Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-29 17:39:30

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Röster - Göteborg, Centrum

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 66 valdistrikt räknade

32,52%
3,33%
10,35%
3,80%
18,99%
9,70%
13,99%
2,66%
2,86%
1,81%
M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 81,90%
+2,99
2006: 78,91%

Röstfördelning - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 25316 32,52% +2867 +1,32 22449 31,19%
C Centerpartiet 2593 3,33% -363 -0,78 2956 4,11%
FP Folkpartiet liberalerna 8055 10,35% -1399 -2,79 9454 13,14%
KD Kristdemokraterna 2961 3,80% -861 -1,51 3822 5,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14787 18,99% -251 -1,90 15038 20,90%
V Vänsterpartiet 7548 9,70% +688 +0,16 6860 9,53%
MP Miljöpartiet de gröna 10890 13,99% +3003 +3,03 7887 10,96%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 2072 2,66% +925 +1,07 1147 1,59%
SD Sverigedemokraterna 2224 2,86% +938 +1,07 1286 1,79%
ÖVR Övriga partier 1408 1,81% +341 +0,33 1067 1,48%
  Giltiga röster 77854 100,00% +5888   71966 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1210 1,53% -492 -0,78 1702 2,31%
OG Ogiltiga röster - övriga 14 0,02% -23 -0,03 37 0,05%
VDT Valdeltagande 79078 81,90% +5373 +2,99 73705 78,91%
  Antal röstberättigade 96553   +3149   93404  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Område M C FP KD S V MP SPVG SD ÖVR BLANK OG VDT
30,86% 4,91% 11,55% 5,69% 20,00% 6,12% 13,02% 2,84% 3,19% 1,81% 1,19%   79,92%
20,88% 2,53% 8,79% 2,86% 24,95% 14,07% 15,82% 3,85% 4,51% 1,76% 2,04% 0,11% 79,08%
29,83% 3,64% 8,94% 5,30% 22,66% 9,67% 13,93% 2,08% 2,39% 1,56% 1,33%   79,98%
38,70% 4,91% 9,90% 4,99% 17,22% 4,99% 12,63% 2,98% 2,74% 0,97% 0,88%   75,91%
32,35% 4,24% 10,78% 5,54% 19,48% 8,20% 12,44% 3,67% 2,16% 1,15% 1,83% 0,07% 76,61%
34,21% 3,62% 12,04% 2,99% 23,08% 6,24% 9,41% 2,81% 4,34% 1,27% 1,34% 0,27% 75,32%
43,43% 2,67% 12,69% 5,01% 13,14% 4,68% 11,80% 2,56% 3,45% 0,56% 0,88%   83,73%
22,70% 3,89% 8,53% 2,90% 22,45% 12,76% 17,48% 2,32% 5,22% 1,74% 2,19%   79,87%
33,71% 4,33% 11,03% 3,00% 22,82% 6,00% 12,63% 2,02% 2,44% 2,02% 1,85%   78,54%
46,84% 2,69% 11,85% 4,36% 13,09% 6,33% 8,73% 2,11% 2,55% 1,45% 0,94%   78,33%
44,48% 3,27% 11,96% 3,27% 14,01% 5,94% 11,35% 2,36% 1,60% 1,75% 1,13%   79,14%
37,04% 3,50% 9,01% 4,10% 18,62% 5,81% 14,11% 2,80% 2,70% 2,30% 1,77%   75,11%
34,82% 3,00% 10,46% 4,32% 20,99% 6,80% 12,22% 2,41% 3,37% 1,61% 2,08%   79,36%
41,86% 3,74% 12,07% 4,12% 15,42% 4,41% 13,03% 2,01% 2,30% 1,05% 1,69%   80,39%
30,18% 3,03% 9,08% 3,54% 22,36% 10,33% 13,28% 3,54% 3,69% 0,96% 1,67%   78,88%
28,07% 5,52% 13,17% 3,87% 17,13% 10,84% 12,88% 4,07% 2,81% 1,65% 1,15% 0,10% 82,17%
22,07% 3,11% 8,49% 2,97% 25,18% 11,74% 16,69% 3,25% 4,53% 1,98% 0,98%   71,12%
55,76% 3,08% 12,30% 4,02% 9,62% 4,10% 6,47% 1,97% 1,97% 0,71% 0,55% 0,08% 81,38%
26,78% 4,58% 13,05% 3,21% 19,96% 7,11% 17,23% 2,53% 2,43% 3,12% 2,19%   69,26%
46,90% 3,43% 13,57% 3,95% 10,61% 4,68% 11,73% 1,52% 1,84% 1,78% 2,19%   81,68%
35,59% 2,39% 10,25% 3,47% 18,41% 8,24% 12,71% 3,47% 4,16% 1,31% 1,74%   79,43%
33,98% 5,61% 16,31% 5,10% 13,00% 6,71% 14,44% 1,53% 1,78% 1,53% 1,75%   84,66%
41,62% 2,17% 11,70% 3,90% 20,52% 5,18% 8,89% 1,92% 2,81% 1,28% 0,95% 0,06% 82,59%
43,10% 3,20% 10,35% 7,15% 12,88% 6,06% 11,11% 1,94% 2,53% 1,68% 1,25%   77,41%
36,53% 2,69% 11,47% 3,58% 21,48% 6,67% 10,25% 3,01% 3,17% 1,14% 2,46%   79,30%
24,62% 7,45% 7,60% 2,74% 16,26% 12,46% 22,19% 1,52% 1,98% 3,19% 5,45% 0,14% 59,22%
23,55% 3,09% 9,36% 6,66% 20,95% 11,29% 16,80% 2,90% 3,28% 2,12% 1,80%   81,40%
49,31% 2,68% 10,45% 5,27% 14,08% 4,32% 7,34% 2,50% 2,94% 1,12% 1,45% 0,09% 80,99%
37,41% 3,72% 9,75% 4,79% 18,09% 6,47% 11,17% 3,37% 3,37% 1,86% 2,00%   80,72%
43,36% 3,32% 12,29% 4,30% 13,65% 5,73% 11,61% 2,71% 2,26% 0,75% 1,04%   81,31%
50,98% 3,23% 12,23% 4,84% 10,61% 4,27% 7,15% 2,31% 3,23% 1,15% 1,03%   79,13%
52,06% 3,70% 9,34% 3,87% 11,69% 4,21% 8,24% 2,44% 3,45% 1,01% 0,67%   79,96%
33,51% 3,97% 12,20% 5,24% 17,16% 6,32% 14,36% 3,07% 2,71% 1,45% 1,86%   74,50%
26,62% 3,23% 10,60% 4,74% 21,50% 11,05% 14,96% 2,48% 2,56% 2,26% 1,19%   75,92%
23,84% 1,99% 9,61% 2,85% 20,36% 16,73% 16,30% 3,20% 2,63% 2,49% 1,33%   80,09%
36,53% 3,06% 13,33% 2,76% 15,70% 9,48% 13,13% 1,48% 2,96% 1,58% 0,88%   81,76%
38,78% 3,18% 13,22% 3,43% 14,86% 8,33% 11,84% 1,39% 2,69% 2,29% 1,13%   82,22%
37,82% 3,68% 11,95% 3,56% 15,06% 9,08% 13,33% 2,18% 2,53% 0,80% 0,57% 0,11% 83,75%
34,69% 3,25% 10,58% 2,87% 15,95% 10,20% 16,63% 2,34% 1,74% 1,74% 1,56%   80,72%
31,56% 3,03% 8,63% 2,18% 21,80% 11,09% 14,31% 2,56% 2,75% 2,09% 1,77%   78,34%
18,63% 2,46% 11,25% 2,81% 21,88% 16,96% 17,49% 2,55% 1,85% 4,13% 0,78%   86,70%
37,11% 2,73% 12,75% 3,85% 17,02% 7,35% 10,99% 4,13% 2,24% 1,82% 1,31%   81,98%
29,33% 3,83% 10,65% 2,55% 20,93% 12,45% 15,23% 1,80% 1,88% 1,35% 1,04%   82,39%
21,70% 3,18% 8,58% 2,80% 18,03% 17,26% 19,86% 1,64% 2,70% 4,24% 1,24%   81,08%
36,00% 4,37% 10,09% 4,37% 13,84% 10,20% 15,19% 2,81% 1,98% 1,14% 1,84%   81,11%
28,04% 3,02% 8,52% 3,02% 19,67% 13,63% 17,97% 2,48% 2,01% 1,63% 1,22%   81,84%
24,74% 2,28% 8,78% 3,65% 24,63% 13,34% 13,23% 2,74% 4,22% 2,39% 1,68%   80,00%
18,30% 1,85% 8,94% 2,61% 20,07% 17,45% 22,09% 2,53% 3,29% 2,87% 1,33%   78,82%
42,52% 2,64% 14,52% 3,87% 16,99% 6,60% 8,27% 2,46% 1,67% 0,44% 0,44%   84,46%
26,33% 2,72% 7,42% 1,99% 22,78% 14,42% 16,20% 2,40% 3,45% 2,30% 0,62%   79,85%
35,34% 3,83% 15,54% 6,89% 12,47% 6,24% 14,33% 3,17% 1,09% 1,09% 1,30%   75,41%
18,39% 2,53% 8,60% 1,89% 18,78% 19,10% 24,15% 2,13% 1,74% 2,68% 0,94%   85,72%
13,58% 2,96% 5,51% 1,52% 21,33% 23,56% 23,64% 2,16% 1,68% 4,07% 1,34%   82,51%
15,95% 2,78% 6,48% 2,16% 25,82% 18,62% 19,44% 3,09% 2,47% 3,19% 1,82%   79,90%
12,25% 1,52% 5,12% 2,01% 23,25% 24,50% 22,01% 3,18% 2,15% 4,01% 1,16% 0,07% 82,89%
13,57% 2,26% 6,13% 1,98% 26,67% 21,21% 19,98% 2,54% 3,39% 2,26% 1,21%   78,22%
28,37% 5,08% 9,63% 4,12% 22,59% 8,49% 12,70% 4,03% 3,77% 1,23% 2,06%   78,84%
30,32% 3,29% 8,51% 4,56% 21,06% 8,36% 14,64% 4,48% 3,14% 1,64% 2,12% 0,07% 74,24%
36,23% 3,40% 12,00% 3,92% 17,74% 6,49% 12,00% 2,94% 3,55% 1,74% 1,05%   82,91%
21,54% 3,90% 9,33% 3,69% 23,59% 10,97% 17,64% 3,69% 4,41% 1,23% 2,11%   75,63%
38,79% 3,06% 10,82% 4,23% 16,69% 7,29% 11,83% 3,21% 2,66% 1,41% 1,47%   81,04%
23,92% 1,91% 6,53% 3,62% 35,98% 10,15% 8,94% 2,71% 4,72% 1,51% 1,29%   74,61%
24,14% 2,28% 9,06% 3,35% 29,93% 10,81% 12,41% 2,21% 4,27% 1,52% 2,01%   76,88%
31,50% 3,64% 10,04% 5,22% 20,96% 6,79% 12,20% 4,04% 4,72% 0,89% 2,50%   78,58%
30,91% 3,94% 8,35% 4,64% 22,18% 7,88% 12,52% 3,94% 4,10% 1,55% 2,49%   75,87%
32,60% 4,06% 8,61% 3,33% 17,62% 9,42% 17,70% 1,66% 2,44% 2,56% 2,69% 0,04%  
Göteborg, Centrum 32,52% 3,33% 10,35% 3,80% 18,99% 9,70% 13,99% 2,66% 2,86% 1,81% 1,53% 0,02% 81,90%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 566 0,73% +566 +0,73    
K Kommunistiska Partiet 464 0,60% -193 -0,32 657 0,91%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 72 0,09% +39 +0,05 33 0,05%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 5 0,01% -128 -0,18 133 0,18%
ND Nationaldemokraterna     -28 -0,04 28 0,04%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 301 0,39% +85 +0,08 216 0,30%
  Totalt övriga partier 1408 1,81% +341 +0,33 1067 1,48%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Göteborg, Centrum

Handskriven beteckning Antal
2010
Feministiskt initiativ 86
Feministiskt Initiativ 43
Feministiskt Iniativ 28
FI 24
Fi 19
Femenistiskt initiativ 13
Femenistiskt Initiativ 7
Fem. Ini 6
Feminisktisk Initiativ 6
Vägvalet 6
Feministiskt parti 5
Tillit 5
feministiskt intiativ 4
Blankt 3
Enhet 2
Feministisk initiativ 2
Klassiskt liberala partiet 2
Klassiskt Liberala Partiet 2
KPMLR kommunisterna 2
Liberala paritiet 2
Nalledemokraterna 2
Partier med färre än 2 röster 32

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se