Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Brandstorp 450 4 462 16
Bränninge 1 494 12 1 528 46
Furusjö 381 4 391 14
Gunnarsbo 1 498 14 1 521 37
Gustav Adolf 817 11 819 13
Kråkeryd 1 030 7 1 037 14
Kyrkbyn 616 6 627 17
Kärr 1 375 20 1 373 18
Habo 7 661 78 7 758 175

http://www.val.se