Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Överkalix nedre 1 832 9 1 869 46
Överkalix övre 1 191 2 1 212 23
Överkalix 3 023 11 3 081 69

http://www.val.se