Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Vidsel 1 569 3 1 616 50
Älvsbyns N 1 739 20 1 747 28
Älvsbyns V 1 593 7 1 612 26
Älvsbyns Ö 1 730 7 1 752 29
Älvsbyn 6 631 37 6 727 133

http://www.val.se