 87,0%
24,5% 13,3% 9,0% 6,0% 24,4% 3,7% 6,3% 3,7% 5,0% 1,1% 2,7% 0,2% 1,2% 0,2% 82,9%
26,0% 19,1% 4,5% 6,3% 19,0% 3,6% 6,7% 6,3% 4,1% 1,2% 3,2% 0,1% 2,2% 0,7% 85,2%
25,9% 19,1% 6,0% 6,0% 15,1% 2,2% 5,5% 8,1% 6,7% 1,0% 4,3%   0,9% 0,5% 80,9%
37,5% 5,8% 14,9% 5,2% 17,9% 2,8% 5,9% 2,8% 4,7% 1,6% 0,9%   0,9% 0,1% 88,1%
28,1% 9,4% 18,4% 11,1% 13,6% 2,8% 8,6% 3,3% 2,8% 1,2% 0,8%   1,3% 0,2% 83,5%
23,5% 21,9% 8,3% 8,0% 18,2% 4,8% 4,5% 4,0% 3,5% 1,9% 1,3% 0,2% 0,9%   83,8%
19,5% 32,8% 3,4% 4,6% 16,9% 2,6% 6,9% 6,4% 4,3% 1,1% 1,3%   1,5% 0,1% 85,2%
27,7% 6,0% 10,9% 5,5% 25,7% 3,4% 6,2% 5,7% 6,0% 1,8% 0,8% 0,3% 1,5% 0,6% 79,3%
35,1% 4,2% 10,2% 6,1% 22,2% 3,4% 4,9% 4,6% 6,3% 2,6% 0,4%   1,2% 1,0% 79,8%
31,2% 20,4% 6,0% 2,2% 14,7% 1,8% 5,1% 3,2% 11,7% 1,2% 1,9% 0,5% 1,1% 0,4% 84,4%
37,6% 6,4% 7,1% 5,6% 22,7% 3,3% 6,6% 2,1% 5,8% 1,8% 1,1%   1,2% 0,3% 87,7%
26,0% 5,5% 12,3% 4,0% 25,9% 4,6% 6,5% 5,2% 5,9% 2,7% 1,2% 0,2% 0,9% 0,6% 79,1%
39,9% 3,2% 9,0% 4,9% 16,5% 2,7% 7,0% 4,6% 9,2% 1,5% 1,1% 0,3% 0,6% 0,6% 78,3%
27,8% 5,4% 10,1% 2,6% 26,8% 5,2% 6,5% 3,4% 7,9% 2,9% 1,4%   1,4% 0,7% 82,4%
33,3% 12,4% 9,6% 5,7% 15,9% 3,0% 7,4% 5,0% 4,6% 1,9% 1,1% 0,1% 1,4%   83,5%
36,7% 5,0% 11,2% 7,1% 18,6% 3,3% 5,7% 3,8% 5,5% 2,0% 1,0%   0,6% 0,1% 82,1%
35,5% 4,5% 10,4% 4,8% 21,3% 2,5% 5,6% 3,4% 9,6% 1,3% 1,1% 0,1% 1,4% 0,2% 85,1%
29,2% 10,6% 7,8% 5,3% 21,9% 3,1% 7,1% 8,2% 3,3% 1,2% 2,4%   1,2% 0,1% 82,7%
43,2% 9,3% 12,6% 5,5% 12,5% 2,3% 4,4% 2,7% 5,8% 0,9% 0,8%   0,5% 0,7% 89,5%
30,3% 7,9% 13,8% 5,4% 16,7% 2,1% 6,1% 4,8% 10,6% 1,1% 1,4% 0,1% 1,0%   85,0%
32,0% 7,1% 9,8% 4,5% 21,0% 3,1% 7,4% 4,5% 8,0% 1,8% 0,9% 0,1% 1,3% 0,9% 81,8%
34,5% 5,9% 10,6% 3,8% 18,4% 3,2% 8,7% 6,6% 4,9% 0,9% 0,9% 1,5% 2,7% 0,7%  
Kungsbacka östra valkrets 31,0% 10,7% 9,9% 5,6% 19,3% 3,1% 6,4% 4,6% 6,1% 1,6% 1,4% 0,1% 1,2% 0,4% 85,6%

http://www.val.se