2010-09-24 16:13:49

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Stockholms län

Samtliga 1215 valdistrikt räknade

Preliminär röstfördelning per kommun - Stockholms län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
21,6% 1,5% 5,4% 3,5% 36,2% 6,6% 7,0% 4,0% 13,8% 0,8% 0,4% 72,7%
42,1% 20,2% 17,4% 7,1% 6,7% 0,5% 5,1% 0,7%   0,4% 0,3% 89,1%
43,4% 4,2% 10,2% 5,2% 12,5% 2,1% 9,7% 2,2% 10,4% 0,8% 0,4% 88,0%
33,3% 3,1% 7,8% 3,9% 31,2% 4,3% 6,9% 5,8% 3,3% 1,3% 0,5% 78,0%
33,7% 2,5% 7,7% 4,0% 27,0% 5,0% 7,5% 4,3% 7,5% 0,9% 0,6% 78,6%
34,4% 3,5% 9,3% 5,5% 29,9% 5,1% 7,5% 4,4%   1,1% 0,6% 81,9%
35,7% 16,1% 10,7% 4,0% 10,3% 2,1% 6,8% 1,5% 12,7% 0,6% 0,3% 86,5%
44,2% 3,9% 11,4% 3,7% 16,7% 3,5% 9,1% 1,9% 4,9% 0,9% 0,4% 84,4%
33,0% 10,7% 7,9% 3,1% 29,6% 3,9% 7,6% 3,9%   1,7% 0,3% 80,9%
21,6% 4,0% 6,9% 1,4% 22,6% 2,4% 7,0% 5,4% 28,5% 1,6% 0,4% 85,3%
30,0% 3,3% 6,2% 3,5% 36,5% 5,1% 5,3% 4,0% 5,9% 1,3% 0,4% 80,2%
41,8% 4,5% 7,8% 2,9% 21,8% 3,7% 6,6% 3,2% 7,4% 1,2% 0,3% 84,4%
28,2% 3,9% 6,1% 3,0% 42,4% 2,5% 4,5% 3,2% 5,9% 0,9% 0,4% 79,1%
41,4% 3,4% 11,3% 4,6% 18,1% 3,1% 6,8% 2,2% 9,0% 0,9% 0,6% 84,5%
40,8% 3,3% 10,3% 3,9% 23,3% 5,6% 10,1% 1,9%   1,0% 0,5% 80,1%
34,4% 4,0% 10,0% 3,5% 22,6% 7,4% 13,9% 2,6%   0,9% 0,5% 81,5%
32,9% 3,3% 9,2% 3,9% 29,9% 6,7% 10,4% 3,3%   1,2% 0,4% 78,9%
21,9% 4,3% 6,3% 3,9% 36,9% 5,9% 7,9% 7,3% 5,4% 1,0% 0,5% 74,2%
41,1% 3,2% 9,6% 3,5% 27,1% 3,4% 8,9% 3,1%   0,9% 0,4% 84,5%
41,9% 4,6% 28,7% 4,2% 12,3% 1,4% 5,6% 1,3%   0,6% 0,4% 87,5%
30,7% 3,7% 10,2% 6,4% 32,6% 4,0% 7,5% 4,9%   1,0% 0,4% 80,8%
32,8% 3,0% 11,1% 5,2% 28,9% 5,2% 10,0% 3,7%   1,0% 0,5% 79,4%
38,5% 12,2% 10,4% 4,3% 18,8% 2,5% 8,8% 2,6% 1,7% 1,3% 0,5% 85,0%
41,5% 12,3% 11,8% 2,1% 21,2% 3,0% 6,4% 1,4%   0,9% 1,1% 88,1%
37,9% 5,6% 8,1% 4,7% 27,6% 3,0% 9,0% 3,3% 0,5% 1,1% 0,5% 84,9%
34,6% 3,6% 12,1% 3,5% 20,5% 2,9% 7,5% 1,9% 12,6% 1,1% 0,6% 84,8%
Stockholms län 34,8% 4,6% 10,2% 3,8% 24,1% 5,5% 10,3% 3,0% 3,5% 0,9% 0,5% 81,4%

http://www.val.se