2010-09-19 23:12:41

Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Valnatt

Samtliga 15 valdistrikt räknade

43,6%
4,2%
10,2%
5,2%
12,6%
1,9%
9,5%
2,2%
10,6%
0,1%
M C FP KD S V MP SD Ö ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 85,5%
-0,5
2006: 86,1%

Preliminär mandatfördelning - kommun Ekerö

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 18   18
C Centerpartiet 2   2
FP Folkpartiet liberalerna 4   4
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 -2 7
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 4 +1 3
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
Ö Öpartiet 4   4
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Ekerö

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 6790 43,6% +612 +1,6 6178 42,0%
C Centerpartiet 651 4,2% -196 -1,6 847 5,8%
FP Folkpartiet liberalerna 1593 10,2% +67 -0,1 1526 10,4%
KD Kristdemokraterna 809 5,2% +12 -0,2 797 5,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1961 12,6% -261 -2,5 2222 15,1%
V Vänsterpartiet 302 1,9% +38 +0,1 264 1,8%
MP Miljöpartiet de gröna 1474 9,5% +321 +1,6 1153 7,8%
SD Sverigedemokraterna 347 2,2% +159 +1,0 188 1,3%
Ö Öpartiet 1644 10,6% +125 +0,2 1519 10,3%
ÖVR Övriga partier 10 0,1% -20 -0,1 30 0,2%
  Giltiga röster 15581 100,0% +857   14724 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 127 0,8% -73 -0,5 200 1,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 59 0,4% +57 +0,4 2  
VDT Valdeltagande 15767 85,5% +841 -0,5 14926 86,1%
  Antal röstberättigade 18433   +1094   17339  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Ekerö

Område M C FP KD S V MP SD Ö ÖVR BLANK OG VDT
27,8% 13,4% 3,6% 8,9% 12,3% 2,1% 8,1% 2,1% 21,7%   0,6% 1,5% 77,8%
41,0% 3,3% 17,8% 3,9% 10,9% 2,0% 10,4% 2,3% 8,2% 0,1% 1,2% 0,4% 79,4%
37,4% 2,7% 12,1% 4,9% 19,0% 2,6% 10,9% 2,5% 7,9%   0,9% 0,4% 83,7%
43,5% 3,1% 11,1% 5,5% 15,0% 1,8% 9,9% 1,7% 8,4%   0,9% 0,3% 91,1%
57,8% 3,8% 10,4% 5,7% 9,1% 0,9% 7,5% 1,0% 3,8% 0,1% 0,8% 0,3% 92,5%
49,1% 4,5% 13,1% 4,6% 11,7% 1,9% 6,0% 1,3% 7,7%   0,8% 0,2% 89,1%
49,4% 4,2% 12,0% 5,9% 11,9% 1,5% 7,0% 2,4% 5,8%   0,7% 0,6% 86,3%
51,6% 3,4% 8,1% 6,6% 9,4% 1,2% 10,1% 1,7% 7,6% 0,2% 1,0% 0,4% 82,8%
41,5% 3,1% 9,0% 4,0% 12,7% 1,6% 6,6% 2,6% 18,7% 0,2% 1,1% 0,3% 83,1%
36,3% 3,5% 8,5% 3,6% 11,8% 3,5% 8,9% 1,6% 22,1% 0,1% 0,2% 0,7% 83,3%
39,4% 4,0% 7,9% 4,9% 14,5% 2,2% 7,4% 2,5% 17,1% 0,2% 1,1%   86,4%
37,1% 3,0% 9,9% 6,9% 15,2% 2,5% 6,4% 3,5% 15,5% 0,1% 0,6% 0,2% 85,1%
41,8% 5,3% 6,3% 3,7% 13,3% 2,8% 12,5% 3,6% 10,7%   0,4% 0,1% 87,0%
31,8% 6,1% 8,8% 4,7% 7,4% 1,9% 32,6% 2,7% 4,0%   0,2% 1,3% 83,8%
47,7% 7,7% 6,4% 3,5% 13,0% 1,5% 8,8% 3,3% 8,2%   1,1%   81,8%
Ekerö 43,6% 4,2% 10,2% 5,2% 12,6% 1,9% 9,5% 2,2% 10,6% 0,1% 0,8% 0,4% 85,5%

http://www.val.se