Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-22 21:46:37

Val till riksdagen - Röster - Halmstad

Samtliga 52 valdistrikt räknade

31,55%
6,07%
7,56%
5,08%
32,41%
3,95%
6,42%
5,26%
1,69%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Valdeltagande
2010: 84,72%
+2,42
2006: 82,31%

Röstfördelning - kommun Halmstad

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 18910 31,55% +3527 +3,84 15383 27,71%
C Centerpartiet 3641 6,07% -114 -0,69 3755 6,76%
FP Folkpartiet liberalerna 4534 7,56% +207 -0,23 4327 7,80%
KD Kristdemokraterna 3043 5,08% -355 -1,04 3398 6,12%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19424 32,41% -621 -3,70 20045 36,11%
V Vänsterpartiet 2370 3,95% -75 -0,45 2445 4,40%
MP Miljöpartiet de gröna 3849 6,42% +1439 +2,08 2410 4,34%
SD Sverigedemokraterna 3150 5,26% +1711 +2,66 1439 2,59%
ÖVR Övriga partier 1015 1,69% -1292 -2,46 2307 4,16%
  Giltiga röster 59936 100,00% +4427   55509 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 725 1,19% -400 -0,79 1125 1,99%
OG Ogiltiga röster - övriga 19 0,03% +4   15 0,03%
VDT Valdeltagande 60680 84,72% +4031 +2,42 56649 82,31%
  Antal röstberättigade 71620   +2794   68826  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Halmstad

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
37,30% 7,42% 8,53% 5,92% 25,12% 3,32% 6,30% 4,58% 1,52% 1,12% 0,03% 87,38%
26,08% 11,86% 8,09% 4,56% 32,68% 2,75% 6,36% 6,36% 1,26% 1,47%   84,89%
25,83% 9,11% 4,89% 3,46% 39,76% 3,46% 5,05% 6,70% 1,73% 1,85%   82,65%
39,84% 5,59% 11,44% 5,34% 24,98% 2,18% 4,60% 4,97% 1,06% 0,86% 0,06% 90,63%
34,31% 12,48% 6,04% 5,65% 23,78% 4,68% 7,99% 3,41% 1,66% 1,44%   86,39%
39,71% 10,71% 9,88% 6,56% 19,50% 2,93% 5,80% 3,70% 1,21% 1,13%   88,22%
34,27% 9,86% 6,89% 4,69% 25,82% 4,07% 6,73% 6,42% 1,25% 0,31% 0,16% 85,37%
31,82% 12,36% 6,61% 4,90% 29,38% 2,94% 4,04% 5,88% 2,08% 0,85%   87,57%
18,99% 4,46% 4,55% 4,30% 48,62% 5,84% 3,65% 7,87% 1,70% 1,12%   74,83%
20,78% 5,25% 6,72% 4,62% 46,90% 3,99% 3,78% 6,82% 1,15% 1,24%   77,70%
20,78% 15,37% 5,57% 7,09% 30,41% 2,87% 5,07% 9,63% 3,21% 1,33%   82,30%
24,17% 22,88% 4,06% 4,80% 26,94% 3,51% 4,80% 7,20% 1,66% 1,09%   82,78%
40,61% 16,90% 7,16% 8,92% 12,79% 2,70% 7,04% 3,40% 0,47% 0,58%   85,61%
35,48% 6,19% 9,35% 5,89% 25,06% 4,23% 8,27% 4,46% 1,07% 1,29%   88,28%
38,00% 3,84% 9,12% 6,10% 24,76% 3,64% 7,89% 4,32% 2,33% 1,29% 0,07% 78,74%
36,16% 4,91% 8,78% 6,57% 26,19% 4,51% 7,59% 3,72% 1,58% 1,94%   79,91%
40,27% 5,63% 7,56% 5,55% 22,75% 4,66% 9,08% 2,97% 1,53% 0,88%   80,66%
38,66% 5,35% 10,62% 6,24% 21,11% 4,18% 8,29% 3,84% 1,71% 0,95%   84,80%
31,46% 5,53% 9,71% 3,65% 26,29% 6,15% 10,43% 5,35% 1,43% 0,80%   84,40%
35,53% 4,43% 9,40% 5,91% 26,33% 4,03% 7,52% 5,10% 1,75% 1,65% 0,07% 79,91%
48,97% 6,60% 9,56% 8,87% 15,37% 1,58% 5,12% 2,86% 1,08% 1,07%   87,62%
46,25% 6,84% 10,84% 7,56% 16,58% 1,96% 5,16% 3,56% 1,24% 0,79%   90,23%
37,13% 4,35% 8,46% 5,78% 30,53% 2,99% 4,79% 3,54% 2,43% 1,23%   87,72%
53,22% 6,37% 9,32% 8,00% 13,21% 1,40% 4,97% 2,49% 1,01% 1,08% 0,08% 89,12%
43,10% 5,80% 9,77% 6,51% 22,56% 1,48% 5,86% 3,43% 1,48% 0,88% 0,18% 89,14%
56,82% 5,56% 9,89% 7,11% 11,18% 1,23% 3,88% 3,04% 1,29% 0,19%   85,87%
43,60% 6,86% 7,88% 4,20% 18,01% 3,99% 9,11% 4,61% 1,74% 1,61% 0,10%  
25,12% 4,57% 6,49% 4,14% 40,57% 4,67% 6,56% 6,01% 1,89% 1,27% 0,03% 81,94%
29,30% 17,18% 4,96% 3,96% 24,78% 3,19% 4,85% 10,24% 1,54% 1,41%   84,50%
29,67% 8,49% 5,42% 6,14% 32,34% 4,12% 5,58% 7,28% 0,97% 1,28%   85,06%
36,73% 4,26% 9,29% 4,61% 24,93% 5,52% 9,22% 3,84% 1,61% 1,44% 0,07% 80,07%
23,18% 4,11% 6,64% 3,06% 35,62% 6,01% 12,54% 7,27% 1,58% 1,04% 0,10% 81,49%
20,51% 4,03% 5,68% 3,30% 41,03% 7,14% 8,79% 6,14% 3,39% 2,24%   75,47%
24,01% 3,68% 8,65% 2,76% 40,85% 5,70% 7,64% 4,97% 1,75% 1,81% 0,09% 74,11%
27,14% 3,49% 6,50% 3,58% 37,98% 5,84% 7,82% 6,22% 1,41% 1,94%   80,09%
39,53% 4,42% 9,15% 6,20% 25,54% 3,07% 7,86% 2,76% 1,47% 1,09% 0,06% 86,24%
27,39% 3,39% 7,95% 5,26% 37,00% 5,26% 6,50% 5,53% 1,73% 1,36%   88,79%
20,09% 4,00% 6,14% 2,51% 43,91% 5,12% 7,91% 7,72% 2,60% 1,65%   72,29%
13,47% 2,18% 4,76% 3,54% 54,56% 7,21% 5,71% 4,49% 4,08% 1,21%   74,18%
17,72% 2,48% 6,55% 2,60% 52,37% 4,06% 4,18% 8,01% 2,03% 1,01%   78,72%
15,98% 2,56% 4,20% 3,84% 53,52% 4,84% 6,94% 4,93% 3,20% 1,08%   76,72%
6,90% 1,36% 1,92% 0,90% 71,04% 5,88% 5,88% 4,41% 1,70% 1,12% 0,11% 67,75%
7,85% 0,59% 1,96% 1,37% 70,17% 6,18% 5,20% 5,20% 1,47% 0,39%   60,43%
26,48% 5,43% 8,20% 4,15% 36,07% 4,15% 7,41% 5,93% 2,17% 1,17%   85,26%
11,97% 2,53% 2,71% 2,45% 58,34% 6,29% 4,19% 9,08% 2,45% 0,61% 0,17% 72,81%
21,87% 2,96% 5,84% 5,53% 49,11% 3,11% 4,20% 5,14% 2,26% 1,31%   86,34%
20,27% 3,73% 7,23% 6,33% 48,21% 3,80% 3,20% 5,37% 1,86% 1,03%   83,29%
24,00% 2,00% 7,29% 2,35% 45,88% 4,94% 5,65% 6,82% 1,06% 1,39% 0,23% 83,16%
31,99% 9,32% 6,47% 4,59% 27,82% 4,10% 6,40% 8,34% 0,97% 1,57%   86,96%
33,01% 3,85% 8,97% 5,96% 31,15% 3,59% 6,47% 5,00% 1,99% 0,76% 0,06% 87,93%
22,61% 2,68% 6,76% 2,45% 49,88% 2,80% 5,83% 5,59% 1,40% 1,04%   79,61%
39,01% 5,29% 6,38% 6,09% 28,35% 2,76% 4,93% 5,51% 1,67% 0,86%   87,98%
24,82% 20,50% 4,68% 6,47% 22,30% 2,52% 5,40% 11,51% 1,80%     84,76%
30,92% 4,44% 9,21% 2,30% 28,95% 5,43% 11,35% 5,59% 1,81% 3,34%    
Halmstad 31,55% 6,07% 7,56% 5,08% 32,41% 3,95% 6,42% 5,26% 1,69% 1,19% 0,03% 84,72%

Röstfördelning övriga partier - kommun Halmstad

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 525 0,88% -856 -1,61 1381 2,49%
PP Piratpartiet 321 0,54% -7 -0,06 328 0,59%
FI Feministiskt initiativ 104 0,17% -141 -0,27 245 0,44%
  Landsbygdsdemokraterna 16 0,03% +16 +0,03    
  Frihetspartiet 10 0,02% +10 +0,02    
  Spritpartiet 6 0,01% +6 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 5 0,01% +5 +0,01    
ENH Enhet 4 0,01% -30 -0,05 34 0,06%
ND Nationaldemokraterna 3 0,01% -5 -0,01 8 0,01%
SVP Svenskarnas parti 2   +2      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -1   1  
Sjvåp Sjukvårdspartiet     -35 -0,06 35 0,06%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2010 18 0,03% -257 -0,46 275 0,49%
  Totalt övriga partier 1015 1,69% -1292 -2,46 2307 4,16%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Halmstad

Handskriven beteckning Antal
2010
Kalle Anka Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 16

Rådata samtliga handskrivna partibeteckningar

http://www.val.se