Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-20 04:05:11

Rösta i vallokal - Indal

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Indal - kontakta

Valnämnden i Sundsvalls kommun

http://www.sundsvall.se/val2010

060-19 10 00

Häreborg

Entré Rundeln
Härevägen 2
Öppet på valdagen den 19 september 2010
kl. 8-20

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se