Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-27 16:51:37

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Röster - Halmstads östra valkrets

Samtliga 26 valdistrikt räknade

23,24%
4,93%
5,82%
3,31%
44,31%
4,82%
5,95%
4,83%
2,68%
0,12%
M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR
Valdeltagande
2010: 78,83%
+2,62
2006: 76,21%

Röstfördelning - kommunvalkrets Halmstads östra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 6451 23,24% +1643 +4,22 4808 19,02%
C Centerpartiet 1369 4,93% -146 -1,06 1515 5,99%
FP Folkpartiet liberalerna 1615 5,82% -136 -1,11 1751 6,93%
KD Kristdemokraterna 918 3,31% -283 -1,44 1201 4,75%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12300 44,31% +1094 -0,03 11206 44,33%
V Vänsterpartiet 1337 4,82% -234 -1,40 1571 6,22%
MP Miljöpartiet de gröna 1652 5,95% +621 +1,87 1031 4,08%
SD Sverigedemokraterna 1341 4,83% +616 +1,96 725 2,87%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 744 2,68% -698 -3,02 1442 5,71%
ÖVR Övriga partier 34 0,12% +8 +0,02 26 0,10%
  Giltiga röster 27761 100,00% +2485   25276 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 612 2,16% -171 -0,85 783 3,00%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,03% +2   7 0,03%
VDT Valdeltagande 28382 78,83% +2316 +2,62 26066 76,21%
  Antal röstberättigade 36002   +1800   34202  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Halmstads östra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR BLANK OG VDT
26,98% 17,28% 4,46% 3,79% 26,31% 3,57% 4,68% 9,70% 3,23%   2,07% 0,11% 82,61%
26,91% 10,21% 5,27% 5,60% 34,90% 2,72% 5,51% 6,34% 2,47% 0,08% 2,17%   83,52%
34,97% 4,18% 9,31% 2,71% 28,89% 5,79% 8,21% 3,30% 2,49% 0,15% 3,05% 0,07% 76,86%
21,58% 3,15% 6,51% 3,25% 38,50% 8,46% 10,95% 5,21% 2,17% 0,22% 2,64%   78,85%
18,39% 4,08% 5,88% 3,03% 43,13% 6,82% 10,05% 5,12% 3,32% 0,19% 4,26% 0,09% 72,38%
22,62% 3,56% 6,26% 2,79% 44,95% 6,06% 7,12% 4,23% 1,92% 0,48% 4,06% 0,09% 71,08%
25,24% 3,22% 6,24% 2,83% 42,40% 5,46% 7,80% 4,78% 2,05%   3,12%   76,79%
38,70% 4,01% 8,45% 4,82% 28,55% 3,26% 7,20% 1,94% 3,07%   2,02%   84,15%
26,63% 3,55% 6,47% 3,41% 43,32% 5,08% 5,84% 3,48% 2,23%   1,91%   88,85%
19,47% 3,69% 4,63% 2,27% 46,88% 6,14% 7,18% 6,81% 2,74% 0,19% 3,02%   68,27%
11,47% 2,80% 5,33% 3,33% 56,93% 6,27% 5,60% 4,00% 4,27%   1,45%   73,67%
16,69% 2,14% 6,43% 2,25% 53,89% 5,07% 3,72% 5,52% 4,28%   2,10%   77,17%
15,65% 2,87% 3,24% 2,69% 57,13% 4,72% 5,56% 3,89% 4,26%   1,46%   74,31%
6,26% 0,74% 1,70% 1,17% 73,46% 5,73% 6,05% 3,50% 1,06% 0,32% 1,36% 0,10% 61,48%
6,23% 0,74% 2,14% 1,30% 74,05% 5,21% 4,74% 3,91% 1,58% 0,09% 0,92%   58,81%
25,85% 5,11% 6,81% 3,11% 40,88% 5,01% 6,41% 4,01% 2,81%   2,63%   84,22%
11,20% 2,34% 3,04% 1,82% 59,38% 7,38% 4,17% 8,42% 2,17% 0,09% 1,12%   67,85%
20,43% 3,63% 4,50% 4,02% 52,37% 4,18% 3,08% 3,94% 3,86%   1,32%   84,60%
19,59% 3,34% 5,69% 5,24% 50,57% 3,87% 3,19% 4,40% 3,87% 0,23% 1,35% 0,07% 81,41%
21,74% 1,91% 7,29% 2,27% 49,82% 4,42% 5,02% 5,85% 1,67%   1,76% 0,23% 80,57%
29,52% 11,22% 5,72% 3,65% 30,95% 3,79% 5,93% 6,72% 2,43% 0,07% 2,98%   84,03%
28,66% 5,48% 8,16% 4,37% 36,36% 3,59% 6,01% 4,18% 3,13% 0,07% 0,97% 0,06% 86,29%
20,36% 3,10% 5,95% 2,14% 53,57% 3,33% 5,24% 4,17% 1,90% 0,24% 1,87%   78,68%
36,00% 7,40% 6,82% 5,06% 31,60% 2,93% 3,96% 4,11% 1,98% 0,15% 1,59%   87,17%
23,90% 29,41% 2,94% 3,31% 24,63% 2,94% 3,31% 7,35% 1,10% 1,10% 2,16%   82,99%
26,77% 4,35% 7,55% 1,14% 39,36% 4,81% 8,01% 5,72% 1,60% 0,69% 4,17%    
Halmstads östra valkrets 23,24% 4,93% 5,82% 3,31% 44,31% 4,82% 5,95% 4,83% 2,68% 0,12% 2,16% 0,03% 78,83%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Halmstads östra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
Kbabo Kungsbackaborna 2 0,01% +2 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 32 0,12% +6 +0,01 26 0,10%
  Totalt övriga partier 34 0,12% +8 +0,02 26 0,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Halmstads östra valkrets

Handskriven beteckning Antal
2010
Piratpartiet 17
Feministiskt initiativ 3
Partier med färre än 2 röster 12

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se