Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-23 00:42:30

Val till riksdagen - Röster - Norrtälje

Samtliga 40 valdistrikt räknade

36,11%
7,98%
6,59%
4,90%
26,46%
4,46%
7,19%
5,05%
1,26%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 83,17%
+2,40
2006: 80,77%

Röstfördelning - kommun Norrtälje

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 13053 36,11% +2440 +4,06 10613 32,05%
C Centerpartiet 2886 7,98% -271 -1,55 3157 9,53%
FP Folkpartiet liberalerna 2384 6,59% +173 -0,08 2211 6,68%
KD Kristdemokraterna 1771 4,90% -325 -1,43 2096 6,33%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9566 26,46% -852 -5,00 10418 31,46%
V Vänsterpartiet 1612 4,46% +22 -0,34 1590 4,80%
MP Miljöpartiet de gröna 2601 7,19% +985 +2,31 1616 4,88%
SD Sverigedemokraterna 1824 5,05% +1134 +2,96 690 2,08%
ÖVR Övriga partier 455 1,26% -268 -0,92 723 2,18%
  Giltiga röster 36152 100,00% +3038   33114 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 502 1,37% -316 -1,04 818 2,41%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,02%     8 0,02%
VDT Valdeltagande 36662 83,17% +2722 +2,40 33940 80,77%
  Antal röstberättigade 44081   +2058   42023  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Norrtälje

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
32,67% 8,42% 5,96% 4,77% 29,45% 4,73% 6,28% 6,22% 1,51% 1,53% 0,03% 81,54%
26,90% 10,80% 5,31% 3,72% 32,21% 3,54% 6,73% 7,61% 3,19% 1,05% 0,17% 75,66%
37,34% 11,08% 5,15% 4,35% 24,67% 3,43% 5,67% 6,73% 1,58% 1,04%   78,64%
31,37% 10,50% 7,42% 5,88% 23,67% 5,04% 7,00% 7,56% 1,54% 2,06%   82,00%
40,21% 12,12% 6,66% 3,33% 19,84% 3,73% 5,86% 5,99% 2,26% 1,05%   75,37%
22,67% 4,35% 4,20% 3,90% 51,35% 4,50% 1,95% 6,31% 0,75% 1,19%   75,73%
26,10% 4,77% 3,22% 2,15% 41,60% 6,79% 2,50% 10,25% 2,62% 1,41%   72,55%
27,66% 5,67% 5,44% 4,26% 38,06% 7,33% 5,44% 5,20% 0,95% 1,40%   70,68%
32,15% 7,67% 4,93% 2,75% 36,51% 4,85% 4,36% 5,82% 0,97% 1,28%   81,59%
32,85% 6,43% 6,57% 7,33% 28,63% 4,70% 7,05% 5,12% 1,31% 1,43%   78,53%
31,83% 5,97% 7,23% 4,52% 33,27% 5,06% 6,51% 4,25% 1,36% 1,86%   79,14%
29,91% 5,46% 5,56% 4,20% 35,36% 4,83% 5,35% 7,45% 1,89% 1,85% 0,10% 78,96%
36,82% 9,35% 7,43% 4,55% 22,36% 4,63% 6,87% 6,63% 1,36% 1,49%   80,54%
28,04% 9,18% 2,48% 6,20% 29,53% 4,96% 9,18% 9,43% 0,99% 0,49%   77,00%
35,46% 11,42% 6,60% 5,46% 23,19% 3,48% 8,09% 5,11% 1,21% 2,15% 0,14% 80,80%
37,81% 10,96% 5,75% 6,99% 21,51% 3,84% 8,08% 4,11% 0,96% 0,95%   72,04%
35,89% 11,35% 8,59% 7,67% 17,18% 6,75% 7,06% 5,21% 0,31% 1,51%   81,53%
34,49% 8,58% 6,77% 4,62% 21,29% 5,94% 10,07% 5,78% 2,48% 2,88% 0,16%  
38,33% 7,70% 7,00% 4,98% 24,53% 4,28% 7,78% 4,29% 1,10% 1,26% 0,01% 84,26%
42,05% 9,33% 7,83% 3,91% 18,90% 4,33% 7,49% 5,00% 1,17% 0,66%   78,20%
47,40% 4,72% 5,68% 7,74% 17,29% 4,72% 8,34% 3,39% 0,73% 1,19%   80,33%
40,02% 10,62% 6,30% 3,85% 22,99% 4,55% 6,65% 4,20% 0,82% 2,39%   81,60%
46,34% 6,85% 5,92% 5,05% 21,81% 3,66% 5,78% 3,99% 0,60% 1,05%   84,26%
47,25% 12,81% 7,15% 4,99% 15,97% 2,33% 6,16% 2,00% 1,33% 0,33%   80,29%
38,25% 14,21% 4,55% 6,74% 20,77% 2,55% 7,29% 4,92% 0,73% 0,72%   81,44%
31,67% 6,03% 6,79% 4,69% 31,10% 4,98% 8,13% 5,17% 1,44% 1,41% 0,09% 75,04%
29,92% 3,70% 7,29% 4,46% 32,21% 5,11% 9,58% 5,44% 2,29% 0,86%   77,57%
38,79% 5,94% 6,55% 6,86% 25,79% 4,61% 8,09% 2,46% 0,92% 1,51%   86,94%
34,95% 5,99% 7,27% 4,08% 30,48% 3,95% 7,65% 4,08% 1,53% 1,01%   81,06%
30,79% 6,18% 5,24% 3,87% 36,34% 3,87% 6,81% 5,45% 1,47% 1,24% 0,10% 78,19%
33,26% 4,09% 6,58% 4,09% 30,31% 6,02% 10,78% 3,52% 1,36% 1,78%   76,34%
46,87% 7,34% 10,79% 6,07% 14,60% 3,08% 8,52% 1,90% 0,82% 1,34%   87,28%
35,15% 6,52% 7,76% 4,46% 27,81% 5,03% 8,42% 3,96% 0,91% 1,30%   77,77%
35,83% 5,03% 9,73% 3,74% 29,20% 2,99% 9,52% 2,46% 1,50% 0,85%   89,72%
40,61% 5,16% 8,06% 8,14% 21,05% 3,68% 7,43% 4,69% 1,17% 1,46%   82,30%
23,10% 4,42% 5,66% 2,94% 42,47% 5,10% 8,04% 6,46% 1,81% 0,79%   70,69%
37,39% 8,76% 5,10% 3,53% 22,61% 7,06% 8,50% 5,88% 1,18% 1,54%   76,10%
35,55% 17,12% 6,30% 4,99% 20,10% 3,21% 7,97% 4,04% 0,71% 1,18%   83,02%
45,11% 9,55% 7,69% 5,67% 15,53% 3,88% 6,75% 5,12% 0,70% 0,77%   78,52%
37,38% 12,55% 4,56% 4,56% 23,11% 3,71% 7,28% 6,13% 0,71% 1,13%   83,61%
39,45% 9,83% 7,11% 5,33% 26,07% 3,55% 4,86% 3,44% 0,36% 2,54%   80,56%
37,40% 7,68% 7,78% 4,04% 21,46% 6,00% 9,45% 4,92% 1,28% 1,83% 0,10%  
Norrtälje 36,11% 7,98% 6,59% 4,90% 26,46% 4,46% 7,19% 5,05% 1,26% 1,37% 0,02% 83,17%

Röstfördelning övriga partier - kommun Norrtälje

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
PP Piratpartiet 268 0,74% +133 +0,33 135 0,41%
FI Feministiskt initiativ 123 0,34% -14 -0,07 137 0,41%
ND Nationaldemokraterna 14 0,04% -70 -0,21 84 0,25%
  Frihetspartiet 12 0,03% +12 +0,03    
ENH Enhet 7 0,02% -18 -0,06 25 0,08%
SVP Svenskarnas parti 5 0,01% +5 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,01% +4 +0,01    
  Landsbygdsdemokraterna 3 0,01% +3 +0,01    
NorrS Norrländska Samlingspartiet 2 0,01% +2 +0,01    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 2 0,01% -100 -0,30 102 0,31%
  Spritpartiet 2 0,01% +2 +0,01    
  Aktiv Demokrati - partiet för kontinuerlig direktdemokrati 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1       1  
Sjvåp Sjukvårdspartiet     -17 -0,05 17 0,05%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 10 0,03% -212 -0,65 222 0,68%
  Totalt övriga partier 455 1,26% -268 -0,92 723 2,18%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Norrtälje

Handskriven beteckning Antal
2010
SPP 2
Partier med färre än 2 röster 8

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se