Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-20 04:05:11

Rösta i vallokal - Orsa Västra

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Orsa Västra - kontakta

Valnämnden i Orsa kommun

http://www.orsa.se

0250-55 21 10

Hansjö Bygdegård

Hansjövägen 100
Öppet på valdagen den 19 september 2010
kl. 8-20

Ramp till vallokalen finns. Eventuellt be röstmottagarna om hjälp.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se