Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Alvik-Ersnäs 1 541 9 1 565 33
Antnäs-Måttsund 1 162 2 1 178 18
Avan-Bälinge-Klöverträsk 1 175 10 1 190 25
Bensbyn-Brändön 1 265 9 1 274 18
Bergnäset-Gäddvik 1 861 23 1 856 18
Bergnäset-Kallax 1 475 15 1 516 56
Bergviken 1 470 11 1 489 30
Björkskatan norra 1 458 22 1 487 51
Björkskatan södra 1 486 11 1 551 76
Bredviken-Lerbäcken 1 490 16 1 504 30
Gammelstad 1 611 35 1 620 44
Gültsauudden-Varvet 1 680 18 1 687 25
Hammaren 1 417 10 1 454 47
Hertsö centrum 1 321 15 1 398 92
Hertsökullar 1 203 12 1 265 74
Hertsöängar 1 397 19 1 480 102
Jämtön-Viå 700 4 706 10
Kallkällan 1 234 12 1 270 48
Knöppelåsen 1 574 3 1 600 29
Kulturens hus 1 909 53 1 897 41
Lulsundet 960 21 951 12
Malmudden 1 372 11 1 408 47
Mjölkudden 1 489 10 1 560 81
Munkeberg 1 101 12 1 120 31
Niemisel-Prästholm 708 5 715 12
Notviken-Karlsvik 825 4 846 25
Persön 1 117 8 1 131 22
Porsöcentrum 1 364 14 1 505 155
Porsön-Björsbyn 2 083 24 2 173 114
Porsöudden 940 10 991 61
Robertsvik 1 844 25 1 848 29
Rutvik 800 3 812 15
Råneå 1 893 18 1 917 42
Stadsparken 1 706 19 1 708 21
Stadsön 1 136 16 1 179 59
Sunderbyn 936 3 958 25
Svartöstan-Lövskatan 1 273 13 1 320 60
Södra Örnäset 1 553 14 1 640 101
Tuna 1 348 15 1 466 133
Öhemmanet 1 085 9 1 095 19
Örnäset-Skurholmen 2 012 44 2 050 82
Östermalm 1 055 13 1 062 20
Luleå 57 029 620 58 442 2 033

http://www.val.se