Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-29 15:01:18

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - Vara

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 9 valdistrikt räknade

31,17%
12,50%
5,53%
4,94%
28,54%
3,95%
2,99%
5,87%
3,91%
0,60%
M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 80,75%
+2,39
2006: 78,36%

Röstfördelning - kommun Vara

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3092 31,17% +307 +2,07 2785 29,10%
C Centerpartiet 1240 12,50% -382 -4,45 1622 16,95%
FP Folkpartiet liberalerna 549 5,53% +99 +0,83 450 4,70%
KD Kristdemokraterna 490 4,94% -140 -1,64 630 6,58%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2831 28,54% -19 -1,24 2850 29,78%
V Vänsterpartiet 392 3,95% -10 -0,25 402 4,20%
MP Miljöpartiet de gröna 297 2,99% +111 +1,05 186 1,94%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 582 5,87% +232 +2,21 350 3,66%
SD Sverigedemokraterna 388 3,91% +175 +1,69 213 2,23%
ÖVR Övriga partier 60 0,60% -23 -0,26 83 0,87%
  Giltiga röster 9921 100,00% +350   9571 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 270 2,65% -65 -0,73 335 3,38%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,02% -8 -0,08 10 0,10%
VDT Valdeltagande 10193 80,75% +277 +2,39 9916 78,36%
  Antal röstberättigade 12623   -32   12655  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Vara

Område M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR BLANK OG VDT
28,93% 14,79% 5,49% 5,21% 27,91% 3,26% 2,79% 6,51% 4,56% 0,56% 3,93%   80,97%
27,03% 12,54% 7,24% 5,45% 29,18% 4,01% 2,87% 6,02% 4,37% 1,29% 1,97%   79,81%
32,34% 18,41% 4,95% 6,21% 22,32% 2,19% 2,53% 5,41% 4,83% 0,81% 1,58% 0,11% 80,95%
31,96% 9,75% 4,39% 4,57% 28,88% 5,53% 3,34% 7,81% 3,34% 0,44% 3,31% 0,08% 78,65%
30,25% 15,04% 5,52% 4,89% 27,94% 2,58% 1,96% 6,94% 4,36% 0,53% 2,85%   81,88%
40,15% 6,28% 5,89% 5,03% 28,17% 3,90% 3,24% 4,37% 2,51% 0,46% 2,58%   83,58%
29,95% 9,13% 6,14% 4,82% 33,31% 5,19% 3,14% 5,48% 2,34% 0,51% 2,49%   75,48%
27,67% 17,80% 3,96% 3,66% 28,57% 4,11% 3,29% 5,16% 5,46% 0,30% 2,41%   78,87%
31,68% 7,92% 7,92% 5,94% 22,77% 4,95% 8,91% 3,96% 5,94%   3,81%    
Vara 31,17% 12,50% 5,53% 4,94% 28,54% 3,95% 2,99% 5,87% 3,91% 0,60% 2,65% 0,02% 80,75%

Röstfördelning övriga partier - kommun Vara

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 55 0,55% +55 +0,55    
K Kommunistiska Partiet 2 0,02% -7 -0,07 9 0,09%
ND Nationaldemokraterna     -9 -0,09 9 0,09%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -8 -0,08 8 0,08%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 3 0,03% -54 -0,57 57 0,60%
  Totalt övriga partier 60 0,60% -23 -0,26 83 0,87%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Vara

Handskriven beteckning Antal
2010
Feministiskt Initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se