Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-29 13:33:49

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - Töreboda

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 6 valdistrikt räknade

22,69%
13,30%
3,82%
4,21%
36,93%
4,23%
4,07%
5,61%
4,49%
0,66%
M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 78,33%
+3,18
2006: 75,15%

Röstfördelning - kommun Töreboda

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1278 22,69% +133 +1,27 1145 21,42%
C Centerpartiet 749 13,30% -58 -1,80 807 15,10%
FP Folkpartiet liberalerna 215 3,82% +16 +0,10 199 3,72%
KD Kristdemokraterna 237 4,21% -66 -1,46 303 5,67%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2080 36,93% +57 -0,91 2023 37,84%
V Vänsterpartiet 238 4,23% -37 -0,92 275 5,14%
MP Miljöpartiet de gröna 229 4,07% +71 +1,11 158 2,96%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 316 5,61% +77 +1,14 239 4,47%
SD Sverigedemokraterna 253 4,49% +92 +1,48 161 3,01%
ÖVR Övriga partier 37 0,66% +1 -0,02 36 0,67%
  Giltiga röster 5632 100,00% +286   5346 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 160 2,76% -44 -0,91 204 3,68%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,02%     1 0,02%
VDT Valdeltagande 5793 78,33% +242 +3,18 5551 75,15%
  Antal röstberättigade 7396   +9   7387  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Töreboda

Område M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR BLANK OG VDT
25,69% 11,59% 3,51% 6,48% 32,09% 4,65% 4,12% 5,56% 5,56% 0,76% 3,24% 0,07% 79,78%
22,32% 13,08% 3,34% 2,46% 40,41% 3,83% 5,01% 6,00% 3,05% 0,49% 2,12%   77,94%
20,34% 11,98% 4,47% 3,80% 42,97% 3,90% 4,09% 3,99% 4,09% 0,38% 1,96%   70,45%
21,95% 13,60% 3,72% 2,03% 40,18% 4,14% 4,07% 5,47% 4,07% 0,77% 2,79%   83,59%
22,68% 17,90% 4,38% 7,16% 26,39% 4,64% 2,25% 7,96% 5,97% 0,66% 3,21%   71,86%
22,54% 12,68% 2,82% 5,63% 33,80% 4,23% 8,45% 2,82% 4,23% 2,82% 8,97%    
Töreboda 22,69% 13,30% 3,82% 4,21% 36,93% 4,23% 4,07% 5,61% 4,49% 0,66% 2,76% 0,02% 78,33%

Röstfördelning övriga partier - kommun Töreboda

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 29 0,51% +29 +0,51    
K Kommunistiska Partiet 3 0,05% +1 +0,02 2 0,04%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 2 0,04% +2 +0,04    
ND Nationaldemokraterna     -1 -0,02 1 0,02%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -20 -0,37 20 0,37%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 3 0,05% -10 -0,19 13 0,25%
  Totalt övriga partier 37 0,66% +1 -0,02 36 0,67%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Töreboda

Handskriven beteckning Antal
2010
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se