Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-20 04:05:11

Rösta i vallokal - Martin Luther 11

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Martin Luther 11 - kontakta

Valnämnden i Halmstads kommun

http://www.halmstad.se/val

035-18 25 60

Östergårdsskolan

Sal A 03
Carl Kuylenstiernas Väg 1
Öppet på valdagen den 19 september 2010
kl. 8-20

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se