Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Grankullen 704 23 859 178
Haparanda Norra 1 404 78 1 914 588
Haparanda Södra 1 119 111 1 478 470
Karungi 722 16 869 163
Marielund 1 121 103 1 743 725
Nikkala 738 15 882 159
Seskarö 380 10 421 51
Haparanda 6 188 356 8 166 2 334

http://www.val.se