Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-30 15:17:20

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Röster - Nacka

Samtliga 46 valdistrikt räknade

44,79%
3,84%
10,25%
5,15%
19,64%
4,16%
9,24%
1,93%
1,02%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 84,22%
+2,02
2006: 82,20%

Röstfördelning - kommun Nacka

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 24589 44,79% +3178 +1,07 21411 43,72%
C Centerpartiet 2107 3,84% +382 +0,32 1725 3,52%
FP Folkpartiet liberalerna 5626 10,25% +159 -0,92 5467 11,16%
KD Kristdemokraterna 2826 5,15% -118 -0,86 2944 6,01%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10781 19,64% -108 -2,60 10889 22,23%
V Vänsterpartiet 2282 4,16% -122 -0,75 2404 4,91%
MP Miljöpartiet de gröna 5073 9,24% +2095 +3,16 2978 6,08%
SD Sverigedemokraterna 1057 1,93% +524 +0,84 533 1,09%
ÖVR Övriga partier 561 1,02% -62 -0,25 623 1,27%
  Giltiga röster 54902 100,00% +5928   48974 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 668 1,20% -93 -0,33 761 1,53%
OG Ogiltiga röster - övriga 15 0,03% +9 +0,01 6 0,01%
VDT Valdeltagande 55585 84,22% +5844 +2,02 49741 82,20%
  Antal röstberättigade 65998   +5484   60514  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Nacka

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
42,24% 3,93% 10,87% 5,14% 20,10% 4,58% 10,23% 1,89% 1,03% 1,21% 0,02% 85,42%
35,44% 4,33% 9,68% 6,02% 24,65% 4,33% 12,91% 1,69% 0,95% 1,59%   84,71%
47,93% 4,37% 12,72% 8,03% 14,79% 3,02% 7,39% 0,87% 0,87% 0,71%   82,97%
46,33% 3,64% 8,20% 4,70% 20,38% 3,85% 8,98% 2,64% 1,28% 1,82%   78,99%
54,29% 4,99% 12,02% 5,64% 9,57% 2,13% 10,06% 0,82% 0,49% 0,65% 0,16% 86,10%
40,87% 3,72% 11,53% 4,00% 19,35% 5,00% 12,99% 0,91% 1,63% 1,61%   84,45%
32,47% 4,35% 7,53% 6,44% 26,11% 5,94% 13,22% 2,43% 1,51% 2,13%   79,75%
36,31% 3,32% 7,99% 4,35% 28,24% 5,54% 9,73% 3,48% 1,03% 2,02%   79,63%
21,92% 2,24% 6,60% 4,25% 38,93% 9,40% 11,19% 3,91% 1,57% 0,89% 0,11% 67,14%
41,17% 2,73% 10,71% 5,08% 22,37% 5,73% 9,77% 1,41% 1,03% 0,93%   82,93%
42,11% 4,67% 14,27% 5,29% 16,65% 3,35% 11,19% 1,06% 1,41% 0,96%   89,04%
49,88% 4,53% 11,53% 5,07% 14,76% 4,00% 7,92% 1,46% 0,85% 0,91%   90,12%
53,94% 4,85% 13,03% 5,86% 10,51% 2,83% 7,17% 1,01% 0,81% 0,90%   88,10%
40,96% 2,67% 9,35% 6,06% 22,80% 5,16% 9,71% 2,40% 0,89% 0,88%   75,18%
43,75% 3,85% 11,94% 4,08% 17,83% 5,11% 10,21% 1,89% 1,34% 0,70%   81,09%
38,08% 4,38% 13,52% 4,75% 18,63% 4,38% 12,97% 1,83% 1,46% 1,08%   83,86%
55,82% 4,81% 12,77% 6,99% 10,07% 2,25% 5,71% 0,90% 0,68% 0,82%   90,07%
38,73% 5,40% 14,02% 3,95% 16,20% 4,98% 14,33% 1,04% 1,35% 1,13%   85,44%
33,69% 4,93% 6,90% 2,46% 24,33% 7,78% 16,06% 2,27% 1,58% 1,65%   83,77%
40,61% 2,70% 11,18% 5,11% 22,86% 4,24% 10,15% 2,78% 0,37% 0,87% 0,07% 86,86%
41,64% 3,20% 9,22% 3,91% 25,00% 4,53% 9,69% 2,27% 0,55% 1,16%   79,69%
52,24% 4,92% 14,03% 4,78% 14,18% 2,42% 6,17% 0,81% 0,44% 0,87%   90,63%
29,57% 1,60% 6,62% 5,14% 35,27% 8,56% 8,22% 3,88% 1,14% 0,57%   76,41%
45,03% 3,34% 13,98% 5,80% 16,53% 2,64% 9,85% 2,02% 0,79% 1,90%   87,67%
36,16% 4,17% 9,60% 4,31% 20,86% 7,09% 14,05% 2,36% 1,39% 2,57% 0,27%  
47,38% 3,74% 9,61% 5,16% 19,16% 3,73% 8,23% 1,97% 1,02% 1,19% 0,03% 83,04%
43,98% 3,12% 7,67% 5,48% 24,01% 4,72% 7,33% 2,61% 1,10% 1,33%   79,83%
50,67% 3,67% 10,65% 5,19% 17,19% 3,31% 6,62% 1,70% 0,98% 1,41%   86,23%
23,96% 1,15% 5,37% 3,44% 47,14% 7,75% 7,14% 2,56% 1,50% 0,79% 0,17% 62,25%
22,51% 1,34% 6,16% 3,87% 41,86% 8,69% 10,43% 3,40% 1,74% 0,94%   66,67%
19,59% 2,07% 4,52% 3,77% 43,97% 8,29% 12,52% 4,05% 1,22% 0,93%   61,08%
52,25% 4,64% 10,44% 4,43% 9,89% 3,62% 12,07% 1,71% 0,95% 1,48%   88,41%
53,37% 4,54% 13,14% 5,52% 12,73% 1,95% 6,33% 1,62% 0,81% 0,96%   87,99%
37,52% 2,75% 10,73% 4,33% 27,37% 3,41% 10,48% 2,41% 1,00% 1,56%   85,93%
57,21% 3,48% 10,38% 6,18% 11,80% 2,91% 5,76% 1,63% 0,64% 1,40%   87,98%
55,61% 5,13% 9,86% 4,81% 10,90% 2,16% 9,38% 1,44% 0,72% 0,71% 0,16% 87,55%
55,33% 4,45% 12,21% 5,86% 10,37% 1,55% 8,05% 1,34% 0,85% 1,05%   90,52%
54,69% 3,59% 10,12% 4,55% 14,08% 2,49% 7,55% 1,61% 1,32% 0,80%   85,67%
58,15% 4,65% 10,87% 8,87% 8,94% 1,50% 5,36% 1,29% 0,36% 1,27%   87,73%
26,74% 1,90% 6,71% 1,99% 36,01% 8,28% 12,75% 3,73% 1,90% 2,50%   67,23%
27,95% 1,77% 5,64% 2,95% 36,87% 7,91% 11,28% 3,96% 1,68% 1,66%   74,16%
40,06% 4,20% 10,43% 5,55% 22,66% 4,20% 10,58% 1,35% 0,98% 1,84% 0,07% 86,89%
67,41% 4,21% 10,89% 6,68% 4,45% 0,95% 4,53% 0,48% 0,40% 0,79%   87,09%
61,53% 6,26% 10,45% 5,57% 8,23% 1,37% 4,71% 1,11% 0,77% 0,60%   87,22%
65,76% 5,09% 11,57% 7,07% 4,36% 0,33% 4,76% 0,79% 0,26% 0,46%   89,31%
53,43% 3,50% 12,99% 6,12% 13,59% 1,82% 5,79% 1,75% 1,01% 1,33%   88,12%
54,52% 5,99% 8,63% 4,97% 9,95% 3,35% 9,44% 1,42% 1,73% 0,80% 0,10% 85,54%
42,16% 4,91% 7,56% 3,78% 20,23% 5,29% 12,48% 2,65% 0,95% 2,03% 0,55%  
Nacka 44,79% 3,84% 10,25% 5,15% 19,64% 4,16% 9,24% 1,93% 1,02% 1,20% 0,03% 84,22%

Röstfördelning övriga partier - kommun Nacka

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
FI Feministiskt initiativ 365 0,66% +5 -0,07 360 0,74%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 114 0,21% +52 +0,08 62 0,13%
K Kommunistiska Partiet 10 0,02% -2 -0,01 12 0,02%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 7 0,01% +3   4 0,01%
ND Nationaldemokraterna 5 0,01% -15 -0,03 20 0,04%
  Bondis republikan partiet, BR-partiet, co-op - Bondesrepublikanerna     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 60 0,11% -104 -0,22 164 0,33%
  Totalt övriga partier 561 1,02% -62 -0,25 623 1,27%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Nacka

Handskriven beteckning Antal
2010
Piratpartiet 26
Spritpartiet 8
Klass.lib.p. 4
Klassiskt liberala partiet 3
Enhet 2
Frihetspartiet 2
Sjukvårdspartiet - Västernorrland 2
Partier med färre än 2 röster 13

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se