Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-28 16:10:11

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - Alingsås

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 28 valdistrikt räknade

23,90%
5,70%
11,25%
7,91%
27,77%
6,38%
9,06%
3,32%
3,56%
1,16%
M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 83,34%
+1,60
2006: 81,74%

Röstfördelning - kommun Alingsås

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5781 23,90% +1191 +3,40 4590 20,49%
C Centerpartiet 1378 5,70% -391 -2,20 1769 7,90%
FP Folkpartiet liberalerna 2722 11,25% +134 -0,30 2588 11,55%
KD Kristdemokraterna 1914 7,91% -447 -2,63 2361 10,54%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6719 27,77% -234 -3,27 6953 31,04%
V Vänsterpartiet 1543 6,38% +99 -0,07 1444 6,45%
MP Miljöpartiet de gröna 2192 9,06% +947 +3,50 1245 5,56%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 802 3,32% +73 +0,06 729 3,25%
SD Sverigedemokraterna 861 3,56% +395 +1,48 466 2,08%
ÖVR Övriga partier 281 1,16% +26 +0,02 255 1,14%
  Giltiga röster 24193 100,00% +1793   22400 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 488 1,98% -143 -0,76 631 2,74%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,02% -5 -0,02 11 0,05%
VDT Valdeltagande 24687 83,34% +1645 +1,60 23042 81,74%
  Antal röstberättigade 29621   +1431   28190  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Alingsås

Område M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR BLANK OG VDT
24,22% 6,90% 11,97% 8,33% 26,60% 5,74% 8,37% 3,29% 3,44% 1,14% 2,12% 0,01% 83,90%
22,89% 3,59% 10,32% 7,18% 31,42% 6,28% 9,61% 2,96% 3,95% 1,80% 2,28%   76,72%
16,47% 11,04% 12,19% 8,57% 31,14% 4,94% 5,93% 3,79% 4,61% 1,32% 2,88%   80,54%
29,50% 6,22% 12,86% 6,64% 17,70% 6,74% 15,60% 2,11% 2,00% 0,63% 1,96%   85,59%
29,66% 4,61% 14,78% 7,25% 24,95% 4,43% 8,57% 2,35% 2,26% 1,13% 1,39%   88,06%
20,21% 14,51% 14,39% 16,77% 15,58% 4,04% 4,52% 3,92% 4,99% 1,07% 1,87%   87,01%
21,11% 17,15% 10,29% 11,35% 26,39% 2,37% 3,96% 1,58% 4,75% 1,06% 4,05%   77,30%
21,97% 4,23% 11,53% 7,96% 29,77% 6,97% 9,29% 4,06% 3,57% 0,66% 1,47%   81,65%
20,41% 5,54% 11,94% 9,45% 28,01% 7,17% 10,75% 3,69% 2,06% 0,98% 1,81%   85,90%
18,26% 3,27% 6,80% 8,69% 34,38% 9,45% 9,07% 2,90% 5,92% 1,26% 1,37%   76,74%
26,44% 9,62% 7,53% 8,97% 21,47% 7,37% 6,89% 4,81% 4,65% 2,24% 2,50%   82,79%
17,35% 7,52% 14,20% 7,16% 36,41% 5,10% 4,73% 4,61% 2,31% 0,61% 2,25%   81,21%
43,46% 4,08% 11,11% 7,03% 18,95% 2,45% 8,50% 1,80% 1,47% 1,14% 2,70%   88,34%
19,08% 17,85% 10,46% 5,38% 25,38% 5,23% 4,00% 5,85% 5,38% 1,38% 2,40%   78,91%
29,42% 3,51% 14,16% 8,33% 24,00% 6,22% 7,73% 3,11% 2,31% 1,20% 2,16%   82,90%
25,97% 3,88% 13,59% 6,07% 32,40% 3,64% 8,86% 2,18% 2,55% 0,85% 2,60% 0,12% 87,68%
25,15% 4,68% 12,28% 7,60% 18,13% 8,19% 14,04% 1,17% 7,02% 1,75% 2,84%    
23,54% 4,39% 10,47% 7,46% 29,04% 7,07% 9,81% 3,34% 3,69% 1,19% 1,82% 0,04% 82,74%
24,00% 5,80% 11,05% 9,51% 27,54% 5,71% 7,88% 3,62% 4,26% 0,63% 1,69%   83,99%
28,08% 4,08% 11,67% 7,58% 27,17% 5,50% 8,67% 3,00% 3,58% 0,67% 1,96% 0,08% 77,93%
23,56% 3,46% 14,03% 9,01% 27,02% 6,49% 11,52% 3,25% 1,26% 0,42% 0,83%   87,86%
28,39% 7,27% 9,23% 6,58% 22,40% 6,09% 11,30% 3,93% 3,24% 1,57% 1,93%   86,21%
25,90% 4,04% 14,57% 5,83% 22,20% 5,49% 13,68% 3,48% 3,36% 1,46% 1,98% 0,11% 87,85%
32,37% 4,45% 13,54% 6,15% 22,56% 4,45% 10,33% 2,42% 3,07% 0,65% 2,24%   86,41%
14,73% 3,22% 7,90% 5,85% 41,27% 8,88% 8,10% 4,98% 3,90% 1,17% 1,25%   75,99%
19,13% 3,25% 8,25% 7,06% 34,05% 9,13% 9,68% 3,17% 4,05% 2,22% 1,79% 0,16% 74,41%
21,61% 4,96% 9,26% 10,20% 30,31% 7,48% 7,86% 2,43% 4,30% 1,59% 2,28% 0,09% 84,88%
27,37% 7,95% 6,40% 8,61% 23,40% 7,06% 9,93% 3,09% 5,08% 1,10% 2,16%   88,19%
12,17% 2,04% 7,16% 6,95% 41,00% 11,96% 8,08% 3,89% 5,52% 1,23% 1,41%   73,81%
19,85% 2,21% 5,15% 5,15% 23,53% 11,76% 22,79% 2,94% 2,21% 4,41% 4,23%    
Alingsås 23,90% 5,70% 11,25% 7,91% 27,77% 6,38% 9,06% 3,32% 3,56% 1,16% 1,98% 0,02% 83,34%

Röstfördelning övriga partier - kommun Alingsås

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 135 0,56% +135 +0,56    
K Kommunistiska Partiet 119 0,49% -29 -0,17 148 0,66%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 2 0,01%     2 0,01%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 1   -47 -0,21 48 0,21%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 24 0,10% -33 -0,16 57 0,25%
  Totalt övriga partier 281 1,16% +26 +0,02 255 1,14%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Alingsås

Handskriven beteckning Antal
2010
Feministiskt Initiativ 6
FEMINISTISKT INITIATIV 3
Feministiskt initiativ 2
Partier med färre än 2 röster 13

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se