Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-29 14:53:24

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - Mariestad

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 15 valdistrikt räknade

24,74%
5,56%
5,83%
5,28%
36,37%
6,51%
5,18%
6,24%
3,48%
0,81%
M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 79,44%
+1,14
2006: 78,30%

Röstfördelning - kommun Mariestad

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3656 24,74% +415 +1,91 3241 22,83%
C Centerpartiet 822 5,56% -96 -0,90 918 6,47%
FP Folkpartiet liberalerna 862 5,83% +171 +0,97 691 4,87%
KD Kristdemokraterna 780 5,28% -131 -1,14 911 6,42%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5374 36,37% -360 -4,02 5734 40,39%
V Vänsterpartiet 962 6,51% +25 -0,09 937 6,60%
MP Miljöpartiet de gröna 766 5,18% +332 +2,13 434 3,06%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 922 6,24% -15 -0,36 937 6,60%
SD Sverigedemokraterna 514 3,48% +187 +1,18 327 2,30%
ÖVR Övriga partier 119 0,81% +51 +0,33 68 0,48%
  Giltiga röster 14777 100,00% +579   14198 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 497 3,25% -105 -0,81 602 4,07%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,03% -4 -0,03 9 0,06%
VDT Valdeltagande 15279 79,44% +470 +1,14 14809 78,30%
  Antal röstberättigade 19233   +321   18912  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Mariestad

Område M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR BLANK OG VDT
16,38% 3,00% 4,73% 3,92% 44,87% 9,00% 5,88% 8,07% 3,23% 0,92% 4,83%   76,43%
26,68% 10,75% 5,46% 4,19% 31,97% 5,28% 4,74% 6,10% 4,10% 0,73% 3,51%   76,84%
27,63% 2,02% 4,76% 4,76% 39,47% 6,58% 5,26% 6,17% 2,33% 1,01% 3,98%   83,39%
27,10% 3,13% 6,17% 4,85% 38,93% 5,76% 6,07% 5,56% 1,82% 0,61% 3,22% 0,20% 77,81%
23,32% 3,99% 7,14% 5,88% 37,29% 4,94% 6,30% 7,67% 2,73% 0,74% 2,66%   81,50%
15,00% 2,57% 4,29% 4,00% 48,29% 10,14% 4,00% 5,14% 4,57% 2,00% 2,91%   70,69%
27,61% 2,63% 7,36% 6,05% 34,18% 6,49% 5,08% 7,71% 2,37% 0,53% 2,73% 0,09% 74,63%
21,83% 8,83% 4,17% 10,81% 29,66% 6,35% 3,57% 7,44% 6,15% 1,19% 3,08%   80,68%
27,85% 8,46% 5,02% 4,23% 32,87% 5,61% 3,15% 5,71% 6,30% 0,79% 3,88% 0,09% 78,43%
25,37% 2,82% 6,37% 4,07% 39,04% 7,62% 4,80% 6,58% 2,82% 0,52% 3,43%   79,04%
16,20% 3,40% 6,21% 4,29% 47,56% 8,21% 4,14% 4,96% 4,29% 0,74% 1,89%   69,74%
32,91% 3,70% 7,14% 5,10% 27,81% 6,51% 5,99% 7,14% 3,32% 0,38% 3,80% 0,12% 79,15%
25,83% 3,23% 6,16% 5,87% 36,79% 6,26% 7,44% 5,19% 2,45% 0,78% 2,67%   76,47%
30,00% 14,29% 5,78% 5,85% 26,53% 4,56% 4,69% 5,44% 2,18% 0,68% 3,35%   78,24%
25,46% 4,86% 6,71% 3,94% 32,87% 5,79% 9,95% 4,63% 4,86% 0,93% 3,79%    
Mariestad 24,74% 5,56% 5,83% 5,28% 36,37% 6,51% 5,18% 6,24% 3,48% 0,81% 3,25% 0,03% 79,44%

Röstfördelning övriga partier - kommun Mariestad

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 96 0,65% +96 +0,65    
K Kommunistiska Partiet 11 0,07% -3 -0,02 14 0,10%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -28 -0,20 28 0,20%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 12 0,08% -14 -0,10 26 0,18%
  Totalt övriga partier 119 0,81% +51 +0,33 68 0,48%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Mariestad

Handskriven beteckning Antal
2010
Feministiskt initiativ 2
Mamma Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 8

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se