Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Eksjö 1 1 458 10 1 492 44
Eksjö 2 1 066 6 1 087 27
Eksjö 3 1 430 11 1 465 46
Eksjö 4 1 469 16 1 490 37
Eksjö 5 909 10 925 26
Eksjö 6 1 027 13 1 037 23
Eksjö 7 784 19 783 18
Hjältevad 695 6 742 53
Hult 751 7 773 29
Hässleby-Kråkshult 565 6 592 33
Höreda 1 078 8 1 086 16
Ingatorp 623 11 618 6
Mariannelund 928 8 952 32
Eksjö 12 783 131 13 042 390

http://www.val.se