2010-09-22 16:12:56

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Preliminärt valresultat - Norrtälje

Samtliga 40 valdistrikt räknade

34,7%
8,4%
7,1%
3,7%
30,0%
4,6%
7,1%
3,8%
0,6%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,5%
+2,4
2006: 78,1%

Preliminär röstfördelning - kommun Norrtälje

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 12308 34,7% +2609 +4,8 9699 29,8%
C Centerpartiet 2990 8,4% -518 -2,4 3508 10,8%
FP Folkpartiet liberalerna 2526 7,1% +92 -0,4 2434 7,5%
KD Kristdemokraterna 1326 3,7% -541 -2,0 1867 5,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10671 30,0% -193 -3,4 10864 33,4%
V Vänsterpartiet 1616 4,6% +10 -0,4 1606 4,9%
MP Miljöpartiet de gröna 2513 7,1% +1057 +2,6 1456 4,5%
SD Sverigedemokraterna 1359 3,8% +744 +1,9 615 1,9%
ÖVR Övriga partier 203 0,6% -252 -0,8 455 1,4%
  Giltiga röster 35512 100,0% +3008   32504 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 803 2,2% -382 -1,3 1185 3,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 79 0,2% +71 +0,2 8  
VDT Valdeltagande 36394 80,5% +2697 +2,4 33697 78,1%
  Antal röstberättigade 45225   +2068   43157  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Norrtälje

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
31,0% 8,7% 7,1% 3,7% 33,0% 4,7% 6,2% 4,8% 0,7% 2,2% 0,2% 78,2%
24,5% 12,1% 5,4% 3,4% 37,2% 4,0% 6,9% 5,6% 0,9% 1,9%   72,3%
35,9% 12,0% 5,4% 4,3% 27,1% 4,6% 5,5% 4,9% 0,3% 2,0% 1,3% 76,8%
30,4% 10,8% 9,0% 4,6% 27,9% 4,8% 6,6% 5,3% 0,7% 2,8% 0,4% 79,0%
39,3% 11,7% 7,6% 2,5% 23,5% 3,6% 6,4% 4,7% 0,7% 1,3% 0,1% 73,6%
19,8% 5,0% 5,0% 2,9% 56,0% 4,1% 1,8% 5,2% 0,2% 1,8%   71,0%
24,6% 4,8% 3,6% 1,9% 47,0% 5,9% 3,4% 8,3% 0,6% 2,9% 0,1% 67,7%
24,2% 7,2% 6,4% 4,0% 39,8% 8,6% 5,7% 3,7% 0,5% 2,6% 0,5% 67,5%
29,9% 7,6% 5,0% 2,3% 42,2% 4,6% 4,2% 3,9% 0,2% 2,9%   80,1%
31,9% 7,1% 9,4% 5,7% 30,7% 3,9% 7,0% 4,1% 0,1% 2,1% 0,1% 76,2%
29,8% 5,4% 9,1% 3,6% 36,9% 4,8% 6,4% 3,6% 0,5% 2,9% 0,4% 74,7%
29,5% 5,5% 7,6% 3,0% 38,9% 5,2% 4,5% 5,3% 0,5% 2,9%   76,3%
36,7% 9,3% 8,3% 3,3% 25,2% 4,8% 7,1% 5,3% 0,2% 2,9% 0,2% 77,8%
24,5% 10,9% 4,7% 4,1% 35,7% 5,2% 8,0% 7,0%   2,3%   75,4%
32,9% 12,2% 7,4% 4,4% 24,3% 3,5% 8,0% 4,3% 3,1%   0,1% 78,1%
37,2% 9,9% 6,9% 6,2% 23,8% 3,8% 8,6% 3,4% 0,1% 1,5%   69,5%
35,0% 10,9% 8,8% 4,1% 22,5% 8,4% 5,6% 4,7%   1,2% 0,3% 80,8%
31,2% 10,3% 6,7% 3,0% 26,4% 6,1% 10,8% 4,6% 1,0% 4,4%    
37,0% 8,2% 7,1% 3,7% 28,1% 4,5% 7,6% 3,2% 0,5% 2,2% 0,2% 82,0%
40,9% 9,5% 9,1% 2,5% 21,3% 5,0% 7,7% 3,5% 0,4% 0,7% 0,1% 75,8%
49,5% 4,1% 6,2% 5,3% 21,4% 4,3% 6,7% 2,4% 0,1% 1,6% 0,1% 80,2%
37,1% 12,6% 6,1% 3,4% 26,9% 4,1% 6,1% 3,5% 0,1% 2,9% 0,2% 81,2%
44,0% 7,1% 7,0% 3,8% 25,6% 3,5% 6,3% 2,7% 0,1% 1,8% 0,5% 83,1%
48,3% 10,6% 8,1% 3,4% 19,0% 2,2% 6,5% 1,7% 0,3% 2,0%   79,4%
37,3% 16,4% 4,6% 5,1% 23,3% 2,8% 6,8% 3,3% 0,4% 1,8% 0,2% 80,1%
30,6% 6,7% 6,7% 3,6% 34,2% 5,2% 8,9% 4,2%   2,3% 0,2% 73,2%
29,4% 4,8% 6,3% 2,7% 37,3% 5,4% 8,9% 4,1% 1,0% 2,2% 0,4% 74,6%
37,7% 7,1% 6,7% 5,0% 30,0% 4,3% 7,6% 1,5% 0,1% 2,2% 0,3% 87,5%
33,2% 5,5% 7,6% 3,0% 34,7% 4,8% 7,3% 3,4% 0,4% 2,2% 0,4% 78,3%
28,3% 7,0% 4,9% 3,7% 41,5% 3,5% 5,7% 4,8% 0,5% 3,2% 0,2% 76,7%
33,9% 4,7% 5,4% 3,4% 34,7% 5,0% 10,1% 2,3% 0,5% 3,9% 0,4% 73,4%
45,5% 6,4% 11,3% 5,2% 17,8% 3,8% 8,0% 1,4% 0,6% 1,6%   85,9%
34,2% 6,0% 8,0% 3,0% 31,9% 5,7% 7,9% 3,0% 0,3% 2,4%   76,2%
30,5% 6,6% 8,7% 2,8% 37,4% 3,9% 7,9% 1,5% 0,5% 2,8% 0,5% 89,6%
39,2% 6,5% 8,5% 5,5% 23,0% 4,3% 7,0% 2,7% 3,3% 0,3% 0,4% 81,3%
21,4% 4,8% 5,5% 2,7% 45,7% 5,8% 8,6% 5,2% 0,2% 1,3%   67,7%
35,2% 9,8% 6,5% 2,5% 24,9% 6,6% 8,0% 5,9% 0,5% 2,1% 0,4% 72,9%
36,0% 18,4% 6,3% 3,9% 22,3% 2,9% 6,3% 3,2% 0,8% 2,4%   80,2%
44,2% 9,1% 8,0% 3,9% 18,4% 3,9% 9,1% 3,5% 0,1% 1,7% 0,1% 77,0%
37,5% 15,4% 4,6% 3,2% 25,1% 3,4% 6,9% 3,8%   3,0% 0,9% 82,1%
36,6% 11,3% 7,1% 4,5% 28,8% 3,7% 5,1% 2,8% 0,1% 3,4%   79,4%
34,9% 7,3% 7,2% 3,0% 25,0% 7,2% 11,1% 3,7% 0,6% 4,5%    
Norrtälje 34,7% 8,4% 7,1% 3,7% 30,0% 4,6% 7,1% 3,8% 0,6% 2,2% 0,2% 80,5%

http://www.val.se