Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-27 09:38:06

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Röster - Göteborg, Väster

Samtliga 73 valdistrikt räknade

29,98%
2,26%
9,63%
5,62%
25,17%
6,55%
9,07%
4,39%
4,22%
3,10%
M C FP KD S V MP VägV SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 83,60%
+2,55
2006: 81,05%

Röstfördelning - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 25183 29,98% +3264 +2,15 21919 27,84%
C Centerpartiet 1898 2,26% -241 -0,46 2139 2,72%
FP Folkpartiet liberalerna 8086 9,63% -627 -1,44 8713 11,07%
KD Kristdemokraterna 4723 5,62% -1558 -2,35 6281 7,98%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21136 25,17% -3532 -6,16 24668 31,33%
V Vänsterpartiet 5503 6,55% +427 +0,11 5076 6,45%
MP Miljöpartiet de gröna 7621 9,07% +2155 +2,13 5466 6,94%
VägV Vägvalet 3689 4,39% +3689 +4,39    
SD Sverigedemokraterna 3547 4,22% +1347 +1,43 2200 2,79%
ÖVR Övriga partier 2603 3,10% +322 +0,20 2281 2,90%
  Giltiga röster 83989 100,00% +5246   78743 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 698 0,82% -281 -0,40 979 1,23%
OG Ogiltiga röster - övriga 37 0,04%     37 0,05%
VDT Valdeltagande 84724 83,60% +4965 +2,55 79759 81,05%
  Antal röstberättigade 101341   +2938   98403  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Område M C FP KD S V MP VägV SD ÖVR BLANK OG VDT
51,68% 2,05% 12,32% 4,76% 14,05% 1,84% 4,43% 4,11% 3,35% 1,41% 0,22%   87,62%
51,14% 3,13% 14,92% 5,65% 10,44% 1,41% 6,69% 3,74% 2,03% 0,86% 0,24%   89,48%
63,66% 3,14% 13,66% 5,46% 4,78% 0,27% 1,37% 5,05% 2,32% 0,27% 0,14% 0,14% 88,22%
48,61% 3,13% 13,85% 5,36% 13,40% 1,16% 3,49% 6,08% 4,02% 0,89% 0,36%   89,48%
52,49% 2,49% 15,29% 7,00% 11,51% 0,83% 3,22% 4,24% 2,30% 0,64% 0,28%   90,67%
54,54% 1,91% 13,85% 4,87% 11,94% 1,34% 3,06% 4,39% 3,34% 0,76% 0,48%   87,59%
49,95% 3,47% 12,49% 5,86% 12,92% 2,06% 3,91% 5,43% 2,71% 1,19% 0,54%   84,34%
40,03% 2,44% 9,93% 3,70% 20,49% 3,70% 5,52% 7,17% 5,67% 1,34% 0,55%   84,50%
48,30% 3,03% 13,41% 5,60% 12,03% 1,65% 6,61% 5,51% 3,03% 0,83% 0,18% 0,46% 89,11%
27,75% 1,27% 5,19% 2,97% 35,59% 5,08% 7,94% 4,77% 6,99% 2,44% 1,56%   79,19%
43,18% 3,39% 13,83% 3,95% 17,03% 2,16% 6,87% 5,27% 3,48% 0,85% 1,02%   89,57%
70,10% 1,16% 11,70% 6,03% 2,43% 0,23% 2,09% 3,94% 1,85% 0,46% 0,35%   86,00%
48,10% 3,65% 14,84% 4,25% 13,72% 1,12% 5,00% 5,07% 3,06% 1,19% 0,37%   91,56%
63,00% 4,42% 12,56% 3,99% 5,29% 1,21% 2,86% 4,25% 1,82% 0,61% 0,17%   88,85%
15,27% 1,57% 4,70% 3,66% 46,87% 6,14% 7,96% 2,61% 8,75% 2,48% 1,03%   74,49%
13,45% 1,20% 3,46% 1,86% 53,00% 7,46% 6,92% 1,60% 6,79% 4,26% 0,27%   59,71%
9,50% 0,40% 4,51% 3,62% 52,17% 9,74% 7,49% 3,54% 6,12% 2,90% 0,96% 0,08% 64,72%
22,25% 1,57% 7,51% 5,51% 38,56% 5,79% 5,01% 4,65% 7,01% 2,15% 0,64% 0,07% 75,25%
14,29% 1,04% 6,55% 3,27% 43,45% 10,12% 5,06% 4,46% 8,63% 3,13% 0,59%   74,86%
19,55% 0,39% 6,82% 6,30% 40,03% 7,48% 5,51% 3,41% 8,40% 2,10% 0,52%   69,32%
21,69% 1,32% 9,13% 3,78% 34,42% 5,71% 9,22% 3,86% 7,11% 3,78% 1,04% 0,17% 82,24%
20,09% 1,12% 7,48% 2,34% 41,21% 6,45% 6,92% 5,42% 6,17% 2,80% 1,11%   79,04%
11,94% 1,63% 4,90% 3,37% 37,76% 13,37% 11,22% 2,86% 7,65% 5,31% 0,71% 0,20% 73,10%
23,37% 1,94% 6,61% 4,41% 31,39% 7,76% 12,79% 3,44% 3,79% 4,50% 0,53%   77,18%
14,16% 1,50% 5,84% 2,74% 33,01% 12,57% 14,16% 3,27% 4,60% 8,14% 0,62%   77,03%
18,78% 2,50% 7,43% 3,38% 33,99% 8,78% 9,46% 3,99% 4,80% 6,89% 1,14%   81,76%
17,51% 2,05% 7,94% 2,82% 32,88% 10,50% 12,30% 3,67% 4,53% 5,81% 0,93% 0,08% 78,19%
21,38% 2,52% 8,73% 4,25% 34,91% 5,82% 8,49% 4,80% 5,97% 3,14% 0,86% 0,16% 79,27%
22,59% 1,58% 9,22% 3,65% 34,30% 5,32% 8,31% 4,82% 5,90% 4,32% 1,87% 0,16% 79,29%
16,95% 2,16% 6,58% 2,52% 29,31% 11,54% 15,87% 3,52% 5,95% 5,59% 1,07%   80,30%
21,55% 1,74% 6,42% 2,61% 35,80% 6,75% 10,01% 4,90% 6,42% 3,81% 1,92%   74,07%
23,34% 2,68% 7,38% 3,14% 30,17% 7,84% 11,16% 5,17% 5,81% 3,32% 1,28%   81,45%
16,08% 2,53% 7,80% 3,70% 23,68% 16,37% 15,50% 3,70% 2,63% 7,99% 0,58% 0,10% 85,80%
22,73% 1,74% 7,50% 3,11% 24,77% 11,44% 15,53% 5,91% 3,94% 3,33% 1,71%   81,94%
16,31% 1,39% 6,55% 2,25% 29,40% 14,27% 15,88% 4,08% 4,08% 5,79% 0,64%   81,92%
17,36% 1,84% 5,46% 1,49% 26,86% 17,22% 18,43% 1,91% 3,19% 6,24% 1,67%   82,52%
12,38% 2,09% 4,36% 1,66% 25,63% 18,57% 20,05% 3,84% 3,23% 8,20% 1,12%   81,46%
23,93% 1,69% 8,04% 3,08% 28,10% 11,52% 13,01% 2,68% 3,28% 4,67% 0,98% 0,10% 76,31%
10,51% 2,23% 4,00% 1,77% 24,47% 19,16% 23,07% 2,33% 3,81% 8,65% 0,65%   83,17%
12,02% 1,89% 6,35% 1,62% 23,43% 18,10% 20,80% 3,11% 2,63% 10,06% 0,94% 0,07% 82,38%
15,25% 1,79% 5,60% 2,02% 28,17% 14,86% 15,49% 3,04% 6,23% 7,55% 0,77%   75,29%
10,93% 1,81% 4,73% 1,38% 24,87% 19,54% 22,72% 3,36% 3,01% 7,66% 1,44%   79,34%
19,11% 2,41% 11,22% 3,27% 20,03% 13,14% 21,38% 2,41% 2,34% 4,69% 0,91%   84,18%
19,71% 2,45% 7,78% 2,73% 27,21% 11,15% 14,52% 4,49% 4,35% 5,61% 0,63%   82,14%
15,96% 2,85% 9,20% 3,38% 24,10% 10,89% 19,45% 3,07% 5,81% 5,29% 1,77%   80,59%
27,16% 1,56% 9,62% 6,97% 22,12% 8,29% 15,14% 2,04% 2,16% 4,93% 0,95%   88,05%
18,52% 4,86% 11,77% 42,58% 11,43% 1,54% 3,33% 1,88% 3,16% 0,94% 0,51% 0,08% 85,93%
29,06% 3,82% 11,45% 13,04% 16,44% 8,17% 9,23% 1,80% 2,55% 4,45% 1,26%   82,83%
20,94% 1,57% 7,30% 7,78% 36,36% 5,05% 5,39% 5,87% 7,50% 2,25% 1,34% 0,20% 81,28%
39,83% 1,79% 12,28% 10,26% 19,26% 2,09% 4,35% 6,56% 2,68% 0,89% 0,47% 0,12% 88,56%
14,14% 1,33% 4,86% 2,54% 45,86% 8,18% 9,39% 4,09% 6,30% 3,31% 1,20%   70,62%
20,99% 1,32% 6,29% 4,87% 44,42% 5,17% 6,29% 3,65% 5,48% 1,52% 0,90%   74,42%
45,93% 2,47% 13,15% 7,28% 15,82% 1,13% 3,87% 7,54% 2,27% 0,53% 0,40%   92,21%
12,65% 1,56% 4,47% 3,11% 46,21% 7,30% 6,23% 4,96% 10,12% 3,40% 1,25% 0,10% 75,56%
11,10% 0,56% 3,01% 4,89% 62,28% 5,74% 4,70% 2,82% 3,10% 1,79% 0,65%   67,04%
50,67% 2,77% 15,55% 6,64% 10,76% 0,92% 3,95% 4,79% 2,44% 1,51% 1,00% 0,08% 88,72%
22,55% 1,86% 8,89% 7,03% 32,89% 3,85% 7,16% 5,97% 6,76% 3,05% 0,92%   76,79%
18,05% 1,28% 5,99% 5,39% 42,29% 5,79% 5,93% 4,78% 8,15% 2,36% 1,39% 0,07% 73,80%
36,55% 1,34% 10,76% 22,02% 16,22% 1,60% 3,03% 4,54% 3,36% 0,59% 0,42%   89,18%
45,00% 2,65% 16,59% 5,53% 15,15% 1,14% 4,17% 5,53% 3,33% 0,91% 0,45%   90,27%
12,28% 0,97% 4,20% 2,37% 50,22% 8,84% 7,11% 4,53% 6,25% 3,23% 0,85% 0,11% 68,64%
33,73% 2,33% 10,22% 9,99% 26,37% 3,83% 4,96% 3,83% 3,68% 1,05% 0,89%   89,06%
39,17% 3,02% 12,83% 9,13% 18,04% 2,64% 4,38% 7,55% 2,11% 1,13% 0,23%   91,52%
35,94% 2,68% 14,02% 4,14% 17,16% 4,90% 10,73% 5,82% 2,53% 2,07% 0,61%   89,08%
38,83% 2,97% 12,69% 5,79% 19,72% 2,00% 8,07% 6,41% 2,62% 0,90% 0,55% 0,34% 88,99%
44,70% 4,04% 15,74% 4,37% 14,64% 3,06% 6,56% 4,37% 2,30% 0,22% 0,54%   91,18%
59,01% 2,76% 13,81% 4,14% 6,03% 1,45% 4,87% 5,60% 1,67% 0,65% 0,22% 0,07% 90,79%
39,59% 1,99% 15,16% 13,63% 12,86% 1,45% 5,59% 5,59% 3,52% 0,61% 0,15%   92,57%
39,37% 3,28% 11,80% 4,82% 17,43% 3,89% 9,83% 4,02% 2,90% 2,66% 0,74%   85,12%
46,31% 3,18% 14,18% 6,43% 12,41% 2,22% 4,80% 6,50% 2,44% 1,55% 0,73%   88,23%
40,64% 2,69% 12,00% 20,32% 10,40% 1,35% 3,43% 6,00% 2,57% 0,61% 0,24%   84,17%
45,15% 4,10% 14,80% 5,27% 12,79% 1,76% 7,44% 4,60% 2,76% 1,34% 0,58%   91,55%
26,29% 2,79% 8,72% 3,88% 24,39% 8,24% 16,96% 1,36% 3,54% 3,81% 2,65% 0,07%  
Göteborg, Väster 29,98% 2,26% 9,63% 5,62% 25,17% 6,55% 9,07% 4,39% 4,22% 3,10% 0,82% 0,04% 83,60%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
FI Feministiskt initiativ 916 1,09% -72 -0,16 988 1,25%
K Kommunistiska Partiet 619 0,74% -142 -0,23 761 0,97%
PP Piratpartiet 418 0,50% +418 +0,50    
  Barnpartiet 270 0,32% +270 +0,32    
SOC.P Socialistiska Partiet 208 0,25% +25 +0,02 183 0,23%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 81 0,10% +73 +0,09 8 0,01%
  Framtidspartiet Sverige 13 0,02% -3   16 0,02%
  Torslandapartiet 2   +2      
ND Nationaldemokraterna     -43 -0,05 43 0,05%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -194 -0,25 194 0,25%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 76 0,09% -12 -0,02 88 0,11%
  Totalt övriga partier 2603 3,10% +322 +0,20 2281 2,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Göteborg, Väster

Handskriven beteckning Antal
2010
Sjukvårdspartiet 9
Nationaldemokraterna 7
Frihetspartiet 6
Tillit 4
Svenskarnas Parti 3
Blankt 2
Pensionärspartiet 2
Sjukvårdpartiet 2
Svenskarnas parti 2
Tillit-folkets röst 2
Välfärdspartiet 2
Partier med färre än 2 röster 35

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se