Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-29 09:58:36

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Röster - Kungsbacka valkrets

Samtliga 43 valdistrikt räknade

42,12%
7,60%
11,88%
5,51%
17,16%
2,40%
5,77%
3,62%
1,51%
2,43%
M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR
Valdeltagande
2010: 86,52%
+2,97
2006: 83,54%

Röstfördelning - landstingsvalkrets Kungsbacka valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 20096 42,12% +4246 +4,95 15850 37,17%
C Centerpartiet 3627 7,60% -658 -2,45 4285 10,05%
FP Folkpartiet liberalerna 5667 11,88% +443 -0,37 5224 12,25%
KD Kristdemokraterna 2628 5,51% -841 -2,63 3469 8,14%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8189 17,16% -926 -4,21 9115 21,38%
V Vänsterpartiet 1143 2,40% -164 -0,67 1307 3,07%
MP Miljöpartiet de gröna 2754 5,77% +1247 +2,24 1507 3,53%
SD Sverigedemokraterna 1726 3,62% +987 +1,88 739 1,73%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 722 1,51% -368 -1,04 1090 2,56%
ÖVR Övriga partier 1160 2,43% +1107 +2,31 53 0,12%
  Giltiga röster 47712 100,00% +5073   42639 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 758 1,56% -216 -0,67 974 2,23%
OG Ogiltiga röster - övriga 9 0,02% -8 -0,02 17 0,04%
VDT Valdeltagande 48479 86,52% +4849 +2,97 43630 83,54%
  Antal röstberättigade 56035   +3810   52225  

Röstfördelning per kommunvalkrets - landstingsvalkrets Kungsbacka valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR BLANK OG VDT
50,57% 5,19% 12,71% 5,03% 13,25% 1,82% 5,24% 2,59% 1,33% 2,27% 1,38% 0,01% 88,22%
59,46% 5,00% 12,69% 5,62% 6,46% 1,08% 3,46% 1,85% 1,54% 2,85% 0,69%   88,33%
54,71% 4,77% 12,40% 4,51% 11,21% 1,72% 4,38% 1,86% 1,53% 2,92% 1,24%   87,16%
61,44% 3,38% 11,90% 6,37% 8,52% 0,91% 4,16% 1,56% 0,72% 1,04% 1,47% 0,06% 90,39%
50,25% 3,32% 15,31% 7,05% 10,17% 0,81% 5,74% 2,62% 1,21% 3,52% 0,50%   87,54%
60,14% 4,74% 17,72% 5,36% 3,42% 0,62% 4,12% 1,55% 1,01% 1,32% 0,85%   90,52%
54,60% 5,03% 12,02% 4,71% 11,00% 1,81% 5,89% 2,91% 0,24% 1,81% 1,16% 0,08% 85,70%
49,72% 4,77% 12,89% 5,49% 12,89% 1,83% 4,46% 3,58% 1,59% 2,78% 0,79%   85,49%
51,56% 4,67% 12,38% 3,61% 13,85% 1,23% 5,16% 2,62% 2,54% 2,38% 1,85%   87,47%
50,57% 4,81% 11,52% 4,58% 15,56% 1,14% 5,03% 2,75% 1,53% 2,52% 1,35%   87,72%
63,24% 2,59% 18,35% 4,97% 3,78% 0,91% 2,94% 1,26% 0,42% 1,54% 0,63%   91,41%
61,49% 3,40% 11,54% 4,98% 7,97% 0,91% 2,99% 2,32% 1,00% 3,40% 0,82%   88,24%
43,18% 7,36% 11,68% 4,51% 18,35% 2,36% 7,26% 3,04% 0,59% 1,67% 1,83%   87,15%
39,48% 14,38% 10,94% 5,36% 15,88% 2,25% 6,01% 3,22% 0,64% 1,82% 1,69%   85,41%
47,51% 5,52% 11,57% 4,89% 14,86% 2,49% 5,60% 3,91% 1,07% 2,58% 1,40%   86,76%
47,96% 6,57% 13,23% 6,04% 13,50% 2,22% 5,95% 2,22% 1,07% 1,24% 1,14%   88,02%
36,77% 4,37% 15,12% 4,67% 24,17% 2,67% 4,89% 3,04% 2,30% 2,00% 1,68%   81,91%
25,37% 3,23% 11,53% 3,73% 33,50% 5,14% 7,79% 4,39% 1,99% 3,32% 2,43%   75,97%
51,27% 4,36% 10,76% 5,38% 12,58% 2,84% 6,11% 2,40% 2,62% 1,67% 1,57%   88,08%
41,76% 9,26% 9,19% 4,63% 18,15% 1,52% 7,44% 3,19% 1,75% 3,11% 2,01% 0,07% 83,28%
52,55% 5,79% 7,41% 3,01% 12,96% 3,70% 10,19% 2,08% 0,23% 2,08% 4,64%    
33,42% 10,09% 11,02% 6,00% 21,19% 2,99% 6,32% 4,68% 1,70% 2,60% 1,75% 0,03% 84,83%
31,24% 8,47% 12,44% 6,97% 20,92% 3,27% 8,03% 5,30% 0,88% 2,47% 1,82%   86,44%
27,15% 11,39% 9,39% 7,09% 27,15% 3,66% 5,65% 4,14% 2,07% 2,31% 1,95% 0,08% 81,76%
28,25% 17,86% 5,59% 7,16% 20,77% 3,70% 6,77% 5,90% 1,57% 2,44% 2,60% 0,08% 84,42%
30,64% 15,67% 8,42% 7,02% 18,01% 1,99% 6,32% 7,72% 1,52% 2,69% 1,38%   79,98%
39,64% 5,56% 15,25% 5,27% 20,06% 2,07% 5,65% 3,11% 1,60% 1,79% 1,21% 0,09% 87,91%
32,43% 8,97% 15,46% 8,97% 16,00% 3,46% 8,00% 3,57% 1,62% 1,51% 2,12%   82,39%
26,39% 20,84% 7,83% 6,73% 22,11% 4,19% 4,37% 3,91% 1,82% 1,82% 1,70% 0,09% 83,14%
21,05% 31,30% 4,51% 4,89% 19,27% 2,73% 5,45% 7,42% 2,07% 1,32% 2,65%   84,73%
28,37% 6,42% 13,09% 5,39% 27,73% 2,70% 6,42% 5,78% 1,80% 2,31% 2,01% 0,13% 78,66%
36,55% 4,31% 12,11% 6,26% 24,54% 2,67% 5,44% 4,21% 1,95% 1,95% 1,32% 0,10% 78,73%
34,80% 21,47% 8,02% 3,36% 17,08% 1,68% 5,30% 3,10% 1,42% 3,75% 1,53%   83,87%
39,17% 7,15% 9,37% 5,74% 23,56% 2,11% 6,95% 1,91% 2,32% 1,71% 2,36%   86,70%
28,06% 4,86% 13,13% 4,14% 28,42% 4,32% 5,67% 5,94% 2,25% 3,24% 1,68%   78,71%
42,16% 3,64% 10,78% 4,34% 19,05% 2,38% 7,00% 5,46% 1,40% 3,78% 0,83%   78,09%
30,29% 4,63% 11,28% 2,97% 28,50% 4,51% 6,53% 3,92% 2,97% 4,39% 2,09%   81,59%
34,77% 11,84% 10,76% 6,14% 17,01% 3,12% 7,10% 4,52% 1,94% 2,80% 1,80%   82,69%
39,56% 4,46% 12,33% 6,81% 19,97% 2,80% 5,98% 4,01% 1,97% 2,12% 0,75%   81,57%
38,70% 3,90% 11,13% 5,81% 23,01% 2,49% 6,40% 3,41% 1,50% 3,65% 2,27%   84,44%
30,08% 9,66% 9,66% 6,80% 22,29% 3,94% 6,41% 7,59% 1,48% 2,07% 1,46%   81,73%
45,32% 8,03% 13,42% 6,86% 13,65% 1,87% 5,38% 2,57% 0,86% 2,03% 0,62%   89,15%
34,52% 7,25% 15,48% 6,19% 17,67% 2,34% 6,19% 4,91% 1,59% 3,85% 1,49%   84,05%
33,05% 6,26% 12,42% 5,70% 22,50% 2,80% 7,66% 4,58% 1,77% 3,27% 1,65%   80,97%
37,94% 7,78% 9,92% 4,28% 17,51% 4,09% 8,17% 6,23% 0,39% 3,70% 4,10%    
Kungsbacka 42,12% 7,60% 11,88% 5,51% 17,16% 2,40% 5,77% 3,62% 1,51% 2,43% 1,56% 0,02% 86,52%

Röstfördelning övriga partier - landstingsvalkrets Kungsbacka valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
Kbabo Kungsbackaborna 1079 2,26% +1079 +2,26    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 81 0,17% +28 +0,05 53 0,12%
  Totalt övriga partier 1160 2,43% +1107 +2,31 53 0,12%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - landstingsvalkrets Kungsbacka valkrets

Handskriven beteckning Antal
2010
Piratpartiet 21
Sjukvårdspartiet 19
Feministiskt initiativ 10
Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 5
Feminisktiskt Initiativ 2
Kommunistiska partiet 2
Kommunistiska Partiet 2
Sjukvårdpartiet 2
Vägvalet 2
Partier med färre än 2 röster 16

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se