Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-27 15:11:32

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - Lysekil

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 11 valdistrikt räknade

18,94%
3,50%
14,98%
3,69%
35,25%
4,43%
5,48%
7,66%
3,33%
2,75%
M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 80,78%
+2,18
2006: 78,60%

Röstfördelning - kommun Lysekil

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1778 18,94% +330 +2,88 1448 16,06%
C Centerpartiet 329 3,50% -10 -0,26 339 3,76%
FP Folkpartiet liberalerna 1406 14,98% -253 -3,43 1659 18,40%
KD Kristdemokraterna 346 3,69% -55 -0,76 401 4,45%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3309 35,25% -274 -4,50 3583 39,74%
V Vänsterpartiet 416 4,43% +133 +1,29 283 3,14%
MP Miljöpartiet de gröna 514 5,48% +152 +1,46 362 4,02%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 719 7,66% +192 +1,81 527 5,85%
SD Sverigedemokraterna 313 3,33% +158 +1,61 155 1,72%
ÖVR Övriga partier 258 2,75%   -0,11 258 2,86%
  Giltiga röster 9388 100,00% +373   9015 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 212 2,21% -32 -0,43 244 2,63%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,05% +1 +0,01 4 0,04%
VDT Valdeltagande 9605 80,78% +342 +2,18 9263 78,60%
  Antal röstberättigade 11890   +105   11785  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Lysekil

Område M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR BLANK OG VDT
17,75% 6,76% 11,83% 3,10% 36,20% 4,23% 4,23% 9,30% 5,21% 1,41% 2,20%   79,61%
13,52% 2,50% 10,43% 4,01% 48,41% 4,17% 2,75% 8,76% 4,17% 1,25% 2,91% 0,16% 77,44%
22,11% 11,28% 7,82% 3,91% 30,23% 4,36% 6,02% 7,07% 5,11% 2,11% 3,06%   78,40%
18,13% 7,31% 12,18% 2,71% 31,26% 6,22% 6,90% 8,25% 4,60% 2,44% 2,37% 0,26% 82,77%
15,95% 1,39% 13,31% 2,36% 36,20% 6,38% 7,07% 6,66% 3,74% 6,93% 1,50%   68,35%
15,51% 3,08% 11,11% 2,64% 38,39% 5,94% 6,27% 9,68% 3,19% 4,18% 2,57% 0,11% 76,06%
14,36% 1,77% 17,01% 2,95% 42,48% 4,52% 2,95% 8,26% 2,95% 2,75% 2,02%   78,05%
20,06% 1,29% 19,22% 4,90% 33,36% 3,33% 5,82% 7,30% 1,66% 3,05% 1,81%   81,99%
16,76% 0,72% 19,57% 1,54% 37,05% 4,08% 5,80% 8,06% 2,99% 3,44% 2,21%   85,47%
33,08% 3,63% 22,93% 8,01% 17,71% 2,14% 6,62% 4,01% 1,12% 0,75% 1,56%   84,10%
29,41% 2,94% 8,82% 1,76% 22,35% 6,47% 14,12% 5,29% 5,29% 3,53% 1,73%    
Lysekil 18,94% 3,50% 14,98% 3,69% 35,25% 4,43% 5,48% 7,66% 3,33% 2,75% 2,21% 0,05% 80,78%

Röstfördelning övriga partier - kommun Lysekil

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
K Kommunistiska Partiet 198 2,11% -7 -0,16 205 2,27%
PP Piratpartiet 56 0,60% +56 +0,60    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1 0,01% +1 +0,01    
ND Nationaldemokraterna     -1 -0,01 1 0,01%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -31 -0,34 31 0,34%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 3 0,03% -18 -0,20 21 0,23%
  Totalt övriga partier 258 2,75%   -0,11 258 2,86%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Lysekil

Handskriven beteckning Antal
2010
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se