Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare

Uppgifterna visas på lands-, läns-, kommun- och valdistriktsnivå och bygger på uppgifter i folkbokföringen den 1 mars 2009.

Här kan du välja att se uppgifter för kommunerna inom ett län.

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data.

Län R-val UV K-val Utl.
Blekinge län 117 395 1 416 119 897 3 918
Dalarnas län 215 190 2 491 218 672 5 973
Gotlands län 45 632 441 45 853 662
Gävleborgs län 215 765 2 323 219 008 5 566
Hallands län 224 876 4 017 228 047 7 188
Jämtlands län 99 876 1 245 101 162 2 531
Jönköpings län 253 988 3 198 259 764 8 974
Kalmar län 183 451 1 975 186 785 5 309
Kronobergs län 137 940 1 949 142 427 6 436
Norrbottens län 193 596 2 125 199 714 8 243
Skåne län 911 951 21 533 950 357 59 939
Stockholms län 1 448 243 45 080 1 521 026 117 863
Södermanlands län 202 086 2 780 208 561 9 255
Uppsala län 248 781 4 955 254 836 11 010
Värmlands län 211 736 3 182 218 639 10 085
Västerbottens län 200 774 2 059 204 116 5 401
Västernorrlands län 190 571 1 819 193 208 4 456
Västmanlands län 189 786 3 046 196 199 9 459
Västra Götalands län 1 186 719 25 812 1 220 121 59 214
Örebro län 213 500 2 650 218 049 7 199
Östergötlands län 325 623 4 611 331 071 10 059
Hela landet 7 017 479 138 707 7 237 512 358 740

http://www.val.se