2010-09-22 22:02:14

Val till kommunfullmäktige - Preliminärt valresultat - Hallands län

Samtliga 185 valdistrikt räknade

Preliminär röstfördelning per kommun - Hallands län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
21,2% 21,7% 5,7% 3,2% 31,4% 3,7% 5,1% 5,0% 2,9% 2,0% 0,2% 82,1%
30,3% 6,5% 7,0% 3,2% 36,0% 3,8% 6,2% 4,7% 2,1% 1,6% 0,5% 82,4%
11,8% 15,7% 7,0% 3,0% 32,1% 1,9% 2,1% 4,1% 22,0% 1,6% 0,4% 78,1%
39,1% 8,3% 11,5% 5,2% 15,7% 2,5% 5,9% 3,7% 8,0% 1,1% 0,4% 87,1%
30,3% 17,8% 5,8% 2,5% 22,7% 2,9% 4,5% 6,6% 6,8% 1,6% 0,3% 81,1%
28,3% 11,9% 6,5% 3,8% 31,4% 4,5% 5,3% 4,1% 4,1% 1,9% 0,4% 84,5%
Hallands län 30,3% 11,3% 7,8% 3,8% 28,2% 3,5% 5,5% 4,5% 5,2% 1,6% 0,4% 83,7%

http://www.val.se