2010-09-26 20:13:47

Val till kommunfullmäktige i Borås - Preliminärt valresultat - Borås 3

Samtliga 31 valdistrikt räknade

26,9%
5,7%
7,9%
4,2%
33,5%
6,4%
5,7%
7,2%
1,7%
0,6%
0,1%
M C FP KD S V MP SD VÄG SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 82,3%
+3,3
2006: 78,9%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Borås 3

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 7   7
C Centerpartiet 2   2
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 1 -1 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9   9
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 2 +1 1
VÄG Vägvalet   -1 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti      
Totalt 27   27

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Borås 3

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 6508 26,9% +1091 +2,4 5417 24,5%
C Centerpartiet 1380 5,7% -160 -1,3 1540 7,0%
FP Folkpartiet liberalerna 1908 7,9% +288 +0,6 1620 7,3%
KD Kristdemokraterna 1026 4,2% -294 -1,7 1320 6,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8122 33,5% +239 -2,0 7883 35,6%
V Vänsterpartiet 1560 6,4% +31 -0,5 1529 6,9%
MP Miljöpartiet de gröna 1375 5,7% +524 +1,8 851 3,8%
SD Sverigedemokraterna 1738 7,2% +1073 +4,2 665 3,0%
VÄG Vägvalet 421 1,7% -355 -1,8 776 3,5%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 146 0,6% -376 -1,8 522 2,4%
ÖVR Övriga partier 31 0,1% +4   27 0,1%
  Giltiga röster 24215 100,0% +2065   22150 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 327 1,3% -91 -0,5 418 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 85 0,3% +83 +0,3 2  
VDT Valdeltagande 24627 82,3% +2057 +3,3 22570 78,9%
  Antal röstberättigade 29924   +1336   28588  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Borås 3

Område M C FP KD S V MP SD VÄG SPI ÖVR BLANK OG VDT
27,2% 17,3% 5,2% 7,3% 22,9% 4,3% 5,0% 6,7% 3,5% 0,6%   1,3% 0,4% 85,2%
39,9% 2,3% 10,0% 4,0% 19,7% 7,3% 9,2% 5,4% 1,5% 0,4% 0,2% 1,7% 0,2% 83,6%
34,3% 3,7% 9,3% 4,2% 26,1% 5,5% 6,6% 8,0% 1,9% 0,3%   1,4% 0,1% 83,6%
32,5% 3,3% 10,4% 3,3% 28,3% 8,1% 4,5% 7,3% 2,2%     1,2% 0,2% 88,2%
23,3% 3,5% 8,0% 4,5% 39,3% 6,6% 4,9% 8,3% 0,8% 0,8%   0,9% 0,5% 81,6%
19,3% 2,5% 5,5% 3,0% 38,4% 10,1% 9,7% 8,5% 1,6% 1,3% 0,2% 1,5% 0,6% 78,5%
24,4% 3,0% 7,0% 4,2% 33,7% 8,6% 5,7% 10,4% 2,5% 0,5%   1,6% 0,2% 80,3%
27,2% 2,2% 6,7% 3,2% 35,1% 7,4% 5,6% 10,5% 1,5% 0,4% 0,3% 1,7%   79,6%
11,1% 1,4% 1,9% 4,1% 48,6% 9,3% 7,4% 12,5% 1,8% 1,8% 0,2% 0,8% 0,2% 67,2%
15,8% 2,1% 6,3% 5,3% 46,4% 7,6% 5,9% 9,2% 1,1% 0,4%   1,0% 0,4% 73,6%
12,7% 1,9% 2,9% 2,4% 48,9% 11,4% 5,6% 11,4% 0,7% 1,9% 0,3% 0,7%   70,5%
14,0% 1,9% 7,9% 2,6% 47,8% 9,3% 3,9% 10,0% 2,1% 0,5%   0,3%   76,8%
14,0% 1,8% 4,4% 3,6% 48,9% 9,0% 5,9% 9,8% 1,0% 1,5% 0,3% 1,1% 0,3% 72,2%
10,9% 0,9% 7,1% 1,9% 53,3% 8,8% 4,3% 11,3% 1,1% 0,4%   1,7% 0,2% 67,1%
19,8% 1,8% 8,8% 2,9% 42,8% 9,0% 5,3% 6,5% 2,5% 0,2% 0,4% 1,6% 0,1% 74,7%
9,9% 1,6% 4,1% 2,2% 59,2% 11,5% 4,6% 3,9% 1,7% 1,2% 0,2% 0,9% 0,4% 70,9%
6,5% 0,7% 5,8% 0,7% 67,8% 10,1% 4,0% 1,8% 2,7%     0,7% 1,3% 64,8%
34,2% 3,3% 10,1% 5,2% 24,4% 5,2% 8,5% 6,8% 1,6% 0,8%   1,2% 0,8% 90,1%
28,1% 25,1% 4,5% 4,2% 19,4% 5,0% 5,0% 7,1% 1,4% 0,3%   2,0% 0,5% 90,3%
21,6% 5,4% 5,6% 4,0% 37,9% 7,8% 6,6% 8,8% 1,2% 0,7% 0,2% 1,2% 0,7% 84,3%
26,7% 13,6% 5,7% 5,3% 29,6% 4,6% 4,6% 7,5% 1,5% 0,5% 0,3% 1,4% 0,2% 81,8%
33,8% 6,8% 9,0% 4,2% 26,9% 4,4% 5,2% 6,4% 2,6% 0,8%   2,2% 0,6% 88,9%
35,0% 10,1% 9,6% 4,7% 23,2% 5,9% 4,5% 4,6% 1,8% 0,6%   0,9% 0,4% 90,5%
29,8% 4,7% 12,1% 6,5% 31,6% 2,1% 4,9% 6,2% 1,7% 0,1% 0,2% 2,0%   87,0%
34,1% 3,7% 12,3% 4,2% 30,1% 3,6% 4,9% 5,4% 0,9% 0,6%   1,7% 0,3% 86,6%
28,9% 10,7% 6,7% 4,6% 29,5% 4,3% 6,0% 6,7% 1,8% 0,6% 0,2% 0,5% 0,4% 86,2%
39,4% 3,9% 11,1% 5,7% 23,1% 4,1% 5,8% 4,6% 1,8% 0,3% 0,1% 1,1% 1,0% 86,9%
35,8% 6,6% 9,6% 5,4% 26,3% 3,5% 4,4% 6,3% 1,6% 0,5% 0,1% 0,9%   91,3%
42,2% 2,6% 9,0% 5,2% 22,4% 4,2% 4,8% 6,6% 2,4% 0,4% 0,2% 1,4% 0,2% 86,2%
23,7% 33,5% 6,8% 5,9% 14,6% 5,9% 5,0% 3,0% 1,4%   0,2% 1,8%   91,2%
26,1% 4,5% 13,4% 4,5% 24,2% 8,3% 12,1% 3,8% 2,5%   0,6% 3,7%    
Borås 3 26,9% 5,7% 7,9% 4,2% 33,5% 6,4% 5,7% 7,2% 1,7% 0,6% 0,1% 1,3% 0,3% 82,3%

http://www.val.se