Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Björnlunda 1 046 12 1 061 27
Dansut 1 340 6 1 387 53
Freja 1 353 23 1 380 50
Frönäs 965 3 996 34
Gnesta Centralt 1 308 9 1 341 42
Gryt 743 13 758 28
Gåsinge-Dillnäs 888 13 923 48
Gnesta 7 643 79 7 846 282

http://www.val.se