Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Gnosjö 1 924 11 971 58
Gnosjö 2 1 195 16 1 244 65
Gnosjö 3 1 364 47 1 436 119
Kulltorp 899 4 952 57
Källeryd 392 2 433 43
Kävsjö 1 497 20 1 616 139
Åsenhöga 659 9 663 13
Gnosjö 6 930 109 7 315 494

http://www.val.se