Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-30 17:31:43

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Röster - Uppsala Mellersta

Samtliga 40 valdistrikt räknade

29,04%
5,25%
11,38%
4,66%
23,19%
8,73%
14,02%
2,10%
1,63%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 85,30%
+2,23
2006: 83,08%

Röstfördelning - kommunvalkrets Uppsala Mellersta

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 12352 29,04% +1683 +0,75 10669 28,30%
C Centerpartiet 2231 5,25% -343 -1,58 2574 6,83%
FP Folkpartiet liberalerna 4841 11,38% -971 -4,03 5812 15,41%
KD Kristdemokraterna 1983 4,66% +32 -0,51 1951 5,17%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9862 23,19% +1200 +0,22 8662 22,97%
V Vänsterpartiet 3714 8,73% +397 -0,06 3317 8,80%
MP Miljöpartiet de gröna 5961 14,02% +2443 +4,69 3518 9,33%
SD Sverigedemokraterna 891 2,10% +445 +0,91 446 1,18%
ÖVR Övriga partier 693 1,63% -64 -0,38 757 2,01%
  Giltiga röster 42528 100,00% +4822   37706 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 684 1,58% -236 -0,80 920 2,38%
OG Ogiltiga röster - övriga 22 0,05% +13 +0,03 9 0,02%
VDT Valdeltagande 43234 85,30% +4599 +2,23 38635 83,08%
  Antal röstberättigade 50684   +4178   46506  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Uppsala Mellersta

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
37,89% 3,99% 10,70% 6,83% 17,65% 7,86% 11,98% 1,93% 1,16% 0,89%   80,39%
24,98% 5,00% 10,63% 4,36% 29,82% 11,90% 10,23% 1,67% 1,43% 1,17% 0,08% 80,37%
16,70% 5,65% 8,48% 4,77% 22,26% 14,13% 22,70% 1,68% 3,62% 1,73% 0,09% 77,18%
15,41% 4,66% 7,65% 5,10% 24,50% 12,97% 24,72% 1,88% 3,10% 1,74% 0,11% 78,82%
31,27% 6,03% 15,11% 6,27% 18,97% 7,32% 12,22% 1,61% 1,21% 1,11%   88,34%
32,79% 5,37% 15,05% 4,78% 17,39% 8,05% 14,24% 0,93% 1,40% 1,83% 0,11% 86,71%
32,24% 5,36% 13,48% 5,78% 17,76% 7,45% 13,99% 1,84% 2,09% 1,65%   81,53%
31,14% 6,19% 12,78% 7,61% 20,59% 6,39% 12,37% 1,93% 1,01% 1,89%   79,64%
36,46% 5,04% 10,27% 4,83% 20,64% 6,04% 12,89% 2,82% 1,01% 1,78%   82,46%
32,94% 5,20% 11,77% 3,92% 21,59% 6,57% 13,99% 1,62% 2,39% 1,68%   81,76%
14,09% 2,30% 4,59% 2,91% 39,66% 16,39% 11,94% 5,67% 2,45% 3,11% 0,15% 66,83%
14,85% 2,10% 4,20% 2,24% 49,02% 14,43% 7,70% 3,50% 1,96% 1,38% 0,14% 72,50%
29,25% 6,44% 14,49% 6,08% 16,64% 7,51% 16,28% 1,61% 1,70% 1,24% 0,09% 84,36%
26,08% 7,16% 11,47% 3,63% 18,92% 9,12% 21,08% 0,69% 1,86% 1,92%   80,56%
41,81% 6,10% 15,05% 6,52% 14,30% 5,27% 9,03% 0,92% 1,00% 0,99%   86,41%
37,31% 5,72% 13,83% 3,69% 13,71% 6,44% 15,49% 1,43% 2,38% 1,18%   85,76%
38,33% 4,10% 12,18% 5,77% 19,36% 7,44% 9,36% 2,05% 1,41% 1,39% 0,13% 75,43%
31,39% 5,89% 11,33% 4,18% 19,46% 7,46% 16,55% 2,16% 1,57% 2,26%   81,72%
33,18% 6,05% 12,81% 4,17% 22,17% 6,92% 11,01% 2,44% 1,26% 1,62%   87,19%
31,57% 6,26% 11,90% 3,99% 24,90% 6,74% 11,49% 2,20% 0,96% 1,49% 0,14% 84,46%
32,31% 4,27% 12,52% 6,06% 24,25% 7,46% 9,54% 2,49% 1,09% 0,89% 0,10% 81,87%
33,27% 6,19% 12,98% 3,62% 22,00% 6,65% 12,45% 2,04% 0,79% 1,75%   87,29%
35,57% 4,18% 13,04% 3,92% 29,62% 3,16% 7,97% 1,52% 1,01% 1,13%   86,19%
37,03% 4,70% 13,45% 5,07% 22,63% 4,63% 10,36% 1,40% 0,73% 1,66%   92,02%
28,71% 5,77% 13,74% 6,13% 19,26% 8,59% 15,09% 1,47% 1,23% 1,45%   87,61%
14,86% 6,83% 9,00% 2,28% 17,57% 13,77% 31,45% 1,19% 3,04% 1,80% 0,32% 78,70%
28,42% 6,12% 10,70% 3,34% 26,55% 7,78% 12,72% 2,78% 1,60% 1,51%   83,25%
33,74% 5,51% 13,20% 4,46% 15,47% 8,83% 15,38% 1,31% 2,10% 1,72%   83,62%
42,48% 4,96% 12,41% 4,82% 16,79% 6,57% 8,76% 2,34% 0,88% 1,72%   80,30%
36,88% 4,35% 6,66% 5,38% 27,78% 5,38% 8,71% 2,82% 2,05% 1,64%   84,02%
26,89% 7,18% 12,66% 4,96% 22,00% 9,14% 14,23% 1,89% 1,04% 1,10%   87,12%
37,72% 5,07% 11,60% 6,43% 15,01% 7,50% 13,55% 1,75% 1,36% 1,16%   77,06%
17,93% 3,05% 12,32% 3,17% 28,66% 12,68% 17,32% 3,17% 1,71% 1,80%   77,67%
16,21% 3,06% 9,68% 3,90% 33,19% 14,94% 12,90% 3,99% 2,12% 1,17% 0,08% 79,91%
11,90% 4,17% 6,67% 4,17% 31,07% 16,07% 21,31% 2,62% 2,02% 1,18%   81,11%
24,74% 5,64% 11,80% 5,01% 24,43% 9,19% 14,41% 3,24% 1,57% 1,84% 0,10% 76,09%
19,13% 3,94% 6,19% 2,39% 33,76% 14,06% 13,92% 4,78% 1,83% 1,80%   81,44%
31,61% 6,48% 11,59% 3,95% 23,70% 7,58% 12,37% 1,75% 0,97% 1,97%   84,95%
20,27% 3,02% 8,09% 8,19% 37,72% 9,75% 9,84% 1,95% 1,17% 1,82% 0,10% 81,15%
28,40% 4,25% 9,69% 2,42% 23,10% 8,57% 18,72% 1,83% 3,01% 2,17% 0,32%  
Uppsala Mellersta 29,04% 5,25% 11,38% 4,66% 23,19% 8,73% 14,02% 2,10% 1,63% 1,58% 0,05% 85,30%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Uppsala Mellersta

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 397 0,93% +397 +0,93    
USP Upplands sjukvårdsparti 168 0,40% -430 -1,19 598 1,59%
ND Nationaldemokraterna     -14 -0,04 14 0,04%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -62 -0,16 62 0,16%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 128 0,30% +45 +0,08 83 0,22%
  Totalt övriga partier 693 1,63% -64 -0,38 757 2,01%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Uppsala Mellersta

Handskriven beteckning Antal
2010
Feministiskt initiativ 100
Kommunistiska partiet 5
Nationaldemokraterna 2
Partier med färre än 2 röster 21

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se