Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-29 10:01:37

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - Falköping

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 22 valdistrikt räknade

24,72%
9,53%
4,95%
8,60%
32,16%
4,33%
4,91%
3,53%
6,62%
0,65%
M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 81,91%
+1,26
2006: 80,65%

Röstfördelning - kommun Falköping

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4915 24,72% +977 +4,13 3938 20,59%
C Centerpartiet 1895 9,53% -574 -3,38 2469 12,91%
FP Folkpartiet liberalerna 984 4,95% +122 +0,44 862 4,51%
KD Kristdemokraterna 1709 8,60% -180 -1,28 1889 9,88%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6394 32,16% -616 -4,49 7010 36,65%
V Vänsterpartiet 860 4,33% -17 -0,26 877 4,59%
MP Miljöpartiet de gröna 976 4,91% +345 +1,61 631 3,30%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 702 3,53% +69 +0,22 633 3,31%
SD Sverigedemokraterna 1317 6,62% +579 +2,77 738 3,86%
ÖVR Övriga partier 129 0,65% +50 +0,24 79 0,41%
  Giltiga röster 19881 100,00% +755   19126 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 388 1,91% -170 -0,92 558 2,83%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,04% -3 -0,02 11 0,06%
VDT Valdeltagande 20277 81,91% +582 +1,26 19695 80,65%
  Antal röstberättigade 24755   +334   24421  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Falköping

Område M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR BLANK OG VDT
23,71% 9,83% 5,00% 8,56% 33,18% 4,41% 4,81% 3,21% 6,65% 0,64% 2,03% 0,06% 82,42%
22,58% 8,99% 5,73% 10,34% 35,39% 3,82% 3,82% 3,60% 5,28% 0,45% 2,41%   78,55%
26,70% 6,30% 6,88% 12,35% 29,02% 4,15% 7,05% 3,15% 4,06% 0,33% 2,03%   88,18%
17,57% 3,53% 3,53% 6,48% 47,01% 5,90% 5,18% 3,67% 6,48% 0,65% 2,32% 0,21% 78,86%
18,83% 4,68% 3,60% 5,95% 44,23% 6,04% 5,23% 3,42% 7,12% 0,90% 1,77%   79,24%
24,76% 15,95% 5,00% 7,38% 24,76% 4,76% 3,57% 3,81% 9,76% 0,24% 1,64%   81,49%
22,51% 7,78% 7,11% 5,44% 38,16% 3,77% 3,68% 3,51% 7,36% 0,67% 1,97% 0,08% 80,96%
27,30% 19,50% 3,90% 5,96% 21,45% 3,79% 4,98% 3,68% 8,78% 0,65% 1,60%   84,43%
32,92% 23,88% 3,78% 6,58% 15,28% 3,42% 3,86% 2,72% 7,20% 0,35% 2,15%   83,56%
20,78% 2,97% 5,32% 7,27% 43,50% 4,30% 5,53% 3,17% 6,14% 1,02% 2,01%   81,26%
25,98% 11,60% 5,17% 21,56% 20,30% 3,28% 2,90% 1,39% 6,81% 1,01% 1,73% 0,12% 81,62%
18,99% 6,33% 6,33% 1,27% 39,24% 7,59% 15,19% 1,27% 2,53% 1,27% 5,88% 1,18%  
25,77% 9,22% 4,90% 8,64% 31,11% 4,24% 5,01% 3,86% 6,60% 0,66% 1,79% 0,02% 81,39%
26,93% 18,81% 5,15% 6,34% 20,40% 5,54% 6,14% 3,76% 6,34% 0,59% 2,32%   86,74%
27,46% 4,91% 4,99% 9,23% 35,19% 3,57% 4,17% 4,32% 5,73% 0,45% 1,54%   79,96%
23,43% 10,90% 4,87% 9,51% 34,34% 4,06% 3,13% 2,90% 6,26% 0,58% 1,71% 0,11% 76,82%
22,25% 10,26% 4,48% 9,25% 28,47% 5,92% 5,35% 5,78% 7,95% 0,29% 1,70%   84,31%
26,09% 13,77% 3,88% 8,63% 29,00% 3,10% 2,62% 5,33% 7,18% 0,39% 2,37%   86,56%
27,09% 4,93% 6,15% 5,77% 36,04% 5,16% 5,16% 2,66% 6,45% 0,61% 1,49%   76,63%
25,29% 14,00% 5,00% 11,14% 23,14% 4,29% 5,43% 3,71% 7,43% 0,57% 2,23%   85,54%
20,50% 3,71% 3,60% 5,78% 44,17% 5,23% 6,32% 3,16% 6,32% 1,20% 1,61%   73,91%
27,87% 5,84% 6,74% 10,42% 28,56% 4,17% 6,39% 3,47% 5,56% 0,97% 1,77%   82,21%
27,89% 16,80% 2,86% 10,17% 22,51% 2,51% 4,69% 4,23% 8,00% 0,34% 1,35% 0,11% 81,77%
23,38% 5,19% 1,30% 7,79% 23,38% 2,60% 18,18% 3,90% 9,09% 5,19% 4,94%    
Falköping 24,72% 9,53% 4,95% 8,60% 32,16% 4,33% 4,91% 3,53% 6,62% 0,65% 1,91% 0,04% 81,91%

Röstfördelning övriga partier - kommun Falköping

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 100 0,50% +100 +0,50    
K Kommunistiska Partiet 16 0,08% -11 -0,06 27 0,14%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1 0,01% +1 +0,01    
ND Nationaldemokraterna     -2 -0,01 2 0,01%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -20 -0,10 20 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 12 0,06% -18 -0,10 30 0,16%
  Totalt övriga partier 129 0,65% +50 +0,24 79 0,41%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Falköping

Handskriven beteckning Antal
2010
Folkets Vilja 2
Frihetspartiet 2
Partier med färre än 2 röster 8

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se