Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bie 1 283 12 1 290 19
Björkvik 1 149 6 1 163 20
Centrum 1 472 11 1 504 43
Duveholm 1 042 8 1 051 17
Forssjö 1 108 11 1 116 19
Gamla Vattentornet 1 093 18 1 138 63
Julita 1 119 17 1 146 44
Järven 1 412 27 1 426 41
Laggarhult 1 686 21 1 689 24
Linnéan 1 297 17 1 345 65
Lövåsen 1 159 9 1 182 32
Norr City 1 294 40 1 325 71
Nyhem 1 015 23 1 081 89
Nävertorp 1 017 12 1 077 72
Oppunda 1 435 10 1 457 32
Skogsborg 1 163 11 1 173 21
Sköldinge-Floda 1 084 12 1 114 42
Strandvägsområdet 1 065 19 1 115 69
Valla 1 581 15 1 599 33
Värmbol 1 134 20 1 129 15
Katrineholm 24 608 319 25 120 831

http://www.val.se