Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bettna 1 123 13 1 142 32
Flens norra 1 363 10 1 398 45
Flens södra 1 273 20 1 386 133
Flens västra 1 288 28 1 319 59
Flens östra 974 13 997 36
Helgesta-Hyltinge 1 455 13 1 485 43
Hälleforsnäs 1 201 9 1 340 148
Malmköpings inre 1 094 10 1 114 30
Malmköpings yttre 1 449 20 1 476 47
Mellösa 918 10 935 27
Flen 12 138 146 12 592 600

http://www.val.se