Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-27 10:03:50

Val till kommunfullmäktige i Sigtuna - Röster - 9 Norra Ekilla/Södra Ekilla

27,28%
4,47%
6,32%
2,02%
47,54%
2,89%
4,30%
0,53%
4,30%
0,00%
0,35%
M C FP KD S V MP SFS SD ASK ÖVR
Valdeltagande
2010: 80,99%
+2,79
2006: 78,19%

Röstfördelning - valdistrikt 9 Norra Ekilla/Södra Ekilla

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 311 27,28% +24 +0,26 287 27,02%
C Centerpartiet 51 4,47% +22 +1,74 29 2,73%
FP Folkpartiet liberalerna 72 6,32% -19 -2,25 91 8,57%
KD Kristdemokraterna 23 2,02% -18 -1,84 41 3,86%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 542 47,54% +32 -0,48 510 48,02%
V Vänsterpartiet 33 2,89% +11 +0,82 22 2,07%
MP Miljöpartiet de gröna 49 4,30% +19 +1,47 30 2,82%
SFS Sigtunapartiet Samling för Sigtuna 6 0,53%   -0,04 6 0,56%
SD Sverigedemokraterna 49 4,30% +20 +1,57 29 2,73%
ASK Aktion för Sigtuna kommun     -8   8 0,75%
ÖVR Övriga partier 4 0,35% -5 -0,50 9 0,85%
  Giltiga röster 1140 100,00% +78   1062 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,78% -19 -1,79 28 2,57%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,09% +1 +0,09    
VDT Valdeltagande 1150 80,99% +60 +2,79 1090 78,19%
  Antal röstberättigade 1420   +26   1394  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 9 Norra Ekilla/Södra Ekilla

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
ND Nationaldemokraterna 4 0,35% -2 -0,21 6 0,56%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -3   3 0,28%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010            
  Totalt övriga partier 4 0,35% -5 -0,50 9 0,85%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 9 Norra Ekilla/Södra Ekilla

Handskriven beteckning Antal
2010

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se